flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Аналіз (обліково-стат.роботи) за 2014 рік

А   Н   А   Л   І   З

обліково-статистичної роботи

в  апеляційному суді Рівненської області

у 2014 році.

 

Обліково-статистична робота в апеляційному суді ведеться відповідно до діючих нормативно-правових актів, що врегульовують питання діловодства та судової статистики.

 

Протягом звітного періоду в суді проведено ряд заходів, спрямованих на покращення стану організації обліково-статистичної роботи:

-   опрацьовано спільний наказ Генеральної прокуратури України та Державної судової адміністрації України від 12 лютого 2014 року 15/28Про внесення змін до Порядку надсилання інформації про осіб у кримінальних провадженнях та електронних копій судових рішень щодо осіб, які вчинили кримінальні правопорушення;

-   обговорено спільний наказ ГП України, МВС України, СБ України, МДЗ України,  ДСА України № 52/394/172/71/268/60 від 22 квітня 2013 року “Про затвердження Інструкції про порядок обліку кримінальних та адміністративних правопорушень”;

-   вивчено наказ Державної судової адміністрації України від 24 квітня  2014 року  № 50 “Про внесення змін до наказу ДСА України від 05 червня 2006 року № 55” (Про затвердження форм звітності про розгляд апеляційними та місцевими (крім господарських) судами судових справ і матеріалів та Інструкції щодо їх заповнення і подання);

- опрацьовано наказ Державної судової адміністрації України від  24 квітня 2014 року № 51  ”Про внесення змін до наказу ДСА України від 20 квітня 2009 року №51 “Про затвердження форми звітності №1-Л ”Звіт судів першої інстанції про стан розгляду справ про злочини, передбачені статтями 209, 209¹, 306 КК України”  та Інструкції щодо її заповнення і подання”;

-  вивчено наказ Державної судової адміністрації  України від  15 травня 2014 року № 61  “Про затвердження форми звітності №1-АМ “Звіт про застосування судами Закону України ”Про амністію у 2014 році”;

- обговорено спільний наказ Генерального прокурора України та Голови Державної судової адміністрації України від 14 серпня 2014 року   № 82/108, яким  затверджено  Порядок надсилання інформації про осіб у кримінальних провадженнях та електронних копій судових рішень щодо осіб, які вчинили кримінальні правопорушення;

- опрацьовано та направлено до ДСА України пропозиції та зауваження до положень Інструкції з діловодства у місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 17.12.2013 року № 173;

-  опрацьовано проекти типових переліків питань для проведення оглядів даних судової статистики та обліково - статистичної роботи  (пропозицій та зауважень до зазначених проектів не виникло);

- вивчено наказ ДСА України від 10 листопада 2014 року №155 Про внесення змін до Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затверджені рішенням Ради суддів України від 06 листопада 2014 року №51;

- проведено навчання з помічниками суддів щодо повноти та правильності заповнення картки на особу, стосовно якої судом розглянуто матеріали кримінального провадження;

-   проведені індивідуальні навчання з наданням роз’яснень щодо реєстрації в обліково-статистичних документах судових справ і матеріалів та результатів їх розгляду.

 

   Працівниками апарату суду, які беруть участь у складанні звітів, у кожному звітному періоді враховується  наказ ДСА України № 55 від 25.05.2006 року  “Про затвердження форм звітності про розгляд апеляційними та місцевими (крім господарських) судами судових справ і матеріалів та Інструкції щодо їх заповнення і подання)”, із змінами та доповненнями.

 

Звіти про роботу суду подавались апеляційним судом у терміни визначені наказами ДСА України.

 

У 2014 році апеляційним судом складено та подано:

-   10  форм звітів про роботу суду за 2013 рік :

-                     звіт  за формою № 1-ОП ( до 05 січня);

-                     звіт за формою №1-Л (до 08 січня)

-                     за формами  1, 3, 4, 21, 21-1, 22-А та 22-Ц (до 15 січня);

-                     за формою  №1-АП (не пізніше 20 січня).

(зауважень до звітів за всіма формами не надходило).

 

-   3 форми звітів за перший квартал 2014 року:

-                     звіт за формою №1-ОП Звіт про оперативність розгляду місцевими та апеляційними загальними судами кримінальних справ (не пізніше 5 числа наступного після звітного періоду місяця);

-                     звіт за формою №1-Л  “Звіт судів першої інстанції про стан розгляду справ про злочини, передбачені статтями 209, 209-1, 306 КК України” (на  8-й день після звітного періоду);

-                     звіт за формою №10 Звіт про справляння, звільнення від сплати та повернення судового збору в місцевих та апеляційних судах (на  5-й день після звітного періоду).

