flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Аналіз (обліково-стат.роботи) за 2015 рік

 А   Н   А   Л   І   З

обліково-статистичної роботи

в  Апеляційному суді Рівненської області

у 2015 році.

 

 

Обліково-статистична робота в апеляційному суді ведеться відповідно до діючих нормативно-правових актів, що врегульовують питання діловодства та судової статистики.

 

Протягом звітного періоду в суді проведено ряд заходів, спрямованих на покращення стану організації обліково-статистичної роботи:

-   вивчено наказ Державної судової адміністрації України від 19 січня 2015 року № 8 “Про внесення змін до наказу ДСА України від 22 березня 2013 року  №41” (Інструкція щодо заповнення форми звітності №1-1-ОП Звіт про оперативність розгляду місцевими загальними судами матеріалів кримінального провадження);

- опрацьовано спільний наказ  Державної судової адміністрації України та Міністерства юстиції України від  25 березня 2015 року № 40/424/5  ”Про внесення змін до пункту 1 Порядку надсилання електронних копій судових рішень щодо осіб,  які вчинили корупційні правопорушення”;

- вивчено рішення Ради суддів України від 02 квітня 2015 року №25 та наказ ДСА України від 02 квітня 2015 року №45 “Про погодження нової редакції Положення про автоматизовану систему документообігу суду”;

- опрацьовано Методику планування кількості справ та матеріалів, яка застосовується при підготовці проекту індивідуального кошторису бюджетної установи системи органів судової влади.

-  вивчено наказ Державної судової адміністрації  України від  05 червня 2015 року № 76  “Про погодження Змін до Положення про автоматизовану систему документообігу суду”;

- вивчено Положення про автоматизовану систему документообігу суду (в новій редакції);

- опрацьовано лист ДСА України від 18 червня 2015 року щодо порядку звернення до примусового виконання постанов про накладення штрафу про адміністративні правопорушення;

- опрацьовано наказ ДСА України від 17 липня 2015 року №107 Про надсилання до Єдиного державного реєстру судових рішень відомостей щодо

набрання судовими рішеннями законної сили";

- вивчено наказ ДСА України від 22 липня 2015 року №108 Про погодження Змін до Положення про автоматизовану систему документообігу  суду;

- вивчено наказ ДСА України від 07 серпня 2015 року №126 “Про внесення змін до форми звітності №10 “Звіт про справляння, звільнення від сплати та повернення судового збору в місцевих та апеляційних судах”;

-   проведені індивідуальні навчання з наданням роз’яснень щодо реєстрації в обліково-статистичних документах судових справ і матеріалів та результатів їх розгляду;

- проведено робочу нараду з працівниками апарату суду, які беруть участь у складанні звітів.

 

Звіти про роботу суду подавались Апеляційним судом у терміни визначені наказами ДСА України.

 

У 2015 році Апеляційним судом складено та подано:

-   8  форм звітів про роботу суду за 2014 рік :

-                     звіт за формою №10 Звіт про справляння, звільнення від сплати та повернення судового збору в місцевих та апеляційних судах (до  5 січня);

-                     за формами  1, 3, 4, 21, 21-1 та 22-Ц (до 15 січня);

-                     за формою  №1-АП (не пізніше 20 січня).

(зауважень до звітів за всіма формами не надходило).

 

-    один  звіт за перший квартал 2015 року:

-                     звіт за формою №10 Звіт про справляння, звільнення від сплати та повернення судового збору в місцевих та апеляційних судах (на  5-й день після звітного періоду).

 

-  8 форм звітів за перше півріччя 2015 року:

- звіт  за формою №10 Звіт про справляння, звільнення від сплати та повернення судового збору в місцевих та апеляційних судах (на  5-й день після звітного періоду);

- за формами  1, 3, 4, 21, 21-1, 22-Ц, 23 (до 15 липня);

 

-   звіт за третій квартал 2015 року:

-                     звіт за формою №10 Звіт про справляння, звільнення від сплати та повернення судового збору в місцевих та апеляційних судах (на  5-й день після звітного періоду).

 

Звіти про роботу суду  подавались за допомогою компютерної програми Д-3

При подачі звітів про роботу суду було передбачено два режими формування звітів: автоматичний та ручний.

 

Звіти за 2014 рік, квартальні та піврічні звіти будувались на основі обліково-статистичних карток.

 

Форми звітів №10 та 23 формувались у автоматичному режимі.

 

Електронний та поштовий варіанти звітів подавалися вчасно без зауважень. 

Копії звітів надіслано до ТУ ДСА України в Рівненській області.

 

Звіт про розгляд справ про адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності у 2015 році , за формою  №1-АП,  подано до Головного управління статистики у Рівненській області.

