flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Аналіз стану здійснення судочинства апеляційним та місцевими судами Рівненської області у 2015 році

А  Н  А  Л  І  З
  стану здійснення  судочинства апеляційним та місцевими судами 
Рівненської області у 2015 році
 
  І.   Обсяг роботи судів, надходження справ та навантаження на суддів.
       
Загальні показники.
У 2015 році в провадженні місцевих судів Рівненської області перебувало: 
- 14848 справ і матеріалів кримінального судочинства проти 17476 справ і матеріалів кримінального судочинства, що перебували в провадженні судів у 2014 році (динаміка становить  - 15 %) 
   Із загальної кількості справ та матеріалів кримінального судочинства, які перебували в провадженні у аналізованому періоді – 62 справи та матеріали в порядку Кримінального процесуального кодексу України в редакції 1960 року ( далі КПК 1960 р.) ( проти  228 справ та матеріалів в порядку КПК 1960 у 2014 році ( динаміка - -72,8%)
- 24062 справ та матеріалів цивільного судочинства проти 26745 справи та матеріалів 2014 році ( динаміка  - 10,3%).
           - 18033 справ та матеріалів про адміністративні правопорушення проти 21351 справ та матеріалів у 2014 році ( динаміка  - 15,5 %).
- 1751 справа та матеріал адміністративного судочинства,  проти 3223 справ та матеріалів у 2014 році  (динаміка становить  - 45,7 %).
 
Із загальної кількості справ та матеріалів:
-  3381 кримінальних справ та проваджень (549 (залишок) +  2832  (надійшло) проти 3761 кримінальних справ та проваджень  у 2014 році,  4192 кримінальних справ та проваджень у 2013 році, 4378 у 2012 році, 4959 у 2011 році, 4756 у 2010 році, 3930  справ у 2009 році і 3856 кримінальних справ у 2008 році  (динаміка становить -10,1%);
Із загальної кількості справ, які надійшли на розгляд в аналізованому періоді – 2825 справ в порядку Кримінального процесуального кодексу України в редакції 2012 року (далі КПК 2012 р.), у тому числі – 607 справ щодо 679 осіб проти 828 справ щодо 939 осіб у 2014 році  – справи за угодою.
-  11467 матеріалів (скарг та подань) у порядку кримінального судочинства проти 13715 у 2014 році, 11235 матеріалів у 2013 році, 7712 у 2012 році, 9069 у 2011 році, 7702 у 2010 році, 7473 у 2009 році та 6629 у 2008 році  (динаміка становить  -16,4%);
          із них в порядку КПК 2012 року:
- 7674 справ за клопотаннями слідчого, прокурора та інших осіб;
- 3787  інших матеріалів кримінального судочинства. 
 
-  19333 цивільних справ   (17870 – позовного провадження та 1463– окремого провадження) та 2504 справи за заявою про видачу судового наказу, 260 справи про скасування судового наказу, а всього  22097   проти 23848  у 2014 році, 25968  у 2013 році, проти 26149 цивільних справ у 2012 році, 35149 справ у 2011 році, 40126 цивільних справ у 2010 році , 32803 у 2009 році та 28542 у 2008 році (динаміка становить – 7,3%);
- 1965 матеріалів (скарг, подань)  у порядку цивільного судочинства, проти  2897 у 2014 році,  3186 у 2013 році, 3127 у 2012 році, 2829 у 2011 році, 2034 у 2010 році, 2144 у 2009 році,  9177 у 2008 році та 6910 у 2007 році  (динаміка становить -32,2%);
 
     - 17537 справ про адміністративні правопорушення (459 залишок + 17078 (надійшло)  проти  21028 справ у 2014 році, 25340  справ  у 2013 році,  23854 справи у 2012 році, 28652 справи у 2011 році, 38607  справ у 2010 році, 37772 справ у 2009 році і проти 132149 справ у 2008 році  (динаміка становить – 16,6%);   
- 496 матеріалів у порядку виконання постанов у справах  про адміністративні правопорушення  проти 323 у 2014 році,  275 матеріалів у 2013 році (динаміка становить +53,6%).
2. На розгляді Апеляційного суду Рівненської області у 2015 році перебувало:
- 1081 справ та матеріалів кримінального провадження, проти 1058 справ та матеріалів кримінального провадження у 2014 році ( динаміка + 2,2 %); 
- 2707 справ та матеріалів цивільного судочинства, проти 2811 справ та матеріалів у 2014 році ( динаміка – 3,7 %);
- 242 справи про адміністративні правопорушення, проти 278 справ за 2014 рік ( динаміка -12,9%);
- 1705 клопотань про надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, оперативно-розшукових чи контррозвідувальних заходів, проти 2201 таких клопотань у 2014 році ( динаміка -22,5%), спад надходження пов’язаний із реорганізацією органів МВС.
 
А саме:  
-  520 кримінальних справ та проваджень за апеляційними скаргами на вироки (42 (залишок) + 478 (надійшло), із них: 
- 38 кримінальних справ з апеляціями  на вироки місцевих судів (справи за Кримінально-процесуальним кодесом України, 1960 року) 
-  482 кримінальних проваджень за апеляційними скаргами на вироки постановлені місцевими судами  (справи за Кримінальним процесуальним кодексом України, 2012 року) проти 487 кримінальних справ у 2014 році, 587  у 2013 році (динаміка становить  -1%);
- 176 матеріалів за апеляціями на постанови за поданнями слідчих органів проти 213 матеріалів у 2014 році,   154 матеріалів у 2013 році, проти 288 у 2012 році (динаміка становить -17,4%);
- 295 (2 (залишок) + 293 (надійшло) апеляційних скарг на ухвали слідчих суддів проти 265 у 2014 році ,  237 у 2013 році  та 11 у 2012 році (динаміка становить +11,3%);
-  78 подань про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого в межах юрисдикції одного суду апеляційної інстанції, проти 86 подань у 2014 році та 48 у 2013 році (динаміка становить -9,3 %);  
- 12 заяв про перегляд рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами у кримінальних провадженнях .
 
-  2688  цивільні справи за апеляційними скаргами на рішення та ухвали  (175 справи  залишок + 2513 надійшло) проти 2785 у 2014 році, 2602 у 2013 році, 2492 у 2012 році (динаміка становить -3,5%);
- 11 заяв про визначення підсудності у цивільних справах;
- 8 заяв про перегляд рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами у цивільних справах.
 
- 242  апеляційні скарги  на постанови у справах про адміністративні правопорушення (3 (залишок) + 239 надійшло)  проти 278 у 2014 році, 254  у 2013 році, 296 у 2012 році (динаміка становить -12,9%).
 
-  1705 клопотань про надання дозволу на проведення негласної слідчої дії, (із них 984 задоволено клопотання про надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії та оперативно-розшукових заходів) проти 2201 у 2014 році, 1281 клопотання у 2013 році (динаміка становить -22,5%).
 
3. Штатна  чисельність суддів  Апеляційного суду  у  2015  році становила 33 судді. Навантаження на одного суддю становило 15,2 справ у місяць (9,5 справ в 2007 році, 10,2 справ у 2008 році, 10,8 справ у 2009 році, 24,4 справи у 2010 році,  23,9 – у 2011 році, у 11,9 – у 2012 році , 14,2 справи у 2013 році та 16.6 справ у 2014 році).                                                                                                                             
        Фактично у 2015 році працював 31 суддя, навантаження на суддю апеляційного суду становило  16,1 справ  (проти 12,1 справ у 2007 році,  12,6 справ у 2008 році, 13,7 справ у 2009 році,  31 справа у 2010 році,  28,1  у 2011 році, у 14,5 – у 2012 році, 12,1 – у 2013 році та 17,6 справ у 2014 році).
Середньомісячне навантаження 
- на суддю судової палати в кримінальних справах  становить  6,7  справ  (8,32 справи в 2008 році та 11 справ у 2009 році, 12,7 справ  у 2010 році, 13,2 справи у 2011 році,  12,4 – 2012 році, 9,6  справ у 2013 році та 6,7 справ у 2014 році );
- на суддю судової палати в цивільних справах  13,5  справ (по 12,7 справ у 2008 та 2009 році, 44,4 справи  у 2010 році, 31,8 – у 2011 році, 13,3 – у 2012 році, 13,9 справ – 2013 році та 14 справ у 2014 році). 
 
Середньомісячне навантаження на суддів,  які розглядають справи про адміністративні правопорушення становить 4,34 справи; слідчих суддів  - 31.
 
 
 
Розрахунок навантаження по справах кримінального та цивільного судочинства та з розгляду справ про адміністративні правопорушення на всю штатну чисельність суддів місцевих судів (113 суддів)  у 2015 році становив 43,8 справи та матеріали (із них, 31,1 справ)  (у 2014 році 50,2 справи та матеріали (із них 34,6 справ), у  2013 році -  63,7 справ та матеріалів (із них 44,9 справ), у 2012 році -  63,7 справи та матеріали (із них 54,6 справ), у 2011 році -  124,7 справи та матеріали (із них 113,8 справ,  у 2010 році - 93 справи та матеріали  (із них 84,6 справ),  у 2009 році - 96,3 справи та матеріалів у місяць (із них 88 справ), у 2008 році  -  157,6 справи та матеріалів у місяць (із них 143,9 справ).
 
