flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Аналіз обліково-статистичної роботи в Апеляційному суді Рівненської області за 2017 рік.

А   Н   А   Л   І   З

обліково-статистичної роботи

в  Апеляційному суді Рівненської області

за 2017 рік.

 

Обліково-статистична робота в Апеляційному суді ведеться відповідно до діючих нормативно-правових актів, що врегульовують питання діловодства та судової статистики.

 

Протягом 2017 року  в суді проведено ряд заходів, спрямованих на покращення стану організації обліково-статистичної роботи:

- вивчено наказ ДСА України від 09 березня 2017 року №311 “Про затвердження форм звітів щодо здійснення правосуддя місцевими та апеляційними судами”;

- опрацьовано лист ДСА України від 11 квітня 2017 року №10-3103/17  “Про інформування ДСА України щодо направлення виконавчих документів”;

- опрацьовано наказ ДСА України від 13 червня 2017 року “Про внесення змін до форм звітів щодо здійснення правосуддя місцевими та апеляційними судами”;

- опрацьовано лист ДСА України від 07.08.2017 року №15-9090/17 “Про відображення у звітах судів інформації про процесуальні строки”;

 -  опрацьовано лист ДСА України від 09.08.2017 року №15-9161/17 “Про реєстрацію та облік клопотань щодо проведення негласних слідчих дій”;

- вивчено наказ ДСА України від 10 жовтня 2017 року №964 “Про затвердження форми звітності №1-АМ “Звіт про застосування судами Закону України ”Про амністію у 2016 році”;

- опрацьовано наказ ДСА України від 05 грудня 2017 року №1076 “Про затвердження форми звітності №1-Л та Інструкції щодо її заповнення й подання”;

-   проведені індивідуальні навчання з наданням роз’яснень щодо реєстрації в обліково-статистичних документах судових справ і матеріалів та результатів їх розгляду.

 

          У кожному звітному періоді з працівниками, які беруть участь у складанні звітів,   опрацьовується наказ ДСА України № 55 від 25.05.2006 року  “Про затвердження форм звітності про розгляд апеляційними та місцевими (крім господарських) судами судових справ і матеріалів та Інструкції щодо їх заповнення і подання)”, із змінами та доповненнями.

 

Звіти про роботу суду подавались Апеляційним судом у терміни визначені наказами ДСА України.

 

У  2017 році апеляційним судом складено та подано:

 (зауважень до звітів за всіма формами не надходило).

 

(зауважень до звітів за всіма формами не надходило).

 

 

Звіти про роботу суду  подавались  в автоматичному режимі за допомогою комп’ютерної програми “Д-3”. 

 

Щоквартальні звіти та звіт за  перше півріччя 2017 року  будувались на основі обліково-статистичних карток.  

 

Електронний та поштовий варіанти звітів подавалися вчасно без зауважень. 

Копії звітів надіслано до ТУ ДСА України в Рівненській області.

 

При складанні звітів труднощів не виникало, оскільки, своєчасно заповнюються документи первинного обліку (обліково-статистичні картки), що значно полегшує складання звітів у звітний період.

Проблемні питання та недоліки усувались в робочому порядку.

 

Звіти про роботу суду упорядковано за номенклатурними справами: квартальні звіти;  піврічні звіти; звіти про роботу суду (річні звіти);  звіти ТУ ДСА України в Рівненській області.

Копії  звітів зберігаються на електронних носіях інформації.  

Роботу щодо архівування та копіювання файлів проводить визначений працівник апарату суду – начальник відділу організаційного та інформаційно-технічного забезпечення діяльності судових палат.

         Листи , накази та рекомендації Державної судової адміністрації України щодо ведення первинного обліку та звітності зберігаються в окремій номенклатурній справі  та своєчасно доводяться до відома працівників апарату суду.

 

На постійному контролі перебувають листи, накази  ДСА України щодо належного та правильного складання звітів по кожній формі, веденні діловодства, інструктивні та методичні рекомендації матеріали щодо користування програмно-технологічними засобами.

 

  Вимоги Інструкції з діловодства в апеляційному суді, затвердженої наказом ДСА України № 173  від 17 грудня 2013 року,  щодо ведення реєстраційних журналів, алфавітних покажчиків, обліково-статистичних карток та справ,   передбачених номенклатурою справ, у яких ведеться реєстрація, облік і відслідковується рух справ та інших матеріалів, групуються копії процесуальних документів, у звітному періоді не порушувались.

Положення Інструкції щодо формування картки на особу, стосовної якої  судом розглянуто матеріали кримінального провадження, затвердженої наказом ДСА України №169  від 05 грудня 2013 року, працівниками апарату суду дотримуються.  

Вимоги Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 26 листопада 2010 року №30 та Засади використання автоматизованої системи документообігу суду в Апеляційному суді Рівненської області дотримуються в повному обсязі.

Начальником  відділу апеляційного суду щотижнево проводиться перевірка карток на особу, стосовно якої судом розглянуто кримінальне  провадження,  на предмет заповнення картки та підписання картки цифровим підписом. В разі виявлення помилок або  неточностей -  все негайно усувається.

Працівники апарату суду, які беруть участь у складанні звітів, постійно працюють над підвищенням свого кваліфікаційного рівня: ознайомлюються з наказами ДСА України, які регулюються питання ведення діловодства, статистики, архіву; приймають участь семінарах та шляхом індивідуального навчання.

Керівником апарату, заступником керівника апарату та начальником відділу організаційного та інформаційно-технічного забезпечення діяльності судових палат працівниками,  які займаються  первинним обліком справ і матеріалів, надається  практична допомога з проблемних питань, які виникають під час роботи.

Усі недоліки у роботі своєчасно виявляються та усуваються.

 

Після кожного поновлення комп’ютерної програми “Д-3” керівником апарату та заступником керівника апарату суду, спільно з працівниками відділу, проводиться обговорення доробок та виправлень внесених у програму та механізм застосування в роботі.

 

Апеляційним судом у 2017 році проведено:

 

Статистична звітність в Апеляційному суді Рівненської області ведеться згідно з відповідними Інструкціями щодо заповнення статистичних карток і форм звітності, облікова - робота з вимогами Інструкції з діловодства.

 

 

 

 

 

         Апеляційний суд

Рівненської області

 

 

Ведрук Н.А. /0362/26-69-91