flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Папазова проти України

РАДА ЄВРОПИ
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

ОСТАТОЧНЕ РІШЕННЯ

Справа "Папазова та інші проти України"

(Заяви NN 32849/05, 20796/06, 14347/07 та 40760/07)

15 березня 2012 року

Стислий виклад.

Заявники звернулися до суду з цивільними позовами до колишніх роботодавців, вимагаючи поновлення на роботі та здійснення певних виплат.

Тривалість проваджень у судах трьох інстанцій у справах першого, другого та четвертого заявників становила близько восьми років; у справі третього заявника - шість років та шість місяців; у справі другого заявника станом на день ухвалення Європейським судом з прав людини (далі - Європейський суд) рішення інформації щодо закінчення провадження не було.

До Європейського суду заявники поскаржилися за пунктом 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція) на надмірну тривалість провадження у їхніх справах. Заявники скаржилися також за іншими положеннями Конвенції.

З огляду на обставини справи та усталену практику Європейського суду, згідно з якою трудові спори з огляду на їх особливу важливість для заявника повинні розглядатися із належною швидкістю, Європейський суд встановив порушення п. 1 ст. 6 Конвенції у зв'язку з незабезпеченням національними судами розгляду справ в розумний строк.

Розглянувши справу, Європейський суд одноголосно:

"1. Вирішує об'єднати заяви;

2. Оголошує скарги заявників за пунктом 1 статті 6 Конвенції стосовно тривалості проваджень (у справі першого заявника стосовно тривалості першого провадження) прийнятними, а решту скарг у заяві - неприйнятними;

3. Постановляє, що у цій справі мало місце порушення пункту 1 статті 6 Конвенції стосовно тривалості проваджень;

4. Постановляє, що

(a) протягом трьох місяців держава-відповідач має сплатити:

(i) п. Корнієнку 3100 (три тисячі сто) євро відшкодування моральної шкоди;

(ii) пані Костенко 1600 (тисячу шістсот) євро відшкодування моральної шкоди та 50 (п'ятдесят) євро компенсації судових витрат;

(iii) п. Волику 2100 (дві тисячі сто) євро відшкодування моральної шкоди;


що мають бути конвертовані в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу, разом з будь-яким податком, який може бути нараховано на ці суми;

(b) зі спливом зазначеного тримісячного строку і до повного розрахунку на зазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в цей період, плюс три відсоткові пункти;

5. Відхиляє решту вимог заявників щодо справедливої сатисфакції."