Середньомісячне надходження справ і матеріалів у 2015 році на одного суддю місцевого суду (штатна кількість 113 суддів)  склало:
 
- справи і матеріали кримінального судочинства –  11,4  (проти 13,4 у 2014 році, 13,1 у 2013 році,  11,2 у 2012 році, 13,9 у 2011 році, 11,4 у 2010 році, 10,7  у 2009 році та 10,1 у 2008 році), у тому числі справ 2,28 у 2015 році проти 2,52 у 2014);
 
- справи і матеріали цивільного судочинства – 18,3  (проти 20,1 у 2014 році, 25,7  у 2013 році, 25,4 у 2012 році, 37,5 у 2011 році, 38,7 у 2010 році, 32,7 у 2009 році та 36,5 у 2008 році), у тому числі справ 15,1 у 2015 році проти 15,6 у 2014);
 
- справи про адміністративні правопорушення та клопотання про скорочення строку позбавлення спеціального права – 14,1  (проти 16,8 у 2014 році,  21,8  у 2013 році, 21,7 у 2012 році, 28,3 у 2011 році,  35,6 у 2010 році,  35,4 у 2009 році та 127,8 у 2008 році) , у тому числі справ 13,7 у 2015 році проти 16,5 у 2014);
 
- справи і матеріали адміністративного судочинства – 1,38  (проти 2,48 у 2014 році), у тому числі справ 1,1 у 2015 році проти 1,9 у 2014);
 
- заяв про перегляд судових рішень адміністративного судочинства за нововиявленими обставинами – 0,01 проти ( 0,04 в 2014 році);
- заяв про перегляд судових рішень цивільного судочинства за нововиявленими обставинами – 0,04 проти ( 0,06 в 2014 році).
 
Усього справ та матеріалів усіх категорій - 45,2 у 2015 році проти 52,9 у 2014 році, динаміка - 7,7 справ (- 14,5%).
У 2015 році в порівнянні з 2014 роком зменшилось надходження справ та матеріалів  практично в усіх судах області, незначне збільшення надходження справ спостерігається у Демидівському районному суді ( на 1%).
 
 
 
2. Категорії справ та матеріалів, що перебували на розгляді в судах області: 
 
 
Кримінальні провадження (справи), які перебували на розгляді у місцевих судах області у 2014 році: 
 
- злочини проти власності  (ст.ст.185-198, у тому числі ст.ст.81-84, 86-86-2, 87-91, 140-144) – 1481 справи відносно 1725 осіб, що становить 43,8%  від загальної кількості справ, що перебували на розгляді  (в т.ч. в порядку КПК 1960 року 18 справ відносно 33 осіб) 
- злочини проти життя та здоров’я (крім справ, що порушуються не інакше як за скаргою потерпілого) (115-124 ч.2, 126 ч.2 – 145 (93-105, 107-109, 111-113, 226) – 540  справ відносно 560 осіб, що становить 16%  (в т.ч. в порядку КПК 1960 року 10 справ відносно 11 осіб);
- злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення (ст.ст. 305-327 , у тому числі 201, 208, 227, 272-2, 229 – 229-7,  229-11 – 229-17, 229-19 – 229-20) – 309 справи, 350 осіб, що становить 10,4% (в порядку КПК 1960 року 3 справ, 3 осіб);
- злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту (ст.ст. 276-292 (ст.ст.77-78-1, 194, 203-204, 215-215-5, 217-217-4)) – 231 справ відносно 254 осіб, що становить 7,5%  (у тому числі в порядку КПК України 1960 року 3 справ відносно 3 осіб);
- злочини проти громадської безпеки (ст.ст. 255-270-1  у т.ч.69, 187-6, 206-2, 220-1 – 225, 228-2 – 228-5, 228-7) – 124 справи відносно 134 осіб, що становить 4;
- злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг (ст.ст. 364-370, у тому числі 165-168, 170-172) -  117 справ відносно 124 осіб ( 3,7%) (у тому числі в порядку  КПК 1960 року 9 справ відносно 13 осіб);
- злочини проти довкілля  (ст.ст. 236-254 (у тому числі 89 ч.2,3, 157 -158, 160 - 163-1, 207, 227-1, 228-228-1) – 100 справ відносно 171 осіб (3%)  (в т.ч. в порядку КПК України 1960 року 1 справа відносно 3 осіб);
-  злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканості державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації (ст.ст. 328-337 (67-68-1, 72-73, 75-76, 192, 228-6) -  93 справ відносно  93 осіб  (2,8%)  ( у тому числі в порядку КПК 1960 року  1 справа відносно  2 осіб);
- злочини проти правосуддя (ст.ст.371-400, у тому числі 69-1, 173 - 176-2, 176-4, 177-183-3, 184, 186, 189-4 - 189-5, 190-1, 196-1) – 85 справ відносно 83 осіб (2,5%) (у  порядку КПК України 1960 року 1 справи, 1 особи);
- злочини проти громадського порядку та моральності (ст.ст. 293-304 (ст.ст.71, 187-3, 206-206-1, 207-208, 210-212)) – 80 справ відносно 114 осіб  (2,4%) (у тому числі в порядку КПК 1960 року 1 справі відносно 1 осіб);
- злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян (ст.ст. 338-360 , у тому числі ст.ст. 123-1 ч.5, 187-2, 187-5, 188-188-1, 189-2 – 189-5, 190 – 191-2, 193, 194, 198-2, 201, 205)  – 59 справ  відносно 75 осіб (1,7 %) (у тому числі 1 справ відносно 1 осіб у порядку КПК 1960 року);
- злочини у сфері господарської діяльності (ст.ст. 199-235, у тому числі ст.ст.70, 79, 80-1, 80-3 – 80-4, 147 - 149, 153 - 153-3, 155 - 155-3, 155-7 – 155-8, 156-2 - 156-4) – 54 справи відносно 60 особи  (1,8%) (в т.ч. в порядку КПК 1960 року  6 справ відносно 6 осіб);
- злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини) – 49 справи відносно 50 осіб, що становить 1,4%;
- злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина 29 справ відносно 31  особи, що становить 0,9%;
- злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості  особи ( ст.ст.152-156 (у тому числі ст.ст.117-121)) – 15 справ відносно 15 осіб (0,54%) (в т.ч. в порядку КПК 1960 року 4 справи відносно 4 осіб);
- злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем, комп’ютерних  мереж, і мереж електрозв’язку (ст.ст.361 - 363-1) – 8 справ відносно 9 осіб (0,2%);
- злочини проти волі, честі та гідності особи (ст.ст.146-151 (123-124-1) – 4 справи відносно 8 осіб, що становить 0,1%,  
- злочини проти безпеки виробництва (ст.ст. 271-275 (ст.ст.135, 218, 219)  - 2 справи відносно 2 особи  (0,1%) ; 
- інші злочини – 1 справ відносно 1 осіб  0,03%;
 
У порівнянні з аналогічним періодом 2014 року прослідковується наступне:
 
Категорія Кількість справ Динаміка
справ / %
20142015
злочини проти власності   1502 1481 -21/-1,4
злочини проти життя та здоров’я 745 540 -205/-27,5
злочини у сфері обігу наркотичних засобів та інші злочини проти здоров’я населення 352 309 -43/-12,2
злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту 197 231 +34/+17,3
злочини проти громадської безпеки 133 124 -9/-6,8
злочини у сфері службової діяльності 127 117 -10/-7,9
злочини проти довкілля 120 100 -20/-16,7
злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканості державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації 37 93 +56/+151,4
злочини проти правосуддя 101 85 -16/-15,8
злочини проти громадського порядку та моральності 105 80 -25/-23,8
злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян 84 59 -25/-29,8
злочини у сфері господарської діяльності 82 54 -28/-34,1
злочини проти встановленого порядку несення військової служби 44 49 +5/+11,4
злочини проти виборчих, трудових та інших прав і свобод 97 29 -68/-70,1
злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості  особи 17 15 -2/-11,8
злочини у сфері використання ЕОМ, систем, комп’ютерних  мереж, 4 8 +4/+100
злочини проти волі, честі та гідності особи 1 4 +3/+300
злочини проти безпеки виробництва 4 2 -2/-50
інші злочини 5 1 -4/-80
 
Всього:
 
3757
3381
-376/-10
 
 
Найбільшу питому вагу серед усіх категорій справ складають справи про  злочини проти власності 43,8%. 
 
У даному звітному періоді має місце зростання злочинів у сфері охорони державної таємниці, недоторканості державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації на 56 справ, питома вага таких справ складає  2,8% від загальної кількості справ, що перебували на розгляді; злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту  (на 34 справи); злочини проти встановленого порядку несення військової служби (на 5 справ); злочини у сфері використання  ЕОМ (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку ( на 4 справи)  та злочини проти волі, честі та гідності особи (на 3 справи). 
 
Також у даному звітному періоді значно зменшилась кількість справ про життя та здоров’я на 205 справ; злочини проти виборчих, трудових та інших прав і свобод на 68 справ; злочини у сфері обігу наркотичних засобів та інші злочини проти здоров’я населення на 43 справи; злочини у сфері господарської діяльності на 28 справ; злочини проти громадського порядку та моральності та злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян на 25 справ; злочини проти власності на 21 справу; злочини проти довкілля на 20 справ; злочини проти правосуддя на 16 справ; злочини у сфері службової діяльності на 10 справ; злочини проти громадської безпеки на 9 справ. 
 
За іншими видами злочинів значного зменшення кількості справ не вбачається.
 
