flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Комунікаційна стратегія Апеляційного суду Рівненської області на 2018-2020 р.р.

 

 Комунікаційна стратегія

Апеляційного суду Рівненської області  

на 2018-2020 р.р.

 

Зміст

 

 1. Вступ
 2. Аналіз стану комунікаційної діяльності суду
 3. Наявність ресурсів для здійснення комунікацій і проблем, які потребують вирішення.
 4. Стан зв’язків з громадськістю суду.
 5. Мета і основні завдання комунікаційної стратегії.
 6. Цільові аудиторії суду.
 7. Канали зв’язків із цільовими аудиторіями.
 8. Зведений календар запланованих заходів.
 9. Очікувані результати реалізації комунікаційної стратегії суду.

 

 1. Вступ

 

Судова влада України здійснюється незалежними та безсторонніми судами, які забезпечують реалізацію принципу верховенства права та права громадян на справедливий суд. Основну роль у здійсненні правосуддя відіграють суд як установа і суддя, який безпосередньо вирішує ту чи іншу справу. Адже для реалізації свого права громадяни звертаються саме до них.

Апеляційний суд Рівненської області (далі – суд) з метою здійснення зовнішньої та внутрішньої комунікації розробив Комунікаційну стратегію суду на 2018-2020 р.р. (далі – Стратегія), яка допоможе крок за кроком підвищити рівень довіри громадськості до правосуддя та покращити престиж судової влади в цілому та суду зокрема, як відкритого, «прозорого», доступного для пропозицій та взаємодії.

Вона включає в себе сукупність комунікативних засобів, методів, прийомів і технік, покликаних надати об’єктивну інформацію про діяльність суду і суддів, налагодити постійний тривалий діалог з найважливішими цільовими групами як в середині, так і за межами суду.

Стратегія розроблена на основі Концепції інформаційно-комунікаційної стратегії Ради суддів України, Стратегії розвитку судової системи в Україні на 2015-2020 р.р. та Плану заходів щодо підвищення рівня правових знань громадян про судові процедури, функціонування судової системи та порядок захисту своїх прав і охоронюваних законом інтересів, схваленого рішенням ХІ з’їзду суддів України від 22.02.2013 року.

Зміст і структура Стратегії визначається цілями правосуддя та завданнями суду і ґрунтується на нормах  Конституції України, Законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», Кодексу суддівської етики та інших національних і міжнародних актів, що регулюють діяльність в цій сфері.

Колектив суду сподівається, що виконання запланованих заходів даної Стратегії допоможе переконати суспільство в тому, що судова влада – чесна, професійна, якій можна довіряти, яка є взірцем, а суддя здійснює правосуддя в рамках процесуального законодавчого поля і не є упередженим.

 

 1. Аналіз стану комунікаційної діяльності суду

Суд має певний досвід здійснення внутрішньої і зовнішньої комунікаційної діяльності. Це стало можливим завдяки впровадженню сучасних інформаційних технологій ведення внутрішнього документообігу, управління апаратом суду та донесенням інформації про діяльність суду до широкого кола громадськості.

У суді за забезпечення зв’язків суду із громадянами та засобами масової інформації (далі – ЗМІ) відповідає головний спеціаліст із забезпечення зв’язків з засобами масової інформації (прес-секретар) суду (посада прес-секретаря заповнена з грудня 2014 року).

Прес-секретар здійснює інформування суспільства про діяльність суду шляхом оприлюднення відповідної інформації на веб-сторінці суду офіційного веб-порталу Судової влади України  та на сторінці суду в соціальній мережі Facebook. На яких оприлюднюється інформація про заходи, які проводить суд, а також ті, в яких беруть участь судді та працівники апарату тощо.

Крім того, прес-секретар суду щоденно здійснює моніторинг висвітлення діяльності суду в ЗМІ, забезпечує підготовку і поширення матеріалів про діяльність суду в ЗМІ, направляє у відповідні видання офіційні заяви, спростування, роз’яснення в зв’язку з публікаціями про діяльність суду.  

На сьогоднішній день суд забезпечений повним автоматизованим циклом ведення діловодства та проходження судових справ, в якому використовується передовий світовий досвід судового адміністрування, кадрової політики та організації роботи. У наслідок цього було покращено надання якісних та професійних судових послуг громадянам.

У приміщенні суду розміщено інформаційні стенди, за допомогою яких  відвідувачі мають можливість ознайомитися з переліками справ, призначених до розгляду, зразками документів, ставками судового збору, платіжними реквізитами, графіком особистого прийому громадян керівництвом суду тощо.

