flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

11 квітня 2017 року

 

П Р О Т О К О Л

загальних зборів суддів

Апеляційного суду Чернігівської області

 

(В И Т Я Г)

 

11 квітня 2017 року                                                                             м. Чернігів

 

Присутні на початку зборів: 23 судді з 28 працюючих

Присутні на момент голосування: 26 суддів з 28 працюючих

                                        (Список зареєстрованих присутніх суддів додається)

Початок зборів о 16 годині 00 хвилин

 

Збори суддів Апеляційного суду Чернігівської області відкрив С.Р. Тагієв. Він повідомив, що ініціював проведення зборів у зв’язку із закінченням строку його перебування на адміністративній посаді як голови суду, а тому необхідно обрати нового голову з числа суддів цього суду, відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

 

Тагієв С.Р. констатував наявність кворуму та запропонував обрати голову зборів та секретаря.

 

Вирішили: обрати головою загальних зборів суддю Демченка О.В.,  секретарем – суддю Лакізу Г.П.

 

Вирішили: Затвердити протокол лічильної комісії №4 про встановлення результатів таємного голосування.

 

Голова зборів констатує, що рішенням загальних зборів Апеляційного суду Чернігівської області шляхом таємного голосування на посаду голови Апеляційного суду Чернігівської області, відповідно до ст. 20 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», обраний Тагієв Садіг Рза огли.

 

Голова зборів оголосив загальні збори суддів Апеляційного суду  Чернігівської області закритими.

 

 

Голова зборів:           /підпис/             О.В. Демченко

 

Секретар:               /підпис/                Г.П. Лакіза