 
Цивільні справи:
 
У структурі цивільних справ, які перебували на розгляді місцевих судів області у поточному році,  найбільшу кількість  становлять  справи наступних категорій:
 
Позовне провадження:
- спори, що виникають із сімейних правовідносин – 6105 справ, що становить 34,2% від загальної кількості справ позовного провадження, що перебували на розгляді (перебувало 17870 справ позовного провадження);
- спори, що виникають із договорів – 5884 справ,  становить  32,9%;
- спори про спадкове право – 2026 справ, становить 11,3%;
- спори про право власності  та інші речові права – 1104 справ, становить 6,2%;
- спори, що виникають із житлових правовідносин – 788 справ, тобто 4,4%;
- спори про недоговірні зобов’язання – 647 справ, тобто 3,6%;
- спори, що виникають із трудових правовідносин -  461 справ, що становить 2,6%;
 - спори, що виникають із земельних правовідносин – 320справ, що становить 1,8%;
- інші спори  – 189 справ, тобто 1,1%;
- спори пов’язані із застосуванням Закону України “Про захист прав споживачів” – 151 справа, що становить 08%;
- звільнення майна з-під арешту – 78 справ, тобто 0,4%;
- спори про захист немайнових прав фізичних осіб – 83 справ, тобто 0,5%;
- спори, про право інтелектуальної власності – 34 справ, що становить 0,2% від загальної кількості цивільних справ що перебували на розгляді місцевих судів.
 
Розгляд справ позовного провадження характеризується таким чином:
 
Категорія Кількість справ Динаміка
справ/%
20142015
спори, що виникають із сімейних правовідносин 6062 5317 -745/-12,3
спори, що виникають із договорів   4299 4656 +357/+8,3
спори про спадкове право 1763 1795 +32/+1,8
спори про право власності  та інші речові права 827 853 +26/+3,1
спори, що виникають із житлових правовідносин 598 637 +39/+6,5
спори про недоговірні зобов’язання 485 499 +14/+2,9
спори, що виникають із трудових правовідносин   383 370 -13/-3,4
спори, що виникають із земельних правовідносин   228 217 -11/-4,8
інші спори 162 162 0/0
спори пов’язані із застосуванням Закону України “Про захист прав споживачів” 91 101 +10/+9,9
звільнення майна з-під арешту 62 62 0/0
спори про захист немайнових прав фізичних осіб 37 48 +11/+29,7
спори, про право інтелектуальної власності 26 17 -9/-34,6
 
Усього:
 
15023
14734
-289/-1,9
 
У структурі справ, що розглянуті судами області в порядку позовного провадження переважну  категорію становлять спори:
- із сімейних правовідносин (5317 справ), найбільше спорів про розірвання шлюбу 2714 справ, тобто  51%  справ даної категорії  та  спори про стягнення аліментів 1768  справ, 33,3% справ даної категорії.
- із договорів (4656 справи), найбільше спорів щодо договорів позики, кредиту, банківського вкладу 3224 справи, тобто 69,2%.
- справи про спадкове право  (1795 справи).
 
Аналіз кількісних показників цивільних справ  у порівнянні з алогічним періодом 2014 року свідчить про збільшення кількості справ майже за всіма категоріями справ, які надходять на розгляд місцевих судів.
 
Зменшення кількості розглянутих справ відмічається у спорах, що виникають із сімейних правовідносин -745 справ; спорах, що виникають із трудових правовідносин на 13 справ; спорах, що виникають із земельних правовідносин на 11 справ та спорах про право інтелектуальної власності  на 9 справ.
 
 
Окреме провадження
 
У структурі цивільних справ, які розглянули суди в порядку окремого провадження найбільшу кількість справ становили:
- справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення – 834 справи;
- справи про обмеження цивільної дієздатності, визнання недієздатним, поновлення в дієздатності – 255 справ;
- справи, що виникають із сімейних правовідносин – 179 справ;
- справи про усиновлення – 70 справ;
- інші справи – 40 справ;
- справи про визнання фізичної особи безвісно відсутньою, оголошення померлою – 36 справ;
- справи про визнання спадщини відумерлою – 19;
- справи про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб – 11;
- справи про надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку – 9;
- справи про скасування рішення про визнання особи безвісно відсутньою чи оголошення померлою – 4;
- справи про передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність – 3;
- справи про обов’язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу – 2;
- справи про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності – 1 справа.
 
Розгляд справ окремого провадження характеризується таким чином:
Категорія Кількість справ Динаміка
(справ / %)
20142015
справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення 700 775 +75/+10,7
справи, що виникають із сімейних правовідносин 178 175 -3/-1,7
справи про обмеження цивільної дієздатності, визнання недієздатним, поновлення в дієздатності 171 189 +18/+10,5
справи про усиновлення 55 66 +11/+20
справи про визнання фізичної особи безвісно відсутньою, оголошення померлою 37 30 -7/-18,9
інші справи 35 38 +3/+8,6
справи про визнання спадщини відумерлою 12 19 +7/+58,3
справи про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб 7 11 +4/+57,1
справи про скасування рішення про визнання особи безвісно відсутньою чи оголошення померлою 6 2 -4/-66,7
справи про передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність 6 3 -3/-50
справи про надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку 6 9 +3/+50
справи про обов’язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу 5 2 -3/-60
справи про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності   0 1 +1/+100
 
Усього:
12181320+102/+8,4
 
У структурі справ, які розглянули суди області в порядку окремого провадження переважну більшість становили справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення 775 справ, що становить 53% від кількості справ окремого провадження, що перебували на розгляді судів області (1463 справи).
Справи про адміністративні правопорушення:
 
На розгляді місцевих судів області у 2015 році перебувало 17537 справ про адміністративні правопорушення, із них:
- адміністративні правопорушення, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку (ст.ст. 173-184 КУпАП)  – 7283, що становить 41,5% від загальної кількості справ, які перебували на розгляді місцевих судів,  із них, 3613 - щодо вчинення насильства в сім’ї або невиконання захисного припису (ст. 1732 КУпАП); 2094 – про дрібне хуліганство (ст. 173 КУпАП);
- адміністративні правопорушення на транспорті, в галузі шляхового господарства і зв’язку  (ст. ст. 109-1485 КУпАП) – 5712, що становить 32,6%, із них 3590 – про керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції (ст. 130 КУпАП); 
- адміністративні правопорушення в галузі торгівлі, громадського харчування, сфері послуг, в галузі фінансів і підприємницькій діяльності (ст. ст. 155-16618 КУпАП)–  1912 (10,9%), із них 497 – про порушення порядку ведення податкового обліку, надання аудиторських висновків ( ст. 1631 КУпАП); 438 – про неподання або несвоєчасне подання платіжних доручень на перерахування належних до сплати податків та зборів (обов’язкових платежів) (ст. 1632 КУпАП);
- адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління (ст. ст. 1841 -2126 КУпАП)  – 1287 (7,3%), із них, 529 - щодо порушення правил адміністративного нагляду (ст. 187 КУпАП); 227 – незаконне перетинання кордону або спроба незаконного перетинання державного кордону України (ст.204-1 КУпАП); 179 –  злісна непокора законному розпорядженню або вимозі працівника поліції, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця (ст. 183 КУпАП); також на розгляді перебувало 4 справи про прояв неповаги до суду (ст. 1853 КУпАП);
- адміністративні правопорушення,  що посягають на власність (ст. ст. 47-512 КУпАП) – 349 (2%),  із них 337 – дрібне викрадення чужого майна (ст. 51 КУпАП),;
             - військові адміністративні правопорушення  (ст..ст.17210– 17220 КУпАП) – 276 справ (1,6%),  із них, 200 справ -  розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв військовослужбовцями; 48 – порушення правил несення прикордонної служби;
- адміністративні правопорушення митного законодавства (Митний кодекс України)  – 268  (1,5%), із них: 
- 114 - щодо недекларування товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення ( ст. 472 МК України), 42,5% від загальної кількості справ даної категорії; 
- 80 – щодо перемiщення або дiї, спрямованi на перемiщення товарiв через митний кордон України з приховуванням вiд митного контролю (ст. 483 МК України), 29,9 % від загальної кількості справ про порушення митного законодавства; 
- 74 інші справи, 27,6%  від загальної кількості справ щодо порушення митного законодавства;
- адміністративні правопорушення у сфері охорони природи, використання природних ресурсів, охорони культурної спадщини (ст.ст. 52-921 КУпАП) – 228 (1,3%), із них 179 – про порушення правил використання об’єктів тваринного світу (ст. 85 КУпАП);
- адміністративні корупційні правопорушення (ст.ст. 1722 -1729 КУпАП)  – 95  (0,5%), із них:
- 50    – порушення вимог щодо повідомлення про конфлікт інтересів ( ст. 1727 КУпАП), 52,6%;
- 39   – порушення вимог фінансового контролю ( ст. 1726 КУпАП), що становить 41,1% від загальної кількості справ у справах про адміністративні корупційні правопорушення;
- 3  – порушення встановлених законом обмежень щодо одержання дарунка (пожертви) (ст. 1725 КУпАП), 3,1%;
- 2   – порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності ( ст. 1724 КУпАП), 2,1% ;
- 1   – невжиття заходів щодо протидії корупції ( ст. 1729 КУпАП), 1,1%;
- адміністративні правопорушення в галузі охорони праці і здоров’я населення (ст.ст. 41-462 КУпАП)  – 81 (0,5%),  із них 12 – про порушення вимог законодавства про працю та охорону праці (ст. 41),  ;
- адміністративні правопорушення в галузі житлових прав громадян, житлово-комунального господарства та благоустрою (ст. ст. 149-154 КУпАП)– 42 (0,2%), про порушення правил тримання собак і котів – 41 справи (ст. 154 КУпАП);
            - адміністративні правопорушення у сільському господарстві, порушення ветеринарно-санітарних правил (ст.ст. 104 – 108  КУпАП) -   3 справи, що становить 3,2%; - адміністративні правопорушення, що посягають на здійснення народного волевиявлення та встановлений порядок його забезпечення (ст.ст.2127- 21220 КУпАП) – 1  справа (1,1%), а саме про порушення порядку опублікування документів, пов’язаних з підготовкою і проведенням виборів, референдуму  (ст.212-20 КУпАП). 
 