Таким чином, суд від початку своєї діяльності прагне відкритості своєї роботи, веде планову та системну комунікаційну діяльність у таких напрямках:

- Внутрішній – робота з суддями та працівниками апарату суду щодо вдосконалення їх професійних і комунікативних навиків, облаштування приміщення суду з метою забезпечення його інформаційної насиченості, підвищення комфортності для відвідувачів і роботи працівників суду;

- Зовнішній – інформування суспільства про роботу суду,  налагодження постійного зацікавленого діалогу  з громадськістю та ЗМІ, залучення студентів до проходження практики в суді тощо.

Планування комунікаційних заходів здійснюється з урахуванням результатів опитування громадян, яке було двічі проведено серед відвідувачів суду у 2015 та 2016 роках, щодо оцінки якості роботи суду та шляхів вирішення проблем, що виникають при відвідуванні суду.

 

 1. Наявність ресурсів для здійснення

комунікацій і проблем, які потребують вирішення

 

Суд функціонує в будівлі, яка збудована в 1929 році та має загальну площу 975 м2.

У приміщені суду обладнано 2 зали судового засідання — цивільна і кримінальна зали. Тому суд потребує обладнання додаткових залів для розгляду кримінальних і цивільних справ, що в свою чергу дозволить створити оптимальні умови для розгляду даних справ у суді, з дотриманням строків указаних процесуальним законодавством.

Сьогодні перед судом стоїть важливе завдання, яке полягає в безперешкодному доступі до правосуддя маломобільних груп населення.

Наразі суд активно працює в налагоджені дієвої співпраці зі ЗМІ регіону та загальноукраїнськими виданнями, зокрема, газетами «Рівне вечірнє», «Рівне експрес», «7 Днів», «Рівне ракурс», «ОГО», інтернет-виданнями «ЧаРівне», «ВСЕ», «Четверта влада», «РВюей» та РТБ, ТРК «Рівне 1», «Сфера», спецкорами телеканалів «Інтер», «1+1», «НТН», «Україна». Спілкування зі ЗМІ здійснюється через прес-релізи, прес-анонси, повідомлення для преси, підготовку інтерв’ю керівництва і представників суду, семінарів, прес-конференцій.

У суді потрібно вирішити питання про обладнання міні прес-центру. Прес-конференції та зустрічі з представниками ЗМІ, які проводяться в різних робочих кабінетах заважають формуванню позитивного іміджу суду, його впізнаваності глядачами телеканалів, створюють проблеми в спілкуванні з журналістами.

Також не сприяє налагодженню постійного діалогу суду з громадськістю низький рівень загальної правової культури населення та потік негативної інформації про функціонування судових органів, яка формується найчастіше політиками або ЗМІ.

 

 

 

 

 1. Стан зв’язків з громадськістю суду

 

Апеляційний суд Рівненської області підтримує співпрацю з  місцевими та регіональними представниками центральних та регіональних  ЗМІ, забезпечення якої входить у повноваження прес-секретаря. Планово висвітлюються питання  організації роботи суду,  правової просвіти, діяльності суддів,  розгляду справ, які викликають суспільний резонанс (тощо).

Апеляційний суд Рівненської області постійно оновлює матеріали на своїй веб-сторінці суду офіційного веб-порталу Судової влади України та на сторінці суду в соціальній мережі Facebook.

 

 1. Мета і основні завдання комунікаційної стратегії

Мета комунікаційної стратегії суду спрямована на забезпечення відкритості і прозорості у діяльності апеляційного суду, залучення засобів масової інформації до висвітлення його діяльності, сприяння безперешкодній реалізації конституційного права громадян на інформацію і свободу слова та формування позитивного іміджу судової влади в суспільстві.

Основні завдання комунікаційної стратегії:

– забезпечення прозорості діяльності судової влади, підвищення рівня її авторитету і довіри громадян до правосуддя загалом;

– переконання широкої громадськості щодо важливості їх підтримки діяльності суддів у здійсненні об’єктивного, безстороннього, неупередженого, незалежного та справедливого правосуддя;

– підтримка стосунків між членами суддівського корпусу,  сприяння в обміні інформацією між ними та організації спільної комунікаційної діяльності за межами судової влади;

– підвищення рівня обізнаності громадян регіону щодо специфіки, особливостей і змісту діяльності  суду;

– підвищення авторитету судді та працівника апарату суду у суспільстві;

– покращення співпраці зі ЗМІ, громадськими організаціями, органами державної влади і місцевого самоврядування  в інтересах  побудови правової держави;

– підвищення рівня правової освіти населення, інформування громадян про шляхи забезпечення їх конституційних прав та необхідність дотримання ними конституційних обов’язків;

– підвищення престижу роботи в суді, профорієнтація молоді.

