flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Комунікаційна стратегія

апеляційного суду Херсонської області

на 2016-2018 р.р.

 

Зміст

 

1. Вступ.

2. Історія створення апеляційного суду Херсонської області.

3. Аналіз стану комунікаційної діяльності суду.

4. Наявність ресурсів для здійснення комунікацій і проблем, які потребують вирішення.

5. Стан зв’язків з громадськістю суду.

6. Мета і основні завдання комунікаційної стратегії.

7. Цільові аудиторії суду.

8. Форми і засоби комунікацій (канали зв’язків) із цільовими аудиторіями.

9. Зведений календар запланованих заходів.

10. Очікувані результати реалізації комунікаційної стратегії суду.

 

1.    Вступ

 

В Україні діє система органів, які забезпечують реалізацію принципу верховенства права та права громадян на справедливий суд. Однак основну роль у здійсненні правосуддя відіграють суд, як установа, і суддя, який безпосередньо вирішує ту чи іншу справу. Адже для реалізації свого права громадяни звертаються саме до них.

Історично так склалося, що суди в Україні комунікаційно віддалені від суспільства, від їх основної аудиторії – громадян.

Це призводить до недовіри з боку громадськості та віддаленості від зовнішньої цільової аудиторії, що, в свою чергу, формує негативний імідж судової системи України.

Тому апеляційний суд Херсонської області (далі – суд) з метою здійснення зовнішньої та внутрішньої комунікації розробив Комунікаційну стратегію суду на 2016-2018 р.р. (далі – Стратегія). Вона включає в себе сукупність комунікативних засобів, методів, прийомів і технік,  покликаних надати об’єктивну інформацію про діяльність суду і суддів, налагодити постійний діалог із суспільством, що допоможе крок за кроком підвищити рівень довіри громадськості до правосуддя та покращити престиж судової влади в цілому та суду зокрема, як відкритого, «прозорого», доступного для пропозицій та взаємодії.

Стратегія розроблена на основі Концепції інформаційно-комунікаційної стратегії Ради суддів України, Стратегії розвитку судової системи в Україні на 2015-2020 р.р. та Плану заходів щодо підвищення рівня правових знань громадян про судові процедури, функціонування судової системи та порядок захисту своїх прав і охоронюваних законом інтересів, схваленого рішенням ХІ з’їзду суддів України від 22.02.2013.

Зміст і структура Стратегії визначається цілями правосуддя та завданнями суду і ґрунтується на нормах  Конституції України, Законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», Кодексу суддівської етики, Мадридських принципів щодо зв’язку між засобами масової інформації та суддівською незалежністю, інших національних і міжнародних актів, що регулюють діяльність в цій сфері.

Колектив апеляційного суду Херсонської області є єдиним, злагодженим організмом, підпорядкованим загальній меті — здійсненню правосуддя. Відкритість до новацій і разом із тим вірність кращим традиціям судочинства, високий професіоналізм та згуртованість колективу — все це допомагає підвищувати рівень довіри громадян до судової системи держави.

 

2. Історія створення апеляційного суду Херсонської області

Херсонський обласний суд створений згідно з рішенням Херсонської обласної ради депутатів трудящих від 15 травня 1944 року Указом президії Верховної Ради СРСР від 12 серпня 1954 року, при обласних судах утворені президії.

Розглядав карні та цивільні справи першої і касаційної інстанцій. При обласному суді діяла дисциплінарна колегія, яка розглядала справи про порушення трудової дисципліни з боку народних суддів.

14 серпня 1954 року Указом Президії Верховної Ради Союзу РСР при обласному суді було утворено президію, яка переглядала кримінальні та цивільні справи народних судів по  скаргах та заявах засуджених і громадян.

Постановою Ради Міністрів УРСР від 8 вересня 1956 року були ліквідовані управління Міністерства Юстиції і їх функції  були передані обласному суду. Після ліквідації управлінь Міністерства юстиції Херсонський обласний суд став підпорядковуватися Верховному суду УРСР.

З 1979 року Херсонський обласний суд був касаційною інстанцією в справах, які розглядалися народними судами і першою інстанцією в справах, які віднесені до відання обласного суду. Продовжував виконувати організаційно-методичне керівництво роботою народних судів і нотаріальних контор.

Згідно з Законом України „Про внесення змін до Закону України „Про судоустрій України” від 21 червня 2001 року за № 2531-ІІІ, відповідно до Указу Президента України за № 642/2001 року від 20 серпня 2001 року на базі Херсонського обласного суду утворено Апеляційний суд Херсонської області.

В апеляційному суді Херсонської області утворено дві судових палати: судова палата з розгляду цивільних справ та судова палата з розгляду кримінальних справ.