                                                         
4. Розгляд справ та матеріалів судами області   
  
       Загальні показники розгляду:                                                             
         У 2015 році місцевими судами області всього розглянуто 53770 справ та матеріалів (проти 63032 у 2014 році), із них:
- 2705  кримінальних справ стосовно 3011 осіб (проти 3206 кримінальних справ відносно 3585 осіб у 2014 році, 3644 кримінальних справ стосовно 4046 осіб у 2013 році, 3511 кримінальних справ стосовно 3997 осіб у 2012 році, 4010 кримінальних справ стосовно 4672 осіб у 2011 році та 3760 кримінальних справ стосовно 4458 осіб у 2010 році), що становить  5% від загальної кількості розглянутих справ та матеріалів  
з них в порядку КПК 2012 року – 2672 справи стосовно 2967 осіб з обвинувальним актом (проти 2931 справ стосовно 3253  осіб у 2014 році) ;  
-  11208 матеріалів у порядку кримінального судочинства (проти 13551 матеріал у порядку кримінального судочинства у 2014 році, 10993 у 2013 році,  7750 у 2012 році,  8567 у 2011 році, 8627 у 2010 році,  7172  у 2009 році та 6271 у 2008 році), що становить 20,8%
у тому числі в порядку КПК 2012 року розглянуто:
-  7635 справ за клопотаннями слідчого чи прокурора та інших осіб;
- 3570  інших матеріалів кримінального судочинства;
- розглянуто 17140 справ про адміністративні правопорушення (проти  20560 у 2014 році, 24851 справ у 2013 році, 23435 у 2012 році, 26018 у 2011 році,  35215 у 2010 році, 34180 справ у 2009 році та 126338 у 2008 році) , тобто  31,9%; 
- 18071  справ цивільного судочинства (проти 19657 у 2014 році, 25304 у 2013 році, 26895 справ у 2012 році, 29899 справ у 2011 році), що становить 33,6 %;
- 4228 матеріали в порядку цивільного судочинства (проти 5756 у 2014 році), що становить 7,9%;
- 418  матеріалів у справах про адміністративні правопорушення (проти 302 у 2014 році), 0,8% .
 
 
Розгляд судами кримінальних справ та матеріалів       
  
         Загальні показники розгляду:      
                                                       
       1.   У 2015 році місцевими судами області всього розглянуто:
 
- 2705  кримінальних справ та кримінальних проваджень стосовно 3011 осіб (проти 
3206  кримінальних справ стосовно 3644 осіб у 2014 році, 3644 кримінальних справ стосовно 4046 осіб у 2013 році, 3511 кримінальних справ стосовно 3997 осіб у 2012 році, 4010 кримінальних справ стосовно 4672 осіб у 2011 році та 3760 кримінальних справ стосовно 4458 осіб у 2010 році), що становить  - 15,6 % від загальної кількості розглянутих справ та матеріалів,  
з них в порядку КПК 2012 року – 2672 справа стосовно 2967  осіб  з обвинувальним актом (проти 2931 справ у 2014 році);  
 
-  11218 матеріалів в порядку кримінального судочинства (проти 13551 у 2014 році, 7750  у 2012 році,  8567 у 2011 році, 8627 у 2010 році,  7172  у 2009 році та 6271 у 2008 році), що становить - 17,2 %.
 
у тому числі в порядку КПК 2012 року розглянуто:
- 2471 справ в порядку виконання судових рішень;
-  7635 справ за клопотаннями слідчого чи прокурора та інших осіб;
- 853 справи за скаргами на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора та інших осіб під час досудового розслідування;
- 230 справ за заявами про відвід під час досудового розслідування;
3 справи в порядку надання міжнародної правової допомоги;
13 справ про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами.
та 3 справи щодо розгляду питань у порядку виконання судових рішень за КПК 1960 року
 
В провадженні місцевих судів Рівненської області у 2015 році  перебувало 3381  кримінальних справ та кримінальних проваджень по першій інстанції  проти 3761 кримінальних справ та кримінальних проваджень у 2014 році (динаміка становить – 10 %). Закінчено провадження у 2705  справах. Їх питома вага від кількості справ, що перебували в провадженні (3381 справ) становить 80 % .
 
2. Із постановленням вироку місцевими судами у 2015 році розглянуто 2198 кримінальних справ та кримінальних проваджень. Їх питома вага від кількості справ провадження в яких закінчено (2705  справ) становить 81,3 %.   
 
(в т.ч. в порядку КПК 2012 року із постановленням вироку розглянуто 2181 справ, з них із затвердженням угоди - 635  справ).
                                                                      
3. Категорії (структура) розглянутих судами області із постановленням вироку  кримінальних за видами злочину:
 
- злочини проти власності (ст.ст.185-198, в тому числі ст.ст. 81-84, 86-86-2, 87-91, 140-144, 213 КК України) – 1201 справа   (в т.ч. в порядку КПК 2012 року 1190 справ );    
 - злочини проти життя та здоров’я особи (крім справ, що порушуються не інакше, як за скаргою потерпілого) - (ст.ст. 115-124 ч.2, ч.2 ст. 126-145, в тому числі ст.ст. 93-105, 107-109, 111-113, 226 КК України) – 419 справ (в т.ч. в порядку КПК 2012 року 412 справ);    
- злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення ( ст.ст. 305-327, в тому числі ст. 70-1, 229-1 - 229-7, 229-11- 229-17, 229-19 - 229-20 КК України) – 240 справ   (в т.ч. в порядку КПК 2012 року 238 справ  );    
- злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту (ст.ст. 276-292, в тому числі ст.ст.  77-78-1, 194, 203-204, 215-215-5, 217-217-4 КК України) - 182 справи   (в т.ч. в порядку КПК 2012 року 180 справ );    
- злочини проти громадської безпеки (ст.ст. 255-270, в тому числі ст.ст. 69, 187-6, 206-2, 220-1, 225, 228-2 - 228-5, 228-7 КК України) – 109 справ   (усі в порядку КПК 2012 року);    
- злочини проти довкілля (236-254,  в тому числі 89 ч.2,3, 157-158, 160-163-1, 227-1, 228-228-1 КК України) – 88 справ   (усі в порядку КПК 2012 року);    
- злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканості державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації (328-337, в тому числі 67, 68-1, 72-73, 75-76, 192, 228-6 КК України) – 84 справи   (усі в порядку КПК 2012 року);    
- злочини у сфері службової діяльності (ст.ст. 364-370, в тому числі ст.ст. 165-168, 170-172 КК України) – 74 справи   (в т.ч. в порядку КПК 2012 року 70 справ );    
- злочини щодо правосуддя (ст.ст. 371-400, в тому числі ст.ст. 69-1, 173-176-2, 176-4, 177-183-3, 184, 186, 189-4 - 189-5, 190-1, 196-1 КК України) - 66 справ   (усі в порядку КПК 2012 року);   
- справ щодо злочинів проти громадського порядку та моральності (ст.ст. 293-304, в тому числі ст.ст. 71, 187-3, 206-206-1, 207, 208, 210-212 КК України) -  63  справи   (в т.ч. в порядку КПК 2012 року 62 справи  );    
- злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини) (ст.ст. 402-435 (в т.ч. ст. 232-236, 240-241, 243-263 КК України) –  44 справи  (усі в порядку КПК 2012 року); 
- злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян (ст.ст. 338-360, в тому числі ст.ст. 123-1 ч.5, 187-2, 187-5, 188-188-1, 189-2 - 189-5, 190 - 191-2, 193, 194, 198-2, 201, 205 КК України) - 42 справи   (в т.ч. в порядку КПК 2012 року 41 справа  );    
-  злочини у сфері господарської діяльності (ст.ст. 199-235, в тому числі ст.ст. 70, 79, 80-1, 80-3- 80-4, 147-149, 153-153-3, 155-155-3, 155-7, 155-8, 156-2 - 156-4 КК України) - 42 справи  (в т.ч. в порядку КПК 2012 року 39 справ);   
- злочини проти  виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (ст.ст. 157-184, в тому числі ст.ст. 66, 114-116, 127-133, 136-137, 139, 209 КК України) – 22  справи (усі в порядку КПК 2012 року);    
- злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи (ст.ст.152-156, в тому числі 117-121 КК України) – 10 справ (усі в порядку КПК 2012 року );                                                                                        
- злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку (361-363, в тому числі 198-1 КК України) – 5;    
- злочини проти волі, честі та гідності особи (ст.ст.146-151, в тому числі 123-124-1 КК України) – 1 справа;    
 
              4.   В провадженні місцевих судів в 2015 році  перебувало 243 кримінальні справи (провадження) (відносно 310 неповнолітніх осіб), із них закінчено провадження з постановленням вироку – 155 справи, з них затверджено 21 угоду про примирення та 2 угоди про визнання винуватості), із закриттям провадження – 27 справ, із застосуванням примусових заходів виховного характеру – 17 справ; повернуто прокурору 5 справ; 1 справу направлено для визначення підсудності та ще у 1 випадку відмовлено в затвердженні угоди і повернено справу прокурору для проведення додаткового розслідування. Із вказаного числа за КПК 1960 року – 3 справи щодо 4 осіб ( справи розглянуто із постановленням вироку).
           5.  Судами області в 2015 році закінчено провадження з постановленням вироку  у 4 кримінальних справах та кримінальних провадженнях (відносно 13 осіб) про злочини, вчинені в складі організованої групи проти 10 справ відносно 35 осіб у 2014 році.
 