 

-  10 форм звітів за перше півріччя 2014 року:

- звіт  за формою №10 Звіт про справляння, звільнення від сплати та повернення судового збору в місцевих та апеляційних судах (на  5-й день після звітного періоду);

- за формами  1, 1-ОП, 3, 4, 21, 21-1, 22-А, 22-Ц, 23 (до 15 липня);

- за формою 1-АМ Звіт про застосування судами Закону України Про амністію у 2014 році за період з 18.04.2014 року по 19.07.2014 року.

 

-  3 форми звітів за третій квартал 2014 року:

-                     звіт за формою №1-ОП Звіт про оперативність розгляду місцевими та апеляційними загальними судами кримінальних справ (не пізніше 5 числа наступного після звітного періоду місяця);

-                     звіт за формою №1-Л  “Звіт судів першої інстанції про стан розгляду справ про злочини, передбачені статтями 209, 209-1, 306 КК України” (на  8-й день після звітного періоду);

-                     звіт за формою №10 Звіт про справляння, звільнення від сплати та повернення судового збору в місцевих та апеляційних судах (на  5-й день після звітного періоду).

 

-                     звіт про застосування  апеляційним судом Рівненської області Закону України Про амністію у 2014 році за період з 18.04.2014 року по 20.10.2014 року.

 

 

Звіти про роботу суду  подавались за допомогою компютерної програми Д-3. 

При подачі звітів про роботу суду було передбачено два режими формування звітів: автоматичний та ручний.

 

Звіти за 2013 рік, квартальні та піврічні звіти будувались на основі обліково-статистичних карток. До кожної форми звітності були надані уніфіковані шаблони для внесення даних відповідальними працівниками у ручному режимі. Заповнені шаблони  імпортувались в файл і електронною поштою направлялися до ДСА України.

 

Форма звіту №10 формувалась в автоматичному режимі.

 

Електронний та поштовий варіанти звітів подавалися вчасно без зауважень. 

Копії звітів надіслано до ТУ ДСА України в Рівненській області.

 

Звіт про розгляд справ про адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності у 2013 році , за формою  №1-АП,  подано до Головного управління статистики у Рівненській області.

 

При складанні звітів труднощів не виникало, так як старші секретарі та секретарі суду тривалий час працюють в апеляційному суді, вчасно заповнюють документи первинного обліку (обліково-статистичні картки), що значно полегшує складання звітів у звітний період. Проблемні питання та недоліки усувались в робочому порядку.

 

Звіти про роботу суду упорядковано за номенклатурними справами: щомісячні звіти; квартальні звіти;  піврічні звіти; звіти про роботу суду (річні звіти); звіти ТУ ДСА України в Рівненській області.

Копії  звітів зберігаються на електронних носіях інформації.  Роботу щодо архівування та копіювання файлів проводить визначений працівник апарату суду – начальник відділу організаційного та інформаційно-технічного забезпечення діяльності судових палати, судової статистики та узагальнення судової практики.

         Листи та рекомендації Державної судової адміністрації України щодо ведення первинного обліку та звітності зберігаються в окремій номенклатурній справі  та своєчасно доводяться до відома виконавців.

 

На постійному контролі перебувають роз’яснення та пропозиції ДСА України щодо належного та правильного оформлення складання звітів по кожній формі окремо, веденні діловодства, інструктивні та методичні рекомендації матеріали щодо користування програмно-технологічними засобами.

 

  Вимоги Інструкції з діловодства у місцевих загальних судах,  апеляційних судах областей,  апеляційних судах міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді Автономної  Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ,  затвердженої наказом ДСА України № 173  від 17 грудня 2013 року,  щодо ведення реєстраційних журналів, алфавітних покажчиків, обліково-статистичних карток та справ,   передбачених номенклатурою справ, у яких ведеться реєстрація, облік і відслідковується рух справ та інших матеріалів, групуються копії процесуальних документів, у звітному періоді не порушувались.

Положення Інструкції щодо формування картки на особу, стосовної якої  судом розглянуто матеріали кримінального провадження, затвердженої наказом ДСА України №169  від 05 грудня 2013 року, дотримуються.