 

 1. Цільові аудиторії суду

Відповідно до цілей та актуальних проблем суду, цільовими аудиторіями є:

Внутрішні:

-      професійні судді;

-      судді у відставці;

-      працівники апарату суду.

Зовнішні:

-      громадяни, які часто звертаються до суду;

-      відвідувачі суду;

-      юридичні особи, інтереси яких вирішуються у судовому порядку;

-      правозахисні організації;

-      посадові особи виконавчої влади;

-      посадові особи місцевих органів влади;

-      науково-експертне середовище;

-      студентство;

-      школярі загальноосвітніх шкіл та інтернатів;

-      працівники ЗМІ.

На даний час, попри вирішення актуальних питань комунікацій,  для суду  пріоритетними цільовими групами є: молодіжні аудиторіїсторони, які беруть участь у судовій справі, представники ЗМІ.

 

 1. Канали зв’язків із цільовими аудиторіями

 

Під час вибору каналів зв’язку із цільовою аудиторією необхідно обов’язково враховувати специфіку кожної окремої групи.

Обираючи засоби комунікації із громадянами, слід розуміти, що ця група є найбільш численною та різноманітною, отже, краще було б обрати канали, які є більш масовими, доступними широкому загалу.

Канали зв’язків із громадськістю:

1) проведення опитування громадської думки;

2) надання інформації через веб-сторінку суду;

3) розміщення інформації на інформаційних стендах у приміщенні суду;

4) встановлення в приміщенні суду інформаційного кіоску;

Під час визначення каналів комунікації суду із представниками ЗМІ необхідно враховувати, що ця група є більш вузькою та спеціалізованою, що в окремих ЗМІ працюють журналісти, які спеціалізуються на правничій тематиці.

Каналами комунікації зі ЗМІ може бути обрано:

1) спеціальні навчальні заходи;

2) прес-тури для журналістів

3) Дні відкритих дверей;

4) надання інформації через веб-сайт суду;

5) розсилання інформації про діяльність суду безпосередньо у ЗМІ;

6) організація інтерв’ю з керівництвом суду.

Обираючи засоби зв’язку зі студентами юридичних спеціальностей, слід звернути увагу, що основною ідеєю співпраці з цією групою є популяризація роботи в суді з метою формування майбутнього високопрофесійного персоналу. Добір засобів комунікації необхідно здійснювати з наданням переваги таким освітнім заходам:

1) зустрічі, обговорення тем, безпосередньо пов’язаних із діяльністю судів;

2) залучення студентів до заходів, що проводяться в суді;

3) сприяння організації проходження практики студентами юридичних спеціалізацій в суді.

Каналами комунікації із представниками суб’єктів владних повноважень можуть бути:

1) надання інформації через веб-сайт суду;

2) обмін інформацією шляхом офіційного листування тощо.

Разом з тим слід відмітити, що сучасні суди мають можливість активно розвиватися в середовищі всесвітньої глобальної мережі Інтернет, яка корінним чином може змінити погляди суспільства. Використання даного ресурсу дозволить нам без «посередників» максимально поширювати соціально важливу інформацію про діяльність та проблеми суду.  

 

 1. Зведений календар запланованих заходів

 

з/п

 

Назва заходу

 

Відповідальні особи

Орієнтована дата проведення

1.

Моніторинг медійного простору регіону

Доповнення медіа-карти

головний спеціаліст із зв’язків з громадськістю

 

постійно

2.

Оновлення інформації всіх розділів веб-сторінки суду на офіційному веб-порталі судової влади України та соціальній мережі Fаcebook

головний спеціаліст із зв’язків з громадськістю

 

 

постійно

3.

Проведення з працівниками суду навчальних семінарів за напрямками:

- спілкування з журналістами;

- спілкування та взаємодія в колективі;

- управління конфліктами;

- ділове мовлення тощо

керівник апарату суду, його заступник

фахівці в галузі етики, культури спілкування та ділового мовлення

 

 

 

один раз у квартал

4.