6.  Судами першої інстанції повернуто 12 кримінальних справ (21 особи) на додаткове розслідування (за КПК 1960 р.).  
 
  7.   Окрім того, в порядку КПК 2012 року відмовлено в затвердженні угоди та повернуто прокурору для продовження досудового розслідування 15 проваджень; повернуто прокурору з різних підстав 61 провадження.
         
8 .  Звільнено з-під варти  12 осіб,  за результатами розгляду справи в суді, в тому числі у зв’язку із засудженням особи до інших мір покарання, не пов’язаних із позбавленням волі на певний строк – 6 осіб, у зв’язку з постановленням стосовно особи виправдувального вироку – 2 особи. 
 
         9.  Слідчими суддями місцевих судів розглянуто 297 клопотань про застосування запобіжного заходу тримання під вартою, із них  – 222 задоволено та 3 клопотання повернуто.
 
Слід відмітити широке застосування запобіжних заходів, не пов’язаних із позбавленням волі – розглянуто 334 справи ( із 631 справи за клопотанням про застосування запобіжних заходів, що складає 53 %, тримання під вартою застосовано у 47%) , а саме:
- домашній арешт – 188 справа ( 56,3% від запобіжних заходів не пов’язаних із триманням під вартою) – задоволено 170 клопотань,
- особисте зобов’язання 140 справ ( 41,9%) – задоволено 132 клопотання,  
- застава – 5 справ ( 1,5%) – задоволено 2 клопотання
- особиста порука 1 справа (0,3%) – у задоволенні відмовлено.
 
У 27 кримінальних провадженнях продовжено строк тримання особи під домашнім арештом, строки тримання під вартою продовжено у 77 справах.
 
У даному звітному періоді не вирішувалось питання про скасування запобіжного заходу, а вирішувались питання про зміну запобіжного заходу по 22 справах, задоволено 9 клопотань.
У аналізованому періоді надано 113 дозволів на затримання з метою приводу.
 
Серед заходів забезпечення кримінального провадження, застосованих слідчими суддями на підставі клопотань слідчого, прокурора та інших осіб під час досудового розслідування у 2015 році ( загальна кількість 7674), найбільшу питому вагу складають такі заходи, як тимчасовий доступ до речей і документів (4699), обшук житла чи іншого володіння особи (1196) та запобіжні заходи (630).
Також в аналізованому періоді розглянуто:
- 39 клопотань про відсторонення від посади ( задоволено 34) та 11 клопотань про продовження строку відсторонення ( задоволено 7),
- 37 клопотань про привід свідка (задоволено 29),
- 25 клопотань про привід підозрюваного (задоволено 21),
- 6 клопотань про накладення грошового стягнення (всі задоволено),
- 1 клопотання про залучення експерта (задоволено).
 
      Місцевими  судами у 2015 році розглянуто 853 скарги на дії, рішення  чи бездіяльність слідчого, прокурора та інших осіб під час досудового розслідування,   із   них  325 скарг задоволено, що становить 38,1%.
Найчастіше оскаржувалась:
- бездіяльність слідчого, прокурора – 494 скарги, з них задоволено 180;
- рішення слідчого про закриття кримінального провадження ( 294 скарги; задоволено 130).
 
 
   III.    Види призначених кримінальних покарань та звільнення від відбування покарання.
        
  1.   Усього засуджено  у 2015 році –  2414 осіб, із них: 
 
- штраф застосовано до 578 осіб на загальну суму 1911278 грн.
- позбавлення волі на певний строк –  311 особи;
-   громадські роботи до 241 осіб 
-   арешт до 64 осіб 
-   обмеження волі до 25 осіб 
-   виправні роботи до 4 осіб 
2.  У 2015 році судами звільнено від відбування покарання 1191 осіб, у тому числі з випробуванням  1150 осіб (ст.ст. 75, 104 КК України). 
 
            3.  У 2015 році  судами області призначено додаткових покарань відносно 80 осіб, у тому числі:
-     конфіскація майна – стосовно – 43 осіб
-  позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю - стосовно 34 осіб,
- позбавлено військових, спеціальних звань, рангів, чинів, кваліфікаційних класів – до 2 осіб,
 - у 1 випадку призначено штраф у розмірі 8500 грн.
 
Щодо 3 осіб винесено вирок без призначення додаткового покарання проти  6  осіб у 2014 році.
 
 
Розгляд судами цивільних справ
 
У 2015 році в провадженні місцевих судів Рівненської області перебувало всього 21828 справ із них: 19333 цивільних справ (17870  справ позовного провадження та 1463 справи окремого провадження),  2017 справ за заявою про видачу судового наказу, 239 справ за заявою про скасування судового наказу.
 
У структурі цивільних справ позовного провадження, розглянутих місцевими судами області у 2015 році, найбільшу кількість становлять справи наступних категорій:
 - спори, що виникають із сімейних правовідносин – 5317 справ, що становить 36,1 % від кількості розглянутих справ позовного провадження (всього розглянуто  14734 справ);
- спори, що виникають із договорів – 4654 справи, що становить 31,6  % від кількості розглянутих справ позовного провадження;
- спори про спадкове право – 1795 справ, що становить 12,2 % від кількості розглянутих справ позовного провадження;
- спори про право власності та інші речові права – 853 справи, що становить 5,8  % від кількості розглянутих справ позовного провадження;
- спори, що виникають із житлових правовідносин – 637 справ, що становить 4,3  % від кількості розглянутих справ позовного провадження;
- спори про недоговірні зобов’язання – 499 справ, що становить 3,4  % від кількості розглянутих справ позовного провадження;
- спори про відшкодування шкоди – 489 справ, що становить 3,3 % від кількості розглянутих справ позовного провадження;
- спори, що виникають із трудових правовідносин – 370 справи, що становить 2,5  % від кількості розглянутих справ позовного провадження.
 
У структурі спорів, що виникають із сімейних правовідносин (5317 справ) найбільшу кількість становлять спори про розірвання шлюбу – 2714 справ та спори про стягнення аліментів – 1768  справи.
 
У структурі спорів, що виникають із договорів (4656 справ) найбільшу кількість становлять спори, що виникають із договорів позики, кредиту, банківського вкладу – 3224 справ; найму (оренди) -  739 справ; надання послуг – 229 справ та із договорів купівлі-продажу – 96 справ.
 
У порівнянні зі структурою цивільних справ, розглянутих судами першої інстанції у 2014 році, варто зазначити про відносну незмінність такої структури.
 
Спостерігається збільшення кількості спорів, які виникають із договорів порівняно з попереднім роком, з 4299  справ у 2014 році до 4656 справ у 2015 році (динаміка становить 8,3 % в сторону збільшення).
 
   У структурі справ, які розглядали суди в порядку окремого провадження  переважну більшість становили справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення –  834 справ із 1463  справ окремого провадження, що перебували на розгляді (57 %).
 
На відміну від попереднього 2014 року  в 2015 році прослідковується незначне зменшення кількості справ та матеріалів, які надійшли на розгляд судів першої інстанції та перебували  в них на розгляді.     
Так, якщо  у 2014 році на розгляд місцевих судів області в порядку цивільного судочинства  надійшло 24823 справ та матеріалів, то у 2015 році цей кількісний показник склав 22381 одиниця.
Вказане свідчить  про незначне зменшення кількості заяв, скарг, подань, клопотань, що надійшли на розгляд місцевих судів Рівненської області по відношенню до попереднього року на 2442 одиниці, або  -9,8 %.
 
Судами першої інстанції у 2015 році розглянуто 22565 позовних заяв, скарг, подань, клопотань, що становить 96,6 % від кількості заяв, скарг, подань, клопотань, що перебували на розгляді (23350 одиниць).
 
Згідно показників статистичної звітності у 2015 році у провадженні місцевих судів перебувало 19333  цивільних справ, із них 17870 справ позовного провадження та 1463 справи окремого провадження.
У попередньому 2014 році в судах першої інстанції перебувало 18879 справи позовного та окремого провадження, із яких  17557 справ позовного провадження та 1322 – окремого провадження.
Зазначене свідчить, що у порівнянні з попереднім 2014 роком кількість справ позовного провадження, що перебували на розгляді в судах збільшилась  на 313 одиниць та справ окремого провадження на 141 одиницю.
 
Із 19333 справ, що перебували у провадженні, судами області було розглянуто 16054 справу, що становить 86 % (в позовному провадженні – 14734 справи, в окремому провадженні – 1320 справ).
У попередньому 2014 році співвідношення справ, які перебували у провадженні судів з кількістю розглянутих судами справ становило 86 %.
 
Протягом 2015 року із 16054 справ, що були закінчені розглядом у порядку позовного та окремого провадження суди області у 13210 цивільних справах ухвалювали рішення (у 12048 справах позовного та 11626 справах окремого провадження).
Різниця кількості розглянутих місцевими судами області у 2015 році справ у порядку позовного та окремого провадження від кількості розглянутих справ цих категорій з ухваленням рішення суду становить 2844 одиниць.
 