Працівники апарату суду, які беруть участь у складанні звітів, постійно працюють над підвищенням своєї кваліфікації: ознайомлюються з наказами ДСА України, які регулюються питання ведення діловодства, статистики, архіву; приймають участь семінарах та шляхом індивідуального навчання.

 

Працівник апеляційного суду, який займається судовою статистикою, приймав участь  у  відеосемінарах:

-           з підготовки та формування  звітів за перше півріччя 2014 року, який відбувся 18 червня 2014 року .  Семінар проводився за участю фахівців ДСА України та департаменту розробки програмного забезпечення ДП “Інформаційні судові системи. Під час семінару обговорено загальні засади формування звітності за перше півріччя 2014 року,  порядок реєстрації справ та матеріалів,  проблемні питання, що виникають під час експлуатації КП ”Д-3”.

-                     підготовка до звітного періоду за 2014 рік, який відбувся 23 грудня 2014 року.  В ході семінару  обговорено проблемні питання, які виникають під час складання звітів та при формуванні звітів за допомогою КПД-3.   Учасників семінару було ознайомлено з новою версією програми Д-3 (яка вийшла для пілотних судів та була ними апробована). У новій версії програми реалізовано зміни,  які внесені до Положення про автоматизовану систему документообігу суду, відповідно до рішення Ради суддів України від 06.11.2014 року №51.

 

Керівником апарату, заступником керівника апарату та начальником відділу організаційного та інформаційно-технічного забезпечення діяльності судових палат, судової статистики та узагальнення судової практики працівникам,  які займаються  первинним обліком справ і матеріалів, надається  практична допомога з проблемних питань, які виникають під час роботи.

Усі недоліки у роботі своєчасно виявляються та усуваються.

 

До початку звітного періоду за перше півріччя 2014 року  проведено перевірку роботи канцелярії судової палати у кримінальних справах – заповнення обліково-статистичних карток по справах. В ході перевірки виявлено ряд недоліків:

-  в обліково-статистичній картці на кримінальне провадження з перегляду судових рішень апеляційною інстанцією  не було заповнено всі показники  (в частині карток після поновлення зникли дані);

-  в додаткових відомостях про учасника справи не повністю заповнювались відомості про особу та результати розгляду;

          всі недоліки були усунуті на місці.

 

Апеляційним судом у 2014 році проведено:

-       аналіз стану обліково-статистичної роботи в  апеляційному суді Рівненської області  у 2013 році;

-  аналіз стану здійснення судочинства апеляційним та місцевими судами Рівненської області у  2013 році (в порівнянні з аналогічним періодом 2012 року);

-  аналіз стану здійснення правосуддя апеляційним судом Рівненської області у 2013 році;

-  аналіз причин скасування в касаційному порядку судових рішень апеляційного суду Рівненської області;

-  аналіз порушення процесуальних строків при розгляді цивільних і кримінальних  справ; порушення строків утримання осіб під вартою при розгляді кримінальних справ;

-  аналіз причин скасування у 2013 році судових рішень місцевих судів Рівненської  області апеляційним судом;

-  аналіз стану обліково-статистичної роботи в  апеляційному суді Рівненської області  у першому півріччі 2014 році;

-  аналіз стану здійснення правосуддя апеляційним судом Рівненської області у першому півріччі 2014 року;

-   аналіз стану здійснення судочинства апеляційним та місцевими судами Рівненської області у першому півріччі 2014 року;

-  аналіз причин скасування в касаційному порядку  судових рішень апеляційного суду Рівненської області в І півріччі 2014 року;

-  аналіз причин скасування в апеляційному порядку судових рішень судів І інстанції в І півріччі 2014 року

-  аналіз причин порушення судами першої інстанції строків розгляду цивільних справ;

-  аналіз причин порушення судами першої інстанції строків розгляду кримінальних справ та проваджень, зокрема кримінальних справ, за якими особи перебувають під вартою та рахуються за судами понад 6 місяців.

 

Після кожного звітного періоду апеляційним  судом складаються таблиці і діаграми, на підставі яких вивчається стан навантаження кожного судді місцевих судів області стосовно розгляду справ (окремо по категоріях).

 

Статистична звітність в апеляційному суді Рівненської області ведеться згідно з відповідними Інструкціями щодо заповнення статистичних карток і форм звітності, облікова - робота з вимогами Інструкції з діловодства.

 

 

 

         Апеляційний суд

Рівненської області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконавець:

Ведрук Н.А. /0362/26-96-67