В теперішній час апеляційний суд має таку структуру: відділ діловодства та обліку звернень громадян-канцелярія; відділ організаційного забезпечення розгляду цивільних справ; відділ організаційного забезпечення розгляду кримінальних справ; відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності; відділ кадрової роботи та державної служби; відділ матеріально-технічного та господарського забезпечення; відділ служби судових розпорядників; відділ судової статистики та кодифікаційно-довідкової роботи; відділ інформаційних технологій; режимно-секретний відділ. 

 

3. Аналіз стану комунікаційної діяльності суду

 

Суд має певний досвід здійснення внутрішньої і зовнішньої комунікаційної діяльності. Це стало можливим завдяки впровадженню сучасних інформаційних технологій ведення внутрішнього документообігу, управління апаратом суду та донесенням інформації про діяльність суду до широкого кола громадськості.

У суді за забезпечення зв’язків суду із громадянами та засобами масової інформації (далі – ЗМІ) відповідає головний спеціаліст із забезпечення зв’язків з засобами масової інформації (прес-секретар) суду.

Прес-секретар здійснює інформування суспільства про діяльність суду шляхом оприлюднення інформації про заходи, які проводить суд, а також ті, в яких беруть участь судді та працівники апарату, на офіційному веб-сайті суду http://ksa.court.gov.ua/sud2190/ та на сторінці суду в соціальній мережі Twitter.


Крім того, прес-секретар суду щоденно здійснює моніторинг висвітлення діяльності суду в ЗМІ, забезпечує підготовку і поширення матеріалів про діяльність суду в ЗМІ, направляє у відповідні видання офіційні заяви, спростування, роз’яснення в зв’язку з публікаціями про діяльність суду.  

На сьогоднішній день суд забезпечений повним автоматизованим циклом ведення діловодства та проходження судових справ, в якому використовується передовий світовий досвід судового адміністрування, кадрової політики та організації роботи. У наслідок цього було покращено надання якісних та професійних судових послуг громадянам.

У приміщенні суду створений Інформаційний центр, завдяки якому відвідувачі отримують відповіді на всі питання стосовно організації та діловодства апеляційної інстанції. Також в приміщенні Центру розміщений сучасний стенд з наступною корисною інформацією: список призначених до розгляду справ, адреса, веб-сайт, E-mail, платіжні реквізити апеляційної інстанції, зразки документів, контакти керівництва та працівників, інформація про Єдиний державний реєстр судових рішень, сайти вищих інстанцій, в тому числі сайт Міністерства юстиції України, на якому розміщені рішення Європейського суду з прав людини українською мовою, про Херсонський обласний центр з надання безоплатної воринної правової допомоги, про доступ до судового рішення особи, яка не брала участі у справі та ін.

Таким чином, суд прагне відкритості своєї роботи, веде планову та системну комунікаційну діяльність у таких напрямках:

- Внутрішній – робота з суддями та працівниками апарату суду щодо вдосконалення їх професійних і комунікативних навиків, облаштування приміщення суду з метою забезпечення його інформаційної насиченості, підвищення комфортності для відвідувачів і роботи працівників суду;

- Зовнішній – інформування суспільства про роботу суду,  налагодження постійного зацікавленого діалогу  з громадськістю та ЗМІ, залучення студентів до проходження практики в суді тощо.

Також Суд задіяний в міжнародному проекті по реформуванню та вдосконаленню організаційної структури роботи суду та апарату суду.

Планування комунікаційних заходів здійснюється з урахуванням результатів опитування громадян, яке було проведено серед відвідувачів суду у вересні 2014 року, щодо оцінки якості роботи суду та шляхів вирішення проблем, що виникають при відвідуванні суду.

 

4. Наявність ресурсів для здійснення

комунікацій і проблем, які потребують вирішення

 

У приміщені суду обладнано 5 залів судового засідання. У зв’язку із зростанням кількості справ, які надходять до суду, кількість залів судового засідання є недостатньою. Тому суд потребує обладнання додаткового залу, що в свою чергу дозволить створити оптимальні умови для розгляду справ, з дотриманням строків указаних процесуальним законодавством.

Наразі суд працює в налагоджені дієвої співпраці зі ЗМІ регіону та загальноукраїнськими виданнями.

Спілкування зі ЗМІ здійснюється через прес-релізи, прес-анонси, повідомлення для преси, підготовку інтерв’ю керівництва і представників суду.

У суді потрібно вирішити питання обладнання міні прес-центру. Зустрічі з представниками ЗМІ, які проводяться в різних робочих кабінетах заважають формуванню позитивного іміджу суду, його впізнаваності, іноді створюють проблеми журналістам в пошуках місця проведення заходу.

