flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

20 грудня 2016 року

П Р О Т О К О Л
 
загальних зборів суддів
Апеляційного суду Чернігівської області.
 
20 грудня 2016 року                                                                             м. Чернігів
 
Присутні на початку зборів: 25 суддів із 30 працюючих.
Присутні на момент голосування: 25 суддів із 30 працюючих.
 
Початок зборів о 12 годині 00 хвилин.
 
Голова Апеляційного суду Чернігівської області Тагієв С.Р. оголошує відкритими загальні збори суддів Апеляційного суду Чернігівської області та повідомляє, що відповідно до ч. 2 ст. 126 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» ним ініційовано проведення загальних зборів для обговорення питання щодо обрання заступника голови Апеляційного суду Чернігівської області.
Також, голова суду повідомив про наявність кворуму, необхідного для проведення зборів, оскільки на зборах присутні 25 суддів з 30 працюючих і запропонував обрати голову зборів та секретаря.
 
Від суддів Апеляційного суду Чернігівської області надійшла пропозиція головою загальних зборів обрати суддю Страшного М.М., а секретарем – суддю Акуленко С.О.
                                      Голосували:
·      За – 25
·      Проти – 0
·      Утримався – 0
 
Вирішили: обрати головою загальних зборів суддю Страшного М.М., секретарем – суддю Акуленко С.О..
 
Голова загальних зборів Страшний М.М. на порядок денний висуває три питання: затвердження нових складів колегій кримінальної та цивільної палати, обрання заступника голови апеляційного суду та різне.
 
                                      Голосували:
·      За – 25
·      Проти – 0
·      Утримався – 0
 
Вирішили: затвердити наступний порядок денний:
1.     Затвердження нових складів колегій кримінальної та цивільної палати
2.     Обрання заступника голови апеляційного суду
3.     Різне
          По першому питанню порядку денного:
 
Виступив секретар судової палати у кримінальних справах Салай Г.А., який запропонував затвердити 3 склади колегій
 
Перша колегія
Короїд Ю.М.
Карнаух А.С.
Оседач М.М.
Козак В.І.
          Крім цього встановити Козаку В.І. спеціалізацію усіх категорій кримінальних проваджень.
 
Друга колегія
Антипець В.М.
Шахова О.Г.
Заболотний В.М.
Борисенко І.П.
          Антипець В.М. та Шахова О.Г. розглядають справи по неповнолітнім.
 
Третя колегія Розглядає (окрім інших) також кримінальні провадження щодо неповнолітніх:
 
Салай Г.А.
Демченко О.В.
Акуленко С.О.
Баглай І.П.
 
          1 колегія дублює другу і третю колегії;
          2 колегія дублює першу і третю колегії;
          3 колегія дублює першу і другу колегії.
 
Виступила заступник голови суду Мамонова О.Є., яка запропонувала затвердити 4 склади колегій:
 
Перша колегія 
          Кузюра Л.В.
          Вінгаль В.М.
          Онищенко О.І.
          Губар В.С.
 
          Друга колегія
          Лакіза Г.П.
          Шевченко В.М.
          Скрипка А.А.
          Тагієв С.Р.
          Харечко Л.К.
 
          Третя колегія
          Мамонова О.Є.
          Боброва І.О.
          Шитченко Н.В.
          Висоцька Н.В.
          Горобець Т.В.
 
          Четверта колегія
          Євстафіїв О.К.
          Страшний М.М.
          Шарапова О.Л.
          Бечко Є.М.
 
                    Спарені склади: 1 і 3 колегії; 2 і 4 колегії.
 
Заперечень з даного приводу не надійшло, пропозиції були підтримані суддями одноголосно.
 
                                       Голосували:
·      За – 25
·      Проти – 0
·      Утримався – 0
 
          Вирішили: Затвердити нові склади колегій кримінальної та цивільної палати з 21 грудня 2016 року. Встановити Козаку В.І. спеціалізацію усіх категорій кримінальних проваджень.
 
          По другому питанню порядку денного.
 
          Обговорюється питання щодо висунення кандидатур на посаду заступника голови апеляційного суду. Голова зборів пропонує учасника загальних зборів висувати кандидатури на посаду заступника голови суду.
 
          Суддя Борисенко І.П. пропонує суддів Салая Г.А. та Акуленко С.О.
 
                                       Голосували:
·      За – 25
·      Проти – 0
·      Утримався – 0
 
Олова зборів пропонує обрати лічильну комісію з трьох осіб.
 