У 2015 році на розгляді у  місцевих судах перебувало 2504 заяв про видачу судових наказів.
Місцеві суди розглянули 2485 заяв про видачу судових наказів і в 2017 випадках видали судові накази.
Питома вага виданих судових наказів від кількості поданих у 2015 році заяв про видачу судового наказу становить 80,6 %.
У 2014 році суди області при 4577 заявах про видачу судового наказу видали 3416 судові накази.
Наведене свідчить про зменшення  у 2015 році кількості  звернень за видачею судових наказів  на 2073 одиниць та зменшення кількості виданих судових наказів на 1399 одиниць у порівнянні із  2014 роком.
У звітному періоді було скасовано 229 судових наказів, що становить 11,4 % від кількості виданих судових наказів. Тоді як у 2014 році таких наказів було скасовано 314, що становить 9,2 % від кількості виданих у 2014 році судових наказів.        
Різниця у кількості виданих і скасованих судових наказів у 2015 році становить 1788 одиниці.   
 
Протягом 2015 році судами області ухвалено 4006 заочних рішень у цивільних справах (ст. 224 ЦПК України), що становить 33,3 % від загальної кількості розглянутих цивільних справ з ухваленням рішення в порядку позовного провадження (12048), тоді як в 2014 році цей показник становив 32,1 % (3983 заочні рішення при загальній кількості розглянутих цивільних справ з ухваленням рішення в порядку позовного провадження - 12418).
Зазначене свідчить, що майже кожне 3 рішення  у справах позовного провадження було ухвалене  під час заочного розгляду справи  і цей показник збільшився у порівнянні із попереднім роком.
 
У звітному періоді в місцевих судах області перебувало на розгляді 443 заяви про перегляд заочного рішення суду.
Місцевими судами було розглянуто 404 таких заяви, по яких 155  заочних рішень скасовано, що становить 35% від кількості заяв про перегляд заочного рішення, що перебували на розгляді у місцевих судах.         
 
Основною причиною скасування заочних рішень є те, що відповідач не був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи і тому був позбавлений можливості подати суду докази, які мають значення для правильного  вирішення справи.
 
У 2015 році місцевими судами також розглянуто 1320 справ в порядку окремого провадження. При цьому у 1162 справах суди ухвалили рішення. У 1131 випадках суд задовольнив заяви заявників.
            
Найбільшу питому вагу серед розглянутих справ окремого провадження складають справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення – 775 справ, із них рішення ухвалено у 700 справах.
                                   
У 2015 році місцевими судами окремих  ухвал постановлено не було.
 
Із фіксуванням судового засідання з допомогою звукозаписувального технічного засобу розглянуто 8515 справ, що становить 37,7 % від кількості справ, провадження в яких закінчено.
 
 
         ІV.  Оперативність розгляду судами справ.
 
Кримінальні справи
1.  Протягом 2015 року у провадженні місцевих судів області перебувало 3381 матеріалів кримінального провадження, із них закінчено провадження у 2705 матеріалах кримінального провадження (80% від проваджень, що перебували на розгляді).
З них за КПК 1960 року 56 справ, закінчено провадження у 33 справах (59%).
 
2. З порушенням строків, передбачених ст. 314 КПК України призначено  201 кримінальних проваджень 7,5 % від закінчених провадженням), з порушенням строків, передбачених ст. 316 КПК України  ( у т.ч.  ст. 256 КПК України 1960 року – 1 справа) призначено  160 кримінальних проваджень ( 5,9%).
 
   3. Залишок матеріалів кримінального провадження на кінець звітного періоду склав 676 справи ( 20 % від загальної кількості проваджень, що перебували на розгляді), 
з них за КПК 1960 року 23 справи ( 41% від справ 1960) у тому числі:
- зупинені провадженням 56 справ ( 8,3 % від залишку), 
з них за КПК 1960 року 7 справи ( 30% від справ 1960)
- у яких провадження на кінець звітного періоду не зупинено – 620 справ (91,7%) 
з них за КПК 1960 року 16 справ ( 70% від справ 1960).
 
У тому числі, станом на кінець звітного періоду не призначено до підготовчого провадження понад 5 діб – 27 справ; не розглядаються більше 10 діб з дня постановлення ухвали про призначення судового розгляду 87 справ.
    
Із числа залишку нерозглянутих матеріалів кримінального провадження не розглянуто в строк:
- понад 6 місяців до 1 року  - 137  справ ( 20,3%) 
з них за КПК 1960 року 2 справи ( 8,7% від справ 1960);
- понад 1 рік до 2 років        - 64 справ ( 9,5%) 
з них за КПК 1960 року 5 справи ( 21,7 % від справ 1960);
- понад 2 роки                       - 18 справ ( 2,7 %)
 з них за КПК 1960 року 5 справи ( 21,7 % від справ 1960).
 
       4.    Загальна кількість нерозглянутих матеріалів кримінального провадження, за якими особи тримаються під вартою і рахуються за судами понад 6 місяців – 26 справ щодо 32 осіб (3,8 % від залишку) 
з них за КПК 1960 року 2 справи щодо 3 осіб ( 8,7% від справ 1960).
 
5. У аналізованому періоді зафіксовано 4970 фактів відкладення розгляду справ, 
з них за КПК 1960 року 162 фактів
зокрема: 
-  з інших підстав – 2118 ( 42,6 %)
з них за КПК 1960 року 61 фактів ( 37,7 % від кількості за КПК 1960);
-   неприбуття свідків, потерпілих – 1404 ( 28,2 %)
з них за КПК 1960 року 59 фактів ( 36,4 % від кількості за КПК 1960);
-   неприбуття обвинуваченого – 872 (17,5%)
з них за КПК 1960 року 11 фактів ( 6,8 % від кількості за КПК 1960);
-   неприбуття захисника – 168 (3,4%)
з них за КПК 1960 року 15 фактів ( 9,3 % від кількості за КПК 1960);
-   неприбуття інших учасників процесу – 131 (2,6%);
з них за КПК 1960 року 1 факт ( 0,6 % від кількості за КПК 1960);
-   хвороба обвинуваченого – 107 ( 2,2%)
з них за КПК 1960 року 8 фактів ( 4,9 % від кількості за КПК 1960);
-   нездійснення доставки до суду обвинуваченого, що тримається під вартою – 74(1,5%)
з них за КПК 1960 року 1 факт ( 0,6  % від кількості за КПК 1960);
-   неприбуття прокурора – 50 ( 1%);
-   проведення експертизи у випадках, передбачених ст. 332 КПК України – 22 (0,5%);
-   у зв’язку зі зміною прокурором обвинувачення – 13 ( 0,3%)
з них за КПК 1960 року 1 факт ( 0,6 % від кількості за КПК 1960);
- за дорученням про виконання певних слідчих дій ( ст. 315-1 КПК України 1960 року) – 5 ( 0,1%) ( 3,1 % від кількості за КПК 1960), причому жодне із доручень у визначений строк виконано не було;
-  підготовка захисту обвинуваченого від зміненого чи додаткового обвинувачення -  4 (0,1%);
- проведення дослідження речових доказів за місцем їх знаходження – 2 (0,04%).
 
                       
6.  Задля підвищення оперативності розгляду матеріалів кримінального провадження судами вживались наступні процесуальні заходи: 
-  привід обвинуваченого у 330 справах ( у 119 справах  ( 36,1%) привід не виконано)
з них у 16 справах за КПК 1960 року, не виконано у 1 ( 6,25 від справ за КПК 1960р.);
-  привід свідка по 401 справі (у 115 справах ( 28,7%)  привід не виконано)
з них у 48 справах за КПК 1960 року, не виконано у 10 ( 20,8 від справ за КПК 1960р.);
            - грошове стягнення накладалось у 26 справах,
-   щодо 13 обвинувачених змінено запобіжний захід на взяття під варту
з них щодо 3 підсудних за КПК 1960 року;
          - у 1 справі вжито інших заходів
 
Таким чином, незважаючи на значне навантаження та складні умови, в яких працюють суди, у 2015 році місцевими судами було забезпечено оперативний розгляд переважної більшості справ, хоча залишилися факти порушення судами строків розгляду справ і тяганини під час їх вирішення.  
 
На оперативність правосуддя впливали непоодинокі факти несумлінного використання процесуальних прав та невиконання процесуальних обов’язків учасниками процесу. Таким чином, судам необхідно посилити процесуальні заходи впливу та відповідальність учасників процесу. У багатьох судах організувати роботу належним чином неможливо через відсутність коштів на оплату участі свідків і потерпілих у розгляді справ, на оплату витрат, пов’язаних з направленням повісток рекомендованими листами з повідомленням, не вистачає коштів навіть на папір, оргтехніку тощо. Переважна більшість судів розміщується у приміщеннях, у яких через тісноту неможливо створити належні умови для здійснення правосуддя. У судах загальної юрисдикції немає достатньої кількості залів судових засідань. З об'єктивних причин у багатьох випадках розгляд справ відкладається, що призводить до тяганини та порушення прав і законних інтересів громадян.  
 
 
Цивільні справи.
Протягом 2015 року місцевими судами області розглянуто 728 справ з порушенням строків, встановлених ЦПК України (709 справ позовного провадження та 19 справ окремого провадження).
Питома вага цих справ від кількості справ позовного та окремого провадження, що були розглянуті судами у 2015 році (16054 справ) становить 4,5 %.
 Питома вага цих справ від кількості справ позовного та окремого провадження, що перебували у провадженні судів у 2015 році (19333 справ) становить 3,8%.
У попередньому 2014 році судами області було розглянуто 432 справи позовного та окремого провадження з порушенням строків, встановлених ЦПК, що становило 2,7 % від кількості справ, що  були розглянуті судами у 2014 році та 2,3 %  від кількості справ, що  перебували у провадженні судів  у 2014 році   
Вказані показники свідчать, що у 2015 році відбулося збільшення кількості справ позовного та окремого провадження, які були розглянуті із порушення визначених законодавством строків у порівнянні із попереднім 2014 роком (на 296 справ).
Разом з тим, кількісні показники дають підстави стверджувати,  що протягом  останнього року  простежується тенденція до погіршення оперативності розгляду цивільних справ, що призвело до збільшення кількості справ, які були розглянуті судами першої інстанції понад строки, встановлені законодавством.
Залишок нерозглянутих цивільних справ на кінець звітного періоду (без урахування справ, провадження в яких зупинено) становить 3000 справ, з них 2888 справ позовного провадження, 112 справ окремого провадження та становить 15,5 %  від кількості справ, що перебували в провадженні.
У 2014 році залишок справ без урахування зупинених становив 2373 справи, отже  кількість  справ, які не були розглянуті на кінець звітного періоду збільшився на 627 справ. 
На кінець звітного періоду в провадженні судів першої інстанції перебуває 1747 справ, розгляд яких  відкладено.
 