Не сприяє налагодженню постійного діалогу суду з громадськістю і низький рівень загальної правової культури населення. Діяльність органів судової влади в Україні в останні декілька років перебуває в центрі досить гострих громадських дискусій, основною темою яких залишається ефективність та якість судового розгляду. Під час диспутів використовується різна, часто суперечлива інформація про показники функціонування судових органів. Джерелом такої інформації є, як правило, неофіційні дані про стан здійснення судочинства, що здебільшого мають суб’єктивний характер. Водночас не дають адекватного уявлення про стан здійснення судочинства й дані офіційної статистики, оскільки не відображають ставлення і сприйняття судового розгляду учасниками судових процесів.

Тому потрібно враховувати ободва згадані фактори: з одного боку, офіційну статистику, що свідчить про навантаження та обсяги роботи суддів та працівників судових органів, а з іншого – реальні потреби громадян, що звертаються до суду і хочуть реалізувати своє право на судовий захист ефективно й у визначені строки. Саме тому сьогодні актуалізується використання методологій, що дозволяють визначати якість судових послуг через показники суб'єктивних оцінок судового розгляду особами, що є безпосередніми учасниками процесів.

 

 

5. Стан зв’язків з громадськістю суду

 

Апеляційний суд Херсонської області має постійну  співпрацю з  місцевими та регіональними представниками центральних та регіональних  ЗМІ, забезпечення якої входить у повноваження прес-секретаря. Планово висвітлюються питання  організації роботи суду,  правової просвіти, діяльності суддів,  розгляду справ, які викликають суспільний резонанс тощо.

Суд постійно оновлює матеріали на своєму офіційному веб-сайті та на сторінці в соціальній мережі Twitter.

Окрім того, суд активно веде інформаціно-просвітницьку роботу через організацію зустрічей суддів та працівників суду з різними правозахисними організаціями, професійними аудиторіями, молоддю – студентами та школярами.

 

 

6. Мета і основні завдання комунікаційної стратегії

 

Мета комунікаційної стратегії суду спрямована на забезпечення відкритості і прозорості у діяльності апеляційного суду, залучення засобів масової інформації до висвітлення його діяльності, сприяння безперешкодній реалізації конституційного права громадян на інформацію і свободу слова та формування позитивного іміджу судової влади в суспільстві.

Основні завдання комунікаційної стратегії:

– забезпечення прозорості діяльності судової влади, підвищення рівня її авторитету і довіри громадян до правосуддя загалом;

– підвищення рівня обізнаності громадян регіону щодо специфіки, особливостей і змісту діяльності суду;

– покращення співпраці зі ЗМІ, громадськими організаціями, органами державної влади і місцевого самоврядування;

– підвищення рівня правової освіти населення;

– підвищення престижу роботи в суді, профорієнтація молоді.

 

7. Цільові аудиторії суду

 

Відповідно до мети  Комунікаційної стратегії суду її цільовими аудиторіями є:

Внутрішні:

-      професійні судді;

-      судді у відставці;

-      працівники апарату суду.

Зовнішні:

1) громадяни: учасники судових процесів та особи, які потребують судового захисту; громадяни, які не є безпосередніми учасниками судового процесу; окремі категорії громадян, інтереси яких можуть бути представлені громадськими організаціями (інваліди, діти війни тощо);

2) ЗМІ;

3) студенти юридичних факультетів та юридичних навчальних закладів;

4) школярі;

5) представники суб’єктів владних повноважень.

 

  

8. Форми і засоби комунікації (канали зв’язків) із цільовими аудиторіями

 

Під час вибору каналів зв’язку із цільовою аудиторією необхідно обов’язково враховувати специфіку кожної окремої групи.

Обираючи засоби комунікації із громадянами, слід розуміти, що ця група є найбільш численною та різноманітною, отже, краще було б обрати канали, які є більш масовими, доступними широкому загалу.

Канали зв’язків із громадськістю:

1) проведення опитування громадської думки, в тому числі врахування зауважень та пропозицій громадян, які вони мають можливість залишити у відповідній скриньці;

2) надання інформації через веб-сторінку суду;

3) розміщення інформації на інформаційних стендах у приміщенні суду;

4надання інформації через Інформаційний центр суду;

Під час визначення каналів комунікації суду із представниками ЗМІ необхідно враховувати, що ця група є більш вузькою та спеціалізованою, що в окремих ЗМІ працюють журналісти, які спеціалізуються на правничій тематиці.

Каналами комунікації зі ЗМІ може бути обрано:

1) прес-тури для журналістів (Дні відкритих дверей);

2) надання інформації через веб-сайт суду;

3) розсилання інформації про діяльність суду безпосередньо у ЗМІ;

4) організація інтерв’ю з керівництвом суду.