Суддя Баглай І.П. пропонує до складу лічильної комісії суддів: Демченка О.В., Борисенка І.П. та Боброву І.О.  
 
                                       Голосували:
·      За – 25
·      Проти – 0
·      Утримався – 0
 
Вирішили: обрати до складу лічильної комісії суддів Демченка О.В., Борисенка І.П. та Боброву І.О. 
 
Лічильна комісія видаляється для виготовлення бюлетенів.
 
Оголошено перерву на 20 хвилин.
 
Після перерви голова лічильної комісії оголошує протокол № 1 лічильної комісії про розподіл обов’язків в лічильній комісії. Голова комісії – Демченко О.В., Секретар – Борисенко І.П., членом комісії Боброву І.О.
Протокол № 1 додається.
 
Голова зборів висуває на голосування питання про затвердження протоколу лічильної комісії № 1
 
Голосували:
·      За – 25
·      Проти – 0
·      Утримався – 0
 
Вирішили затвердити протокол лічильної комісії № 1 «Про розподіл обов’язків в лічильній комісії»
 
Присутнім 25 суддям видаються по одному виготовленому бюлетеню під підпис.
Список суддів, що отримали бюлетені додається.
 
Голова лічильної комісії Демченко О.В. оголошує протокол № 2 комісії про кількість виготовлених бюлетенів і які внесені прізвища двох кандидатів на посаду заступника голоси суду Салая ГА. Та Акуленко С.О.
 
Протокол № 2 додається.
Голова зборів висуває на голосування питання про затвердження протоколу лічильної комісії № 2
 
Голосували:
·      За – 25
·      Проти – 0
·      Утримався – 0
 
 
Вирішили затвердити протокол лічильної комісії № 2 «Про кількість виготовлених бюлетенів.
 
Голова лічильної комісії Демченко О.В. оголошує протокол № 3 комісії про кількість виданих суддям бюлетенів.
Протокол № 3 додається
 
Голова зборів висуває на голосування питання про затвердження протоколу лічильної комісії № 3
 
Голосували:
·      За – 25
·      Проти – 0
·      Утримався – 0
Вирішили затвердити протокол лічильної комісії № 3 «Про кількість виданих суддям бюлетенів».
 
Голова зборів оголошує про початок таємного голосування.
 
Після таємного голосування лічильна комісія у складі трьох осіб видаляється для проведення підрахунку голосів.
Оголошено перерву на 20 хвилин.
 
Після повернення голова лічильн6ої комісії оголошує протокол № 4 «Про встановлення результатів голосування»
За кандидата на посаду заступника голови суду:
Салая Г.А. проголосувало – 23 голоси
Акуленко С.О. проголосувало 2 голоси
Всі бюлетені визнані дійсними. 5 невикористаних бюлетенів.
 
Протокол № 4 та бюлетені додаються.
Голова зборів висуває на голосування питання про затвердження протоколу лічильної комісії № 4
 
Голосували:
·      За – 25
·      Проти – 0
·      Утримався – 0
 
Вирішили затвердити протокол лічильної комісії № 4 «Про встановлення результатів таємного голосування голосування».
 
Голова зборів оголошує, що рішенням загальних зборів суддів Апеляційного суду Чернігівської області шляхом таємного голосування на посаду заступника голови обраний Салай Г.А.
 
По третьому питанню
 
Голова суду Тагієв С.Р. запропонував загальним зборам суддів звернутися з поданням до Президента України про нагородження суддів у відставці Чепурка В.В. та Хромець Н.С. – орденом за заслуги Ш ступеню, а суддям Трейтяк О.П., Сердюку О.Г. та Позігуну М.І. – звання заслуженого юриста України протягом наступного року.
 
 Голосували:
·      За – 25
·      Проти – 0
·      Утримався – 0
 
Вирішили: звернутися з поданням до Президента України про нагородження суддів у відставці Чепурка В.В. та Хромець Н.С. – орденом за заслуги Ш ступеню, а суддям у відставці Трейтяк О.П., Сердюку О.Г. та Позігуну М.І. – звання заслуженого юриста України протягом наступного року.
 
 
Голова зборів оголосив загальні збори суддів Апеляційного суду Чернігівської області закритими.
 
 
Голова зборів:                                                                         Страшний М.М.
 
 
Секретар:                                                                                  Акуленко С.О.