flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Огляд даних судової статистики про стан здійснення правосуддя Апеляційним судом Рівненської області у 2016 році.

Огляд даних

судової статистики про стан здійснення правосуддя

Апеляційним судом Рівненської області

у 2016 році.

 

        На розгляд Апеляційного суду Рівненської області у 2016 році надійшло:  

- 16  кримінальних справ з апеляціями  (проти 50 кримінальних справ у 2015 році), динаміка становить –68% (справи за Кримінально-процесуальним кодесом України, 1960 року);

- 679  кримінальні провадження за апеляційними скаргами (594 проваджень у 2015 році),  динаміка становить +14,3% (справи за Кримінальним процесуальним кодексом України, 2012 року);

- 325 апеляційних скарг на ухвали слідчих суддів (293 скарги на ухвали слідчих судів у 2015 році), динаміка становить +10,9%;

321  апеляційні скарги  у справах про адміністративні правопорушення  (239 у 2015 році), динаміка становить +34,3%;

- 1 матеріал за апеляцією на постанови за поданнями слідчих органів (проти 2 у 2015 році), динаміка становить –50% (справи за Кримінально-процесуальним кодексом України, 1960 року);

 1983 клопотань про надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії та проведення оперативно-розшукових заходів (1705 клопотань у 2015 році ), динаміка +16,3%;

-  145 подань про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого в межах юрисдикції одного суду апеляційної інстанції (78 подань у 2015 році), динаміка становить +85,9%;  

-  2252 цивільні справи за апеляційними скаргами на рішення та ухвали   (2513 у 2015 році), динаміка -10,4%;

- 6 заяв про визначення підсудності у цивільних справах (11 у 2015 році), динаміка -45,5%;

- 11 заяв про перегляд рішень у зв’язку з нововиявленними обставинами (19 заяв у 2015 році), динаміка -42,1% .

 

         Штатна  чисельність суддів  Апеляційного суду  в  2016  році становила 33 судді. Навантаження на одного суддю становило 15,81 справа у місяць (9,5 справ в 2007 році, 10,2 справ у 2008 році, 10,8 справ у 2009 році, 24,4 справи у 2010 році,  23,9 – у 2011 році, у 11,9 – у 2012 році , 14,2 справи у 2013 році, 13,7 справ у 2014 році та 15,2 справи у 2015 році).        

                                                                                                                                                                                              

        Навантаження на суддю апеляційного суду у 2016 році  становило 23,7  справ та матеріалів (розрахунок здійснено на середньооблікову чисельність суддів, яка за 2016 рік становить 22 судді) (проти 12,1 справ у 2007 році,  12,6 справ у 2008 році, 13,7 справ у 2009 році,  31 справа у 2010 році,  28,1  у 2011 році, у 14,5 – у 2012 році, 12,1 – у 2013 році, 14,6 справ у 2014 році та 16,1 справ у 2015 році).

 

         Середньомісячне навантаження на суддю судової палати в кримінальних справах  становить  8,2  справ та матеріалів  (8,32 справи в 2008 році та 11 справ у 2009 році, 12,7 справ  у 2010 році, 13,2 справи у 2011 році,  12,4 – 2012 році, 9,6  справ у 2013 році, 14,6 справ у 2014 році та 6,7  справ у 2015 році); на суддю судової палати в цивільних справах  22,8  справи (по 12,7 справ у 2008 та 2009 році, 44,4 справи  у 2010 році, 31,8 – у 2011 році, 13,3 – у 2012 році, 13,9 справ – 2013 році, 14 справ у 2014 році та 13,5 справ у 2015 році).

 

         Середньомісячне навантаження на суддів,  які розглядають справи про адміністративні правопорушення становить 5,8  справи; слідчих суддів  - 36,1.

 

Всього на розгляді Апеляційного суду Рівненської області у 2016 році перебувало 6053 справ та матеріалів, із них:  

- 18 кримінальних справ з апеляціями  (справи за Кримінально-процесуальним кодесом України, 1960 року);

- 749  кримінальних проваджень за апеляційними скаргами (справи за Кримінальним процесуальним кодексом України, 2012 року);

- 337 апеляційні скарги на ухвали слідчих суддів;

- 334  апеляційні скарги  на постанови у справах про адміністративні правопорушення;

- 1 матеріал за апеляціями на постанови за поданнями слідчих органів;

- 1983 клопотань про надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії та оперативно-розшукових заходів;

-  145  подань про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого в межах юрисдикції одного суду апеляційної інстанції;  

2468 цивільних справ за апеляційними скаргами на рішення та ухвали;

- 6 заяв про визначення підсудності у цивільних справах;

- 12 заяв про перегляд рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами.

 

Судовою палатою з розгляду кримінальних справ у 2016 році розглянуто 1008  кримінальних справ (18) та кримінальних проваджень (990) за апеляціями на вироки, ухвали, постанови місцевих судів, що на  11%  більше ніж у 2015 році (у 2015 році розглянуто 909  кримінальних справ).