Оновлення інформаційних стендів у приміщенні суду

головний спеціаліст із зв’язків з громадськістю

 

постійно

5.

Встановлення інформаційного кіоску

керівник апарату суду та його заступник

 

 

2019 рік

 

 

6.

Моніторинг матеріалів преси, радіо, телебачення, Інтернету, які стосуються діяльності суду, забезпечення збереження цієї інформації, організація оперативного реагування на виступи

головний спеціаліст із зв’язків з громадськістю

 

 

 

постійно

7.

Оперативне реагування на критичні публікації, виступи в ЗМІ з питань діяльності суду, які не відповідають дійсності

головний спеціаліст із зв’язків з громадськістю

 

в разі потреби

8.

Оприлюднення прес-релізів про судові справи, які мають суспільний інтерес

головний спеціаліст із зв’язків з громадськістю

 

постійно

9.

Організація висвітлення у ЗМІ регіону заходів, які проводяться в суді

головний спеціаліст із зв’язків з громадськістю

 

постійно

10.

Організація інтерв’ювання керівництва суду, суддів-спікерів  з актуальних питань

головний спеціаліст із зв’язків з громадськістю

постійно,

за попередньою домовленістю

11.

Організація практики студентів юридичних спеціалізацій в суді

керівник апарату суду та його заступник

у відповідності до графіку навчання

12.

Проведення зустрічей та екскурсій зі студентами та учнями

керівник апарату суду та його заступник,

головний спеціаліст із зв’язків з громадськістю

 

 

 

раз у квартал

13.

Проведення Дня відкритих дверей

керівник апарату суду та його заступник,

головний спеціаліст із зв’язків з громадськістю

 

 

 

двічі на місяць

14.

Відеотрансляція судових засідань у справах, що викликали широкий суспільний інтерес

помічники суддів, головний спеціаліст із зв’язків з громадськістю

 

постійно,

у разі потреби

15.

Залучення журналістів РТБ, ТРК «Рівне 1», «Сфера-ТВ» для підготовки сюжетів про розгляд справ, що набули широкого розголосу

головний спеціаліст із зв’язків з громадськістю

 

постійно,

у разі потреби

16.

Підготовка пам’яток для населення, спрямованих на підвищення правової культури громадян

судді-спікери, заступник керівника апарату суду, головний спеціаліст із зв’язків з громадськістю

ІІ, ІV квартал 2018, 2019, 2020 років

17.

Надання пропозицій до бюджетних асигнувань на виконання заходів, визначених Концепцією прямих зв’язків між суспільством  і судовою владою 

(Додаток 3 до Меморандуму про взаємодію і співпрацю представників системи правосуддя України «Про затвердження Концепції прямих зв’язків між суспільством і судовою владою», 21 липня 2017 року)

керівник апарату суду, заступник керівника апарату суду

 

 

 

листопад

2019 року

18.

Придбання комп’ютерної техніки, програмного забезпечення,  диктофона, пристроїв відео- та фотофіксації

керівник апарату суду, заступник керівника апарату суду головний спеціаліст із зв’язків з громадськістю

 

 

 

2019 рік

19.

Підготовка відеороликів та сюжетів про діяльність суду для транслювання на місцевих телевізійних каналах

головний спеціаліст із зв’язків з громадськістю

ІІ півріччя 2019 року, далі — постійно

 

 1. Очікувані результати реалізації комунікаційної стратегії суду

Комунікаційна стратегія суду реалізується з метою покращення стану зв’язків суду із громадськістю, встановлення змістовного та постійного діалогу з суспільством.

За результатами впровадження комунікаційної стратегії суду очікується зростання рівня довіри громадян до судів, підвищення авторитету суду через підвищення правової обізнаності суспільства про порядок захисту своїх прав у судах, про свої права та обов’язки, про діяльність судів в цілому.

Суди повинні сприйматись громадськістю як установи, які дійсно стоять на їх захисті. Звертаючись до суду, кожен громадянин має вірити в те, що яким би не було рішення суду – суд ухвалить його безсторонньо, виважено та керуючись нормами закону.

Також серед очікуваних результатів реалізації стратегії судом можна назвати наступні:

- підвищення правової обізнаності населення та засобів масової інформації;

- підвищення рівня зацікавленості громадян, в першу чергу молодих юристів, у роботі в суді;

- налагодження постійного зв’язку із засобами масової інформації з метою регулярного висвітлення діяльності суду;

- формування позитивного іміджу судової гілки влади.