flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

А Н А Л І З обліково-статистичної роботи в Апеляційному суді Рівненської області за 2016 рік.

А   Н   А   Л   І   З

обліково-статистичної роботи

  в Апеляційному суді Рівненської області

за 2016 рік.

Обліково-статистична робота в Апеляційному суді ведеться відповідно до діючих нормативно-правових актів, що врегульовують питання діловодства та судової статистики.

Протягом 2016 року  в суді проведено ряд заходів, спрямованих на покращення стану організації обліково-статистичної роботи:

-  опрацьовано наказ ДСА України від 20 січня 2016 року №11 “Про внесення змін до Інструкції з діловодства у місцевих загальних судах, апеляційних судах областей , апеляційних судах міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді АРК та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ”;

-  опрацьовано спільний наказ ДСА України та Міністерства юстиції України №29/5/2 від 11 січня 2010 року “Про затвердження Змін до Інструкції про порядок виконання міжнародних договорів з питань надання правової допомоги в цивільних справах щодо вручення документів, отримання доказів та визнання і виконання судових рішень”;

-  вивчено рішення Ради суддів України від 03 березня  2016 року №21 та наказ ДСА України від 03 березня  2016 року №41 “Про погодження Змін до  Положення про автоматизовану систему документообігу суду”;

-  вивчено рішення Ради суддів України від 15 вересня  2016 року №58 та наказ ДСА України від 15 вересня 2016 року №185 “Про погодження Змін до  Положення про автоматизовану систему документообігу суду”;

-  опрацьовано наказ ДСА України від 07 листопада 2016 року №227 “Про затвердження Тимчасового регламенту надсилання судом електронних документів учасникам судового процесу, кримінального провадження”;

-  опрацьовано наказ ДСА України від 15 листопада 2016 року №230 “Про затвердження  Положення про порядок використання ресурсів мережі Інтернет в ДСА України, територіальних управліннях ДСА України, місцевих та апеляційних судах, підприємствах, що входять до сфери управління ДСА України”;

-  вивчено наказ ДСА України від 15 листопада 2016 року №231 “Про затвердження Тимчасового порядку обміну офіційними електронними документами”;

-    проведені індивідуальні навчання з наданням роз’яснень щодо реєстрації в обліково-статистичних документах судових справ і матеріалів та результатів їх розгляду.

 

 

 

         Апеляційним судом протягом звітного періоду надано пропозиції:

 

   У кожному звітному періоді з працівниками, які беруть участь у складанні звітів,   опрацьовується наказ ДСА України № 55 від 25.05.2006 року  “Про затвердження форм звітності про розгляд апеляційними та місцевими (крім господарських) судами судових справ і матеріалів та Інструкції щодо їх заповнення і подання)”, із змінами та доповненнями.

 

Звіти про роботу суду подавались Апеляційним судом у терміни визначені наказами ДСА України.

 

 

У 2016 році апеляційним судом складено та подано:

 (зауважень до звітів за всіма формами не надходило).

 

 

- звіт за формою №10 (до 05 липня );

- за формами  1, 3, 4, 21, 21-1, 22-Ц та 23 (до 15 липня);

 (зауважень до звітів за всіма формами не надходило).

 

 

 

Звіти про роботу суду  подавались за допомогою комп’ютерної програми “Д-3”. 

При подачі звітів про роботу суду було передбачено два режими формування звітів: автоматичний та ручний.

 

Звіти за 2016 рік будувались на основі обліково-статистичних карток.

До кожної форми звітності були надані уніфіковані шаблони для внесення даних відповідальними працівниками у ручному режимі. Заповнені шаблони  електронною поштою направлялися до ДСА України.

Форми звіту №10 та 23 формувались виключно в автоматичному режимі.

 

Електронний та поштовий варіанти звітів подавалися вчасно без зауважень. 

Копії звітів надіслано до ТУ ДСА України в Рівненській області.

 

Звіт про розгляд справ про адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності у 2015 році , за формою  №1-АП,  подано до Головного управління статистики у Рівненській області.

 

При складанні звітів труднощів не виникало, так як в суді, вчасно заповнюються документи первинного обліку (обліково-статистичні картки), що значно полегшує складання звітів у звітний період.

Проблемні питання та недоліки усувались в робочому порядку.

 

Звіти про роботу суду упорядковано за номенклатурними справами: квартальні звіти;  піврічні звіти; звіти про роботу суду (річні звіти);  звіти ТУ ДСА України в Рівненській області.

Копії  звітів зберігаються на електронних носіях інформації.  

Роботу щодо архівування та копіювання файлів проводить визначений працівник апарату суду – начальник відділу організаційного та інформаційно-технічного забезпечення діяльності судових палати, судової статистики та узагальнення судової практики.

         Листи та рекомендації Державної судової адміністрації України щодо ведення первинного обліку та звітності зберігаються в окремій номенклатурній справі  та своєчасно доводяться до відома працівників апарату суду.

 

На постійному контролі перебувають роз’яснення та пропозиції ДСА України щодо належного та правильного складання звітів по кожній формі окремо, веденні діловодства, інструктивні та методичні рекомендації матеріали щодо користування програмно-технологічними засобами.

 

  Вимоги Інструкції з діловодства в апеляційному суді, затвердженої наказом ДСА України № 173  від 17 грудня 2013 року,  щодо ведення реєстраційних журналів, алфавітних покажчиків, обліково-статистичних карток та справ,   передбачених номенклатурою справ, у яких ведеться реєстрація, облік і відслідковується рух справ та інших матеріалів, групуються копії процесуальних документів, у звітному періоді не порушувались.

Положення Інструкції щодо формування картки на особу, стосовної якої  судом розглянуто матеріали кримінального провадження, затвердженої наказом ДСА України №169  від 05 грудня 2013 року, працівниками апарату суду дотримуються.  

Начальником  відділу апеляційного суду щотижнево проводиться перевірка карток на особу, стосовно якої судом розглянуто кримінальне  провадження на предмет заповнення картки та підписання картки цифровим підписом. В разі виявлення помилок чи неточностей -  все негайно усувається.

Працівники апарату суду, які беруть участь у складанні звітів, постійно працюють над підвищенням свого кваліфікаційного рівня: ознайомлюються з наказами ДСА України, які регулюються питання ведення діловодства, статистики, архіву; приймають участь семінарах та шляхом індивідуального навчання.

Керівником апарату, заступником керівника апарату та начальником відділу організаційного та інформаційно-технічного забезпечення з працівниками,  які займаються  первинним обліком справ і матеріалів, надається  практична допомога з проблемних питань, які виникають під час роботи.

Усі недоліки у роботі своєчасно виявляються та усуваються.

 

Після кожного поновлення комп’ютерної програми “Д-3” керівником апарату та заступником керівника апарату суду, спільно з працівниками відділу, проводиться обговорення доробок та виправлень внесених у програму та механізм застосування в роботі.

 

Апеляційним судом протягом 2016 року проведено:

 

Статистична звітність в Апеляційному суді Рівненської області ведеться згідно з відповідними Інструкціями щодо заповнення статистичних карток і форм звітності, облікова - робота з вимогами Інструкції з діловодства.