 

Розглянуто 360  кримінальних справ за апеляціями на вироки місцевих судів, із них: 18  апеляційних скарг повернуто; у 9 - відмовлено у відкритті провадження; у 27 – закрито апеляційний розгляд справи через відмову від апеляції; закінчено апеляційне провадження у 306 кримінальних справах,  по 154 справах апеляції задоволено.

 

Розглянуто 320 справ за апеляціями на ухвали (постанови) місцевих судів. У 118 справах апеляції задоволено.

 

Протягом 2016 року в апеляційному порядку переглянуто вироки відносно 341 особи:

стосовно 118 осіб вироки  скасовано із направленням справи: 

- на новий судовий розгляд – стосовно 53 осіб, 44,9% від скасованих щодо осіб вироків;

- із закриттям провадження у справі – 12 осіб, 10,2%;

- із постановленням нового вироку –  стосовно  53 осіб, 44,9%.

 

Результати перевірки вироків  за апеляціями  в розрізі місцевих судів області характеризуються такими даними:

 

Скасовано вироки постановлені:

 

Вироки постановлені Зарічненським  районним судом у 2016 році не скасовувалися.

 

 З направленням справи на новий судовий розгляд  у 2016 році скасовано вироки щодо 53 осіб,  44,9 %  від скасованих щодо осіб вироків (у 2015 році скасовано вироки щодо 54 осіб, 33,9% від скасованих щодо осіб вироків). 

 

Змінено вироки стосовно 55  осіб,  16,1%  від переглянутих відносно осіб вироків місцевих судів (у 2015 році змінено вироків стосовно 97 осіб, тобто 21,8%  переглянутих відносно осіб вироків).

Відносно 15 осіб вироки змінено з пом’якшенням міри покарання без зміни кваліфікації; зі зміною правової кваліфікації – відносно 5 осіб, зменшено (збільшено) суми, що підлягають стягненню – 3 осіб, з інших підстав – відносно 32 осіб.

 

        За апеляціями змінювались вироки постановлені:

 

         Вироки постановлені Зарічненським, Млинівським, Острозьким та Радивилівським районними судами у 2016 році  стосовно осіб не змінювались.

 

         У даному звітному періоді апеляційним судом розглянуто 286 апеляційних скарг (за кількістю осіб)  на ухвали (постанови) місцевих судів (276  в порядку КПК 2012 року  та  10  - за КПК 1960 року)  (у 2015 році – 168 апеляцій), із них:

 

         Відносно 1 особи розглянуто апеляцію на ухвали (постанови) судів, постановлених за поданнями органів дізнання, слідчого, прокурора або за скаргами на їх дії.  У  2015 році розглянуто апеляції відносно 2 осіб, задоволено – 1.

 

У 2016 році  апеляційним судом розглянуто  326  апеляційних скарг на ухвали слідчих суддів.  Із них,  по 36  - відмовлено у відкритті провадження,  19  апеляційних скарг повернуто, по 8  -  закрито апеляційний розгляд справи у зв’язку з відмовою від апеляційної скарги; закінчено апеляційне провадження у 263  кримінальних провадженнях, із них 80 апеляційні скарги задоволено. У попередньому звітному періоді розглянуто на 23,9%  більше апеляційних скарг, тобто 283 апеляційні скарги.

 

За результатами перевірки ухвал винесених слідчими суддями місцевих судів  за апеляційними скаргами 183  ухвал місцевих судів залишено без змін та 82 скасовано і постановлено нову ухвалу.

 

Скасовано ухвали слідчих суддів винесені:

 

    Ухвали слідчих суддів винесені Демидівським, Млинівським, Радивилівським районними судами  у даному звітному періоді не скасовувались.

 

    Слідчими суддями  апеляційного суду у 2016 році в порядку глави 21 КПК України, Законів України  “Про оперативно-розшукову діяльність” та “Про контррозвідувальну діяльність”,  розглянуто 1983 клопотань, із них 1837 клопотань – задоволено,  по 146 – відмовлено.

     Із розглянутих клопотань,  в порядку глави 21 КПК України,  винесено 1345 ухвал про надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії.

 

Суддями апеляційного суду розглянуто 309 постанов у справах про адміністративні правопорушення  (проти 229  постанов у 2015 році), динаміка становить +35%, із них розглянуто 250 справ,  59 справ повернуто без розгляду.

 

За результатами розгляду:

 -  138 постанов залишено без змін, що становить (55,2%)  (98 постанов у 2015 році, 53,8%);

 - 90 скасовано (36%) (у 2015 році 5831,9 %);

 -  22 постанови змінено (8,8 %) (у 2015 році 26 постанов – 14,3%).

 

Скасовано постанови винесені:

 

Постанови у справах про адміністративні правопорушення постановлені Острозьким районним судом не скасовувались.

 

Змінено постанови постановлені:

- Рівненським міським судом – стосовно 7 осіб;

- Рівненським та Володимирецьким районними судами – по 3 особи;

- Здолбунівським та Сарненським районними судами – по 2 особи;

- Гощанським, Корецьким, Острозьким, Радивилівським районними судами та Дубенським міськрайонним судом – по 1 особі.