 Розгляд цивільних справ  відкладався судом  з наступних причин :
 -  неявка  в судове засідання однієї із сторін або будь-кого із   учасників процесу, що брали участь у справі;
- неявка свідків; 
- неявка представника сторони  та інших осіб.
 
 У 2015 році  розгляд справи  був відкладений судом  через неявку в судове засідання  одного з учасників процесу -  1031 випадок; у зв’язку з іншими підставами -  1008  випадків; через невручення повісток – 23 випадки.
Випадків неявки прокурора в судове засідання  у справах за його позовами не виявлено.
 
Із 1747 справ, які відкладені та  по яких не закінчено провадження на кінець звітного періоду у строк понад шість місяців до 1 року не розглянуто судами 221 справу; у строк понад один рік до двох років  не розглянуто судами області 106 справ. Понад два роки  судами не розглянуто 8 справ.
           
Причинами довготривалого перебування на розгляді зазначених вище справ були наступні обставини:
- неодноразові зміни та доповнення позивачами позовних вимог;
- пред’явлення  відповідачами зустрічних позовних вимог та вступ у справу третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору;
- умисне затягування сторонами строків розгляду справи (не бажання отримати поштові повідомлення про виклик до суду та розписатись про їх отримання , подача до суду клопотань про відкладення справи з надуманих причин та інше).
 
 
    VII. РОЗГЛЯД СПРАВ В АПЕЛЯЦІЙНОМУ  ПОРЯДКУ.
 
Кримінальні справи та провадження:
 
        - переглянуто вироків ( за кількістю осіб) 445 (з них за КПК 1960 – 48):
- скасовано вироків 159 (з них за КПК 1960 – 35) ( 35,7 % від переглянутих в апеляційному порядку вироків)
- змінено вироків 97 (з них за КПК 1960 – 3) ( 21,8 %)
- залишено вироків без зміни 189 (з них за КПК 1960 – 10) ( 42,5 %)
 
Змінено вироки ухвалені суддями :
Рівненського міського суду – щодо 21 особи;
Сарненського районного суду  – щодо 18 осіб;
Рівненського районного суду  – щодо 15;
Володимирецького районного  та Дубенський міськрайонного судів – щодо 6 осіб;
Зарічненського та Рокитнівського районних судів – щодо 5;
Радивилівського та Березнівського районних судів  - щодо 4 осіб;
Гощанського та Костопільського районних судів – щодо 3;
Здолбунівського та Дубровицького районних судів – щодо 2;
Корецького, Млинівського та Острозького районних судів – щодо 1 особи.
 
Не змінювались вироки Демидівського районного та Кузнецовського міського суду.
 
Кількість скасованих вироків по місцевих судах Рівненської області (за кількістю осіб):
 
Найменування суду 2015 2014 рік 2013 рік
Березнівський райсуд 6 12 4
Володимирецький райсуд 6 13 5
Гощанський райсуд 2 5 6
Демидівський райсуд 2 1 1
Дубенський міськрайсуд 9 9 11
Дубровицький райсуд 5 10 4
Зарічненський райсуд - 2 1
Здолбунівський райсуд 11 9 8
Корецький райсуд 1 7 1
Костопільський райсуд 5 12 9
Кузнецовський міськсуд 1 4 -
Млинівський райсуд 1 2 8
Острозький райсуд 8 - -
Радивилівський райсуд 3 1 2
Рівненський міськсуд 73 28 36
Рівненський райсуд 9 12 11
Рокитнівський райсуд 1 3 1
Сарненський райсуд 16 5 21
ВСЬОГО 159 135 129
 
Результати перевірки вироків за апеляціями (за кількістю осіб):
 
№ п/п Найменування суду Усього
розглянуто Апеляцію відхилено і залишено рішення без зміни Апеляцію задоволено і рішення суду змінено та скасовано Співвідношення скасованих чи змінених вироків до переглянутих в апеляційному порядку %
1 Березнівський райсуд 18 8 10 55,6
2 Володимирецький райсуд 20 8 12 60
3 Гощанський райсуд 7 2 5 71
4 Демидівський райсуд 7 5 2 28,6
5 Дубенський міськрайсуд 38 23 15 39,5
6 Дубровицький райсуд 8 1 7 87,5
7 Зарічненський райсуд 9 4 5 55,6
8 Здолбунівський райсуд 23 10 13 56,5
9 Корецький райсуд 4 2 2 50
10 Костопільський райсуд 19 11 8 42,1
11 Кузнецовський міськсуд 11 10 1 9,1
12 Млинівський райсуд 5 3 2 40
13 Острозький райсуд 14 5 9 64,3
14 Радивилівський райсуд 12 5 7 58,3
15 Рівненський міськсуд 137 43 94 68,6
16 Рівненський райсуд 37 13 24 64,9
17 Рокитнівський райсуд 11 5 6 54,5
18 Сарненський райсуд 65 31 34 52,3
ВСЬОГО ( % скасованих та змінених середній по області) 445 189 256 57,5
 
 
         - переглянуто ухвал (постанов) ( за кількістю осіб) 168 (з них за КПК 1960 – 29):
- скасовано ухвал 54 (з них за КПК 1960 – 1) ( 32,1 % від переглянутих в апеляційному порядку вироків)
- змінено ухвал 6 ( 3,6 %)
- залишено ухвал без зміни 108 (з них за КПК 1960 – 28) ( 64,3 %)
 
Скасовано ухвали постановлені суддями:
Рівненського міського суду – щодо 15 осіб;
Сарненського районного суду – щодо 8 осіб;
Рівненського районного суду  – щодо 6 осіб;
Володимирецького, Здолбунівського, Костопільського та Радивилівського районних судів – 4;
Кузнецовського міського суду – щодо 3;
Дубенського міськрайонного суду – щодо 2;
Демидівського, Дубровицького, Зарічненського та Корецького районних судів – щодо 1 особи.
 
Не скасовувались ухвали Березнівського, Гощанського, Млинівського, Острозького та Рокитнівського районних судів.
 
Змінено ухвали постановлені суддями:
Сарненського районного суду – щодо 3 осіб;
Рівненського міського суду – щодо 2 осіб;
Володимирецького районного суду – щодо 1 особи.
           
Результати перевірки ухвал (постанов) за апеляціями (за кількістю осіб):
 
№ п/п Найменування суду Усього
розглянуто справ Апеляцію відхилено і залишено рішення без зміни Апеляцію задоволено і рішення суду змінено та скасовано Співвідношення скасованих чи змінених вироків до переглянутих в апеляційному порядку  %
1 Березнівський райсуд 8 8 - 0
2 Володимирецький райсуд 24 19 5 20,8
3 Гощанський райсуд - - - 0
4 Демидівський райсуд 3 2 1 33,3
5 Дубенський міськрайсуд 6 4 2 33,3
6 Дубровицький райсуд 1 - 1 100
7 Зарічненський райсуд 2 1 1 50
8 Здолбунівський райсуд 11 7 4 36,4
9 Корецький райсуд 6 5 1 16,7
10 Костопільський райсуд 4 - 4 100
11 Кузнецовський міськсуд 4 1 3 75
12 Млинівський райсуд 3 3 - 0
13 Острозький райсуд 1 1 - 0
14 Радивилівський райсуд 4 - 4 100
15 Рівненський міськсуд 34 17 17 50
16 Рівненський райсуд 15 9 6 40
17 Рокитнівський райсуд 1 1 - 0
18 Сарненський райсуд 41 30 11 26,8
ВСЬОГО (% скасованих та змінених середній по області) 168 108 60 35,7
 
 
 
 
         - переглянуто ухвал слідчих суддів  240 (у тому числі внесено за КПК 1960 – 1 – на іншу ухвалу судді, за поданням органу дізнання, слідчого прокурора або за скаргою на їх дії)):
- скасовано ухвал 69 (з них за КПК 1960 – 1) ( 28,75 % від переглянутих в апеляційному порядку вироків)
- залишено без зміни 171 ( 71,25 %)
 
Скасовано ухвали постановлені слідчими суддями:
Рівненського міського суду – щодо 35 осіб;
Сарненського та Рівненського районних судів – щодо 6 осіб;
Березнівського районного суду  – щодо 5 осіб;
Дубенського міськрайонного, Радивилівського та Рокитнівського районних судів  – щодо 3;
Здолбунівського та Острозького районних судів – щодо 2;
Гощанського, Корецького та Млинівськгого районних і Кузнецовського міського судів – 1.
 
Не скасовувались ухвали Володимирецького, Демидівського, Дубровицького, Зарічненського та Костопільського районних судів.          
 