 

При складанні звітів труднощів не виникало, оскільки працівниками  вчасно заповнюються документи первинного обліку (обліково-статистичні картки), що значно полегшує складання звітів у звітний період. Проблемні питання та недоліки усувались в робочому порядку.

 

Звіти про роботу суду упорядковано за номенклатурними справами: квартальні звіти;  піврічні звіти; звіти про роботу суду (річні звіти); звіти ТУ ДСА України в Рівненській області.

 

         Листи та рекомендації Державної судової адміністрації України щодо ведення первинного обліку та звітності зберігаються в окремій номенклатурній справі  та своєчасно доводяться до відома виконавців.

 

На постійному контролі перебувають роз’яснення та пропозиції ДСА України щодо належного та правильного оформлення складання звітів по кожній формі окремо, веденні діловодства, інструктивні та методичні рекомендації матеріали щодо користування програмно-технологічними засобами.

 

  Вимоги Інструкції з діловодства у місцевих загальних судах,  апеляційних судах областей,  апеляційних судах міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді Автономної  Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ,  затвердженої наказом ДСА України № 173  від 17 грудня 2013 року( з подальшими змінами та доповненнями),  щодо ведення реєстраційних журналів, алфавітних покажчиків, обліково-статистичних карток та справ,   передбачених номенклатурою справ, у яких ведеться реєстрація, облік і відслідковується рух справ та інших матеріалів, групуються копії процесуальних документів, у звітному періоді не порушувались.

Положення Інструкції щодо формування картки на особу, стосовної якої  судом розглянуто матеріали кримінального провадження, затвердженої наказом ДСА України №169  від 05 грудня 2013 року, дотримуються.

Працівники апарату суду, які беруть участь у складанні звітів, постійно працюють над підвищенням своєї кваліфікації: ознайомлюються з наказами ДСА України, які регулюються питання ведення діловодства, статистики, архіву; приймають участь семінарах та шляхом індивідуального навчання.

Начальником  відділу суду щотижнево проводиться перевірка карток на особу, стосовно якої судом розглянуто кримінальне  провадження на предмет заповнення відомостей про наслідки розгляду провадження (справи) Апеляційним судом картки та підписання картки цифровим підписом.

Керівником апарату, заступником керівника апарату та начальником відділу  працівникам,  які займаються  первинним обліком справ і матеріалів, надається  практична допомога з проблемних питань, які виникають під час роботи.

Усі недоліки у роботі своєчасно виявляються та усуваються.

 

До початку звітного періоду за перше півріччя 2015 року  проведено перевірку роботи канцелярії судової палати у кримінальних справах – заповнення обліково-статистичних карток по справах. В ході перевірки виявлено ряд недоліків:

-  в обліково-статистичній картці на кримінальне провадження з перегляду судових рішень апеляційною інстанцією  не було заповнено всі показники  (в частині карток після поновлення зникли дані);

-  в додаткових відомостях про учасника справи не повністю заповнювались відомості про особу та результати розгляду;

          всі недоліки були усунуті на місці.

 

Апеляційним судом у  2015 року проведено:

-       аналіз стану обліково-статистичної роботи в  Апеляційному суді Рівненської області  у 2014 році;

-  аналіз стану здійснення судочинства апеляційним та місцевими судами Рівненської області у  2014 році (в порівнянні з аналогічним періодом 2013 року);

-  аналіз стану здійснення правосуддя Апеляційним судом Рівненської області у 2014 році;

-  аналіз причин скасування в касаційному порядку судових рішень апеляційного суду Рівненської області;

-  аналіз причин скасування у 2014 році судових рішень місцевих судів Рівненської  області апеляційним судом;

-  аналіз порушення процесуальних строків при розгляді цивільних і кримінальних  справ; порушення строків утримання осіб під вартою при розгляді кримінальних справ;

-  аналіз обліково-статистичної роботи Апеляційного суду за перше півріччя 2015 року.;

-   аналіз роботи судових плат в І півріччі 2015 року та причин скасування в касаційному порядку судових рішень Апеляційного суду  Рівненської області в І півріччі 2015 року;

-  аналіз причин скасування в апеляційному порядку судових рішень судів І інстанції в 1 півріччі 2015 року;

-  аналіз причин порушення судами першої інстанції строків розгляду цивільних справ.

 

Статистична звітність в Апеляційному суді Рівненської області ведеться згідно з відповідними Інструкціями щодо заповнення статистичних карток і форм звітності, облікова - робота з вимогами Інструкції з діловодства.

 

 

 

 

         Апеляційний суд

Рівненської області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконавець:

Ведрук Н.А. /0362/26-96-67