flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Паскал проти України

РАДА ЄВРОПИ
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

РІШЕННЯ

Справа "Паскал проти України"

(Заява N 24652/04)

15 вересня 2011 року

Стислий виклад.

1 липня 1999 року заявника було затримано за підозрою у вчиненні злочину.

Заявнику було обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

Строк тримання заявника під вартою неодноразово продовжувався прокуратурою Автономної Республіки Крим. Востаннє цей строк було продовжено до 3 травня 2000 року.

29 червня 2001 в одній із місцевих газет було опубліковано статтю, яка містила коментарі щодо справи заявника, надані головуючим суддею у справі, пані Ш. У подальшому суддя звернулась до прокуратури, вимагаючи розслідування обставин публікації статті, проте ці обставин так і не були встановлені.

17 листопада 2004 року суд визнав заявника винним у вчиненні злочину. 16 березня 2006 року Верховний Суд відмовив у задоволенні касаційної скарги заявника на цей вирок.

До Європейського суду з прав людини (далі - Європейський суд) заявник скаржився за такими статтями Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція): п. п. 1 і 3 ст. 5 - щодо незаконності та тривалості тримання його під вартою; п. 3 ст. 5 - щодо його права негайно постати перед суддею, який розгляне питання законності його затримання та взяття під варту; п. 4 ст. 5 - щодо відсутності у нього можливості оскаржити у суді його тримання під вартою; п. 1 ст. 6 - щодо надмірної тривалості кримінального провадження у його справі; п. п. 1 і 2 ст. 6 - щодо порушення презумпції невинуватості та небезсторонності суду; п. 3 ст. 6 - щодо незабезпечення йому доступу до адвоката на певному етапі провадження, відсутності негайного повідомлення про характер обвинувачень, висунутих проти нього, та відсутності достатніх часу та засобів для підготовки свого захисту; ст. 3 - щодо поганого поводження з ним та ненадання йому медичної допомоги під час тримання його під вартою. У контексті фактів справи заявник також посилався на статті 13 і 17 Конвенції.

Порушення підпункту "с" пункту 1 та пункту 3 статті 5 Конвенції було встановлено Європейським судом з огляду на те, що протягом певних періодів заявник тримався під вартою або без будь-якого рішення суду про це питання, або на підставі рішення, яке не містило належного обґрунтування для такого тримання.

Порушення пункту 1 статті 6 Конвенції було встановлено в зв'язку з незабезпеченням національними судами розгляду справи заявника в розумний строк з огляду на неодноразові довготривалі затримки при призначенні судових засідань, організації технічного запису засідань та оголошення вироку.

Порушення пункту 1 статті 6 Конвенції у зв'язку з відсутністю безсторонності суду було встановлено Європейським судом з огляду на те, що спосіб викладення інтерв'ю, яке, як стверджувалось, дала суддя Ш. місцевій газеті в перші тижні судового розгляду справи заявника, створював враження переконаності судді у винуватості заявника, а також з огляду на те, що попри заперечення суддею факту надання цього інтерв'ю обставини його публікації так і не було встановлено та, відповідно, ознаки небезсторонності судді усунуто не було.

РОЗГЛЯНУВШИ СПРАВУ, ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД

"1. Оголошує одноголосно скарги щодо законності тримання заявника під вартою з 3 травня 2000 року до 17 листопада 2004 року, тривалості його тримання під вартою до засудження, тривалості кримінального провадження, відсутності безсторонності суду першої інстанції та порушення презумпції невинуватості - прийнятними;

2. Оголошує більшістю голосів решту скарг у заяві неприйнятними;

3. Постановляє одноголосно, що у цій справі мало місце порушення пункту 1 статті 5 Конвенції;

4. Постановляє одноголосно, що у цій справі мало місце порушення пункту 3 статті 5 Конвенції;

5. Постановляє одноголосно, що у цій справі мало місце порушення пункту 1 статті 6 Конвенції у зв'язку тривалістю кримінального провадження;

6. Постановляє одноголосно, що у цій справі мало місце порушення пункту 1 статті 6 Конвенції у зв'язку з відсутністю безсторонності суду першої інстанції;

7. Постановляє одноголосно, що немає необхідності окремо розглядати скаргу заявника за пунктом 2 статті 6 Конвенції."

____________