Обираючи засоби зв’язку зі студентами юридичних спеціальностей, слід звернути увагу, що основною ідеєю співпраці з цією групою є популяризація роботи в суді з метою формування майбутнього високопрофесійного персоналу. Добір засобів комунікації необхідно здійснювати з наданням переваги таким освітнім заходам:

1) зустрічі, обговорення тем, безпосередньо пов’язаних із діяльністю судів;

2) залучення студентів до заходів, що проводяться в суді;

3) сприяння організації проходження практики студентами юридичних спеціалізацій в суді.

Каналами комунікації із представниками суб’єктів владних повноважень можуть бути:

1) надання інформації через веб-сайт суду;

2) обмін інформацією шляхом офіційного листування тощо.

Разом з тим слід відмітити, що сучасні суди мають можливість активно розвиватися в середовищі всесвітньої глобальної мережі Інтернет, яка корінним чином може змінити погляди суспільства. Використання даного ресурсу дозволить нам без «посередників» максимально поширювати соціально важливу інформацію про діяльність та проблеми суду.  

 

9. Зведений календар запланованих заходів

 

з/п

 

Назва заходу

 

Відповідальні особи

Орієнтована дата проведення

1.

Моніторинг медійного простору регіону

Підготовка медіа-карти

Головний спеціаліст із зв’язків з громадськістю

січень

2016 року

2.

Оновлення інформації всіх розділів веб-сторінки суду та соціальній мережі Twitter

Головний спеціаліст із зв’язків з громадськістю

постійно

3.

Проведення з працівниками суду навчальних семінарів за напрямками:

- спілкування з журналістами;

- спілкування та взаємодія в колективі;

- управління конфліктами;

- ділове мовлення тощо;

Фахівці в галузі етики, психології, культури спілкування та ділового мовлення

один раз у квартал

4.

Оновлення інформаційних стендів у приміщенні суду

Керівник апарату суду та його заступник

постійно

5.

Моніторинг матеріалів преси, радіо, телебачення, Інтернету, які стосуються діяльності суду, організація оперативного реагування на виступи

Головний спеціаліст із зв’язків з громадськістю

постійно

6.

Оперативне реагування на публікації, виступи в ЗМІ з питань діяльності суду, які не відповідають дійсності

Головний спеціаліст із зв’язків з громадськістю

в разі потреби

7.

Оприлюднення прес-релізів про судові справи, які мають суспільний інтерес

Головний спеціаліст із зв’язків з громадськістю

в разі потреби

8.

Організація висвітлення у ЗМІ регіону заходів, які проводяться в суді

Головний спеціаліст із зв’язків з громадськістю

в разі потреби

9.

Організація інтерв’ювання керівництва суду, суддів з актуальних питань

Головний спеціаліст із зв’язків з громадськістю

за попередньою домовленістю

10.

Обладнання міні прес-центру

Керівник апарату суду та його заступник

2016-2018 рр.

11.

Організація онлайн-трансляцій судових засідань резонансних справ на офіційному порталі «Судова влада»

Начальник відділу інформаційних технологій та головний спеціаліст із зв’язків з громадськістю

в разі потреби

12.

Організація взаємодії суду з громадськими об’єднаннями осіб  з особливими потребами

Заступник керівника апарату суду

 І квартал 2016 року

13.

Організація розміщення інформації шрифтом Брайля (інформаційні таблички з напрямком руху, назвами судів, кабінетів, залів, тощо) для осіб з вадами зору

Заступник керівника апарату суду

І квартал 2016 року

14.

Проведення зустрічей та екскурсій із студентами та учнями

Заступники голови суду, керівник апарату та його заступник

за попередньою домовленістю

17.

Проведення Дня відкритих дверей для ЗМІ

Заступники голови суду, керівник апарату та його заступник

за попередньою домовленістю

 

10. Очікувані результати реалізації комунікаційної стратегії суду

 

Комунікаційна стратегія суду реалізується з метою покращення стану зв’язків суду із громадськістю, встановлення змістовного та постійного діалогу із суспільством.

За результатами впровадження комунікаційної стратегії суду очікується зростання рівня довіри громадян до судів, підвищення авторитету суду шляхом підвищення правової обізнаності населення про порядок захисту їхніх прав та інтересів у судах, про діяльність судів в цілому.

Суди повинні сприйматись громадськістю як установи, які дійсно стоять на їх захисті. Звертаючись до суду, кожен громадянин має вірити в те, що яким би не було рішення суду – суд ухвалить його безсторонньо, виважено та керуючись нормами закону.

Також серед очікуваних результатів реалізації стратегії судом можна назвати наступні:

- підвищення правової обізнаності населення та засобів масової інформації;

- підвищення рівня зацікавленості громадян, в першу чергу молодих юристів, у роботі в суді;

- налагодження постійного зв’язку із засобами масової інформації з метою регулярного висвітлення діяльності суду;

- формування позитивного іміджу судової гілки влади.