 

Постанови Березнівського, Демидівського, Дубровицького, Зарічненського,  Костопільського, Млинівського,  Рокитнівського районних судів та  Кузнецовського міського судів не змінювались.

 

Апеляційним судом задоволено 128 подань  про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого в межах юрисдикції одного суду апеляційної інстанції (проти 67 подань у аналогічному періоді 2015 року).

 

У 2016 році суддями судової палати з розгляду цивільних справ розглянуто 2233  цивільні справи, із них відмовлено у відкритті провадження по 39 цивільних справах (за апеляційним скаргами на рішення – 12 справ, на ухвали – 27 справи); повернуто 481 цивільних справ.  

 

 Прийнято до  розгляду та розглянуто  1713  цивільних справ  за апеляційними  скаргами  на рішення (1262  справ),  ухвали  (451 справ)  місцевих судів, що становить 69,4% від загальної кількості цивільних справ, що перебували в провадженні (у 2015 році  прийнято до розгляду та розглянуто 2127  цивільних справ за апеляціями на рішення 1495  справ,  631  - ухвал місцевих судів).

 

Задоволено всього 815 апеляційних  скарг,  із них  602 на рішення місцевих судів (73,9 %),  213 – ухвали (26,1%).

 

         Із  розглянутих 1232  апеляційних скарг на рішення місцевих судів - 500 рішень скасовано, що становить 40,6% від загальної кількості переглянутих рішень місцевих судів, з них:

- постановлено  475  нових рішень,   95 %  від скасованих рішень місцевих судів  (у 2015 році постановлено  524 нових рішень, 94,6%);

- із закриттям провадження у справі скасовано 19 рішень, що становить  3,8% від скасованих рішень місцевих судів ( у 2015 році  20 рішень, 3,6 %);

- 6 справ скасовано із залишенням заяви без розгляду – 1,2% від скасованих рішень місцевих судів ( у 2015 -  10  рішень, 1,8%).

        

Змінено 102 рішень місцевих судів, що становить 8,3%  від переглянутих апеляційних скарг на рішення місцевих судів. У аналогічному періоді 2015 року було змінено 119 рішення, тобто 8,1%.

 

У 2016 році кількість скасованих і змінених рішень зменшилась на  10,5%  і становить  602  рішення (у 2015 році кількість скасованих і змінених рішень становила  673 рішення). 

 

Судовою палатою з розгляду цивільних  справ у 2016 році переглянуто 438 ухвал місцевих судів, що на 30% менше ніж у 2015 році (626 ухвали).

 

Скасовано 209 ухвал місцевих судів, що становить 47,7% від переглянутих  ухвал, із них: по 159 ухвалах направлено справу для продовження розгляду до суду першої інстанції (76,1 % від скасованих ухвал) та по 50  постановлено нову  ухвалу (23,9 % від скасованих ухвал).   У  2015  році скасовано  271  ухвал  місцевих  судів,  тобто  43,5%  від  переглянутих  ухвал (626 ухвали).  

 

Змінено  4 ухвали, що становить 0,9 %  від переглянутих ухвал.

 

В розрізі місцевих судів кількість скасованих і змінених рішень та ухвал становить:

Кількість ухвалених апеляційним судом нових рішень (475 рішень) у порівнянні з 2015 роком (524 рішень) зменшилась на 9,4%.

Для перегляду за нововиявленими обставинами у 2016 році до суду надійшло 11  заяв (всього на розгляді перебувало  12 заяв, із них: 5  у кримінальних провадженнях та 7  у цивільних справах).

За наслідками розгляду заяв про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами:

- повернуто заявникам 8 заяви (5 у кримінальних та 3 – у цивільних справах);

- розглянуто 3 заяви, із них:

             - залишено без задоволення – 3 заяви (всі у цивільних справах);

 Залишок заяв на кінець звітного періоду – 1.

До апеляційного суду надійшло 1726 заяв (скарг), судових рішення, у яких справлявся судовий збір у 2016 році.

Судовий збір справлявся за такі дії:

Розрахункова сума судового збору у звітному періоді становила 1619299 грн. Фактично сплачено судового збору 2146046 грн.  за 1710 скаргами (заявами). Звільнено від сплати судового збору на суму 90312 грн. за 120 скаргами.

Суддями Апеляційного суду Рівненської області у 2016 році постановлено 7 окремих ухвал  (1  у кримінальних справах та 6 – цивільних). У  2015 році було постановлено 5 окремих ухвал  (3  у кримінальних справах та 2 – цивільних).

В порівнянні з 2015 роком у даному звітному періоді має місце збільшення надходження до апеляційного суду справ та матеріалів на 4,3%.

Загальна кількість розглянутих апеляційним судом у 2016 році справ та матеріалів становить 5713,  що на 5,3 % більше ніж у 2015 році (розглянуто 5423  справ та матеріалів).