Результати перевірки ухвал слідчих суддів за апеляційними скаргами (за кількістю осіб):
 
№ п/п Найменування суду Усього
розглянуто справ Апеляційну скаргу відхилено і залишено рішення без зміни Апеляційну скаргу задоволено і рішення суду скасовано Співвідношення скасованих чи змінених вироків до переглянутих в апеляційному порядку % 
1 Березнівський райсуд 11 6 5 45,5
2 Володимирецький райсуд 2 2 - 0
3 Гощанський райсуд 4 3 1 25
4 Демидівський райсуд 1 1 - 0
5 Дубенський міськрайсуд 16 13 3 18,8
6 Дубровицький райсуд 3 3 - 0
7 Зарічненський райсуд 1 1 - 0
8 Здолбунівський райсуд 7 5 2 28,6
9 Корецький райсуд 1 - 1 100
10 Костопільський райсуд 2 2 - 0
11 Кузнецовський міськсуд 8 7 1 12,5
12 Млинівський райсуд 3 2 1 33,3
13 Острозький райсуд 5 3 2 40
14 Радивилівський райсуд 3 - 3 100
15 Рівненський міськсуд 140 105 35 25
16 Рівненський райсуд 15 9 6 40
17 Рокитнівський райсуд 3 - 3 100
18 Сарненський райсуд 15 9 6 40
ВСЬОГО (% скасованих та змінених - середній по області) 240 171 69 28,75
 
     Відслідковується, що найчастіше оскаржувались ухвали слідчих суддів, що стосувались застосування, продовження строку та відмови у застосуванні тримання під вартою 86 справ із 239 (дані за кількістю осіб).
За наслідками перегляду  ухвал слідчих суддів скасовано 69 ухвал, із них: 
- 15 про відмову у задоволенні скарги на постанову слідчого про закриття кримінального провадження,
-14 про арешт майна;
-8 про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою;
- 7 інші ухвали ( у т.ч.  1 за КПК 1960 року);
-  по 4 про тимчасовий доступ до речей і документів
     та про повернення скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора;
-  по 3 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту
     та про відмову у відкритті провадження по скарзі на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора;
-  по 2 про відмову в застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою
      про відмову в застосуванні запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту
     про відмову у арешті майна
     та  про відсторонення від посади;
- та по 1 про продовження строку домашнього арешту
     про відмову в продовженні строку домашнього арешту
     та про відмову у задоволенні скарги на постанову прокурора про закриття кримінального провадження.
 
Основними причинами скасування вироків місцевих судів були:
 
● однобічність або неповнота дізнання, досудового чи судового слідства (КПК 1960 року) - стосовно 21 осіб;
 
Вироком Рівненського міського суду Рівненської області від 11 серпня 2014 року Л. засуджена засуджена за ч. 5 ст. 191 КК України до 7 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов'язані з розпорядженням товарно-матеріальними цінностями та бюджетними коштами на строк 3 роки та з конфіскацією всього належного їй майна, Г. звільнена від кримінальної відповідальності за ч.2 ст. 191 КК України у зв'язку з закінченням строків давності, Р. звільнена від кримінальної відповідальності за ч.2 ст. 191 КК України у зв'язку з закінченням строків давності.
Ухвалою апеляційного суду Рівненської області від 24 березня 2015 року вирок місцевого суду скасовано, а справу повернуто прокурору для проведення додаткового розслідування.
Причини скасування судового рішення: зазначивши в обвинувальному висновку, що Л., Г. та інші особи за попередньою змовою вчинили розкрадання товарно-матеріальних цінностей з Б., суд не звернув увагу на те, що кримінальна справа відносно останнього була виділена в окреме провадження і 16.11.2012 року була закрита в зв'язку з недоведеністю його участі в інкримінованому злочині. Не звернув суд першої інстанції і на те, що в порушення ст.. 26 КПК України (1960р.) орган досудового слідства виділив кримінальну справу відносно Б. в окреме провадження.
Кваліфікуючи дії Л., Г. та інших за ч.5 ст. 191 КК України, як службових осіб, органи досудового слідства доказів виконання лікарями адміністративно-господарських обов'язків, не навели.
Поза увагою слідства залишився і той факт, що органом досудового слідства в повній мірі не досліджено: хто ж саме отримував ліки з аптек за виписаними обвинуваченими рецептами. Як вбачається з показань працівників аптек розташованих на території Рівненського обласного спеціалізованого диспансеру радіаційного захисту населення: Б., К. в своїх показаннях стверджували, що Л., Г. та інші в їх аптеках ліків не отримували.
Аналізуючи обвинувальний висновок відносно Л., Г. та інших і постанову про закриття кримінальної справи відносно Б. від 16.11.2012 року, колегія суддів зазначила, що висновки органу досудового слідства наведені в обвинувальному висновку та в постанові про закриття кримінальної справи взаємовиключні, що підтверджує поверхневість та неповноту досудового слідства.
 
● істотне порушення кримінально-процесуального закону (КПК 1960 року) - стосовно 11 осіб;
 
Вироком Рівненського міського суду від 06 травня 2014 року, Ф засуджений: за ч.2 ст.149 КК України до 5 років позбавлення волі без конфіскації майна; за ч.2 ст. 149 КК України до 5 років позбавлення волі із конфіскацією ½ належного майна; на підставі ч. 1 ст. 70 КК України визначено остаточне покарання шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим у виді 5 років позбавлення волі, з конфіскацією ½ належного майна. Ф в пред’явленому обвинуваченні за ч. 2 ст.189 КК України визнано невинним і виправдано.
Ухвалою Апеляційного суду Рівненської області від 07 липня 2015 року вирок міського суду скасовано, а кримінальну справу направити на новий судовий розгляд в той же суд під головуванням іншого судді.
Причини скасування судового рішення: вирок обґрунтований доказами, які не досліджувались безпосередньо в судовому засіданні (показання потерпілих та свідків), мотивувальна частина вироку не містить аналізу доказів у справі, суд першої інстанції лише перерахував ті докази, які були дослідженні в судовому засіданні, не вдаючись до аналізу фактичних даних, які в них містяться, та не вказавши, які з них стверджують чи спростовують кожну обставину обвинувачення. Також не було з’ясовано чи вручена та коли підсудним копія обвинувального вироку.
 
● істотне порушення вимог кримінального процесуального закону (КПК 2012 року) - стосовно 48 осіб;
 
Вироком Корецького районного суду Рівненської області від 15 травня 2015 року Л. визнано винною  у вчинені злочину, передбаченого ч.1 ст.309 КК України, та призначено покарання у виді обмеження волі строком на один рік. На підставі ст. 75 КК України звільнено від відбування призначеного покарання з випробуванням та встановлено іспитовий строк тривалістю один рік, з покладенням відповідно до ст. 76 КК України обов’язку – не виїжджати за межі України на постійне місце проживання за межі України на постійне місце проживання без дозволу кримінально - виконавчої інспекції. Стягнуто з Л на користь держави 614 грн. 40 коп. за проведення судово-хімічної експертизи. Судом також було вирішено питання щодо речових доказів.
Ухвалою Апеляційного суду Рівненської області від 27 липня 2015 року вирок районного суду задоволено частково, вирок скасувати та призначити новий судовий розгляд в суді першої інстанції.
В ході розгляду апеляції встановлено, що захисник-адвокат Т, як вбачається з протоколу про надання доступу до матеріалів досудового розслідування, у присутності підозрюваної Л, був лише ознайомлений з матеріалами досудового розслідування та відповідно до розписки від 30 березня 2015 року отримав копію обвинувального акта, проте чи брав участь в будь яких інших процесуальних чи слідчих діях адвокат Т. в ході досудового розслідування з матеріалів кримінального провадження не вбачається. У даному кримінальному провадженні відсутні відомості про те, чи повідомляв суд адвоката Т. про призначення підготовчого судового засідання та про дату розгляду справи по суті. У зв’язку з цим, оскільки порушено право Л. захист, тому вирок підлягає скасуванню з призначенням нового судового розгляду в суді першої інстанції.
 
● неправильне застосування закону України про кримінальну відповідальність (КПК 2012 року) - стосовно 35 осіб;
 
Вироком Рівненського районного суду Рівненської області від 6 січня 2015 року Д. засуджена за ч. 1 ст.185 КК України до арешту на строк 5 місяців. Відповідно до ч. 4 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим за попереднім вироком Рівненського районного суду Рівненської області від 6 листопада 2014 року призначено остаточне покарання у виді арешту строком на шість місяців.
Ухвалою апеляційного суду Рівненської області від 19 березня 2015 року вирок місцевого суду було скасовано, кримінальне провадження закрито.
Місцевим судом при постановленні вироку від 6.01.2015 року не було враховано, що вироком Рівненського районного суду від 14.10.2013 року Д. засуджено за ч.1 ст. 185 КК України, а покарання призначене за цим вироком частково приєднано до покарання, призначеного за вироком від 6.11.2014 року, тому вирок суду першої інстанції від 6.01.2015 року не може залишатися чинним та підлягає скасуванню, оскільки Д. двічі засуджено за вчинення одного і того ж кримінального правопорушення.
 
● невідповідність призначеного покарання тяжкості кримінального правопорушення та особі обвинуваченого (КПК 2012 року) - стосовно 32 осіб;
 
Вироком Березнівського районного суду Рівненської області від 04 грудня 2014 року О. засуджений за ч.2 ст.185 КК України та призначено покарання у виді арешту строком 2 місяці.
Вироком апеляційного суду Рівненської області від 31 березня 2015 року вирок місцевого суду в частині призначеного покарання скасовано та ухвалено новий вирок, яким О. засуджено за ч.2 ст.185 України до покарання у виді арешту строком 3 місяці.
Скасовуючи вирок місцевого суду колегія суддів зазначила, що при  призначенні обвинуваченому покарання, судом першої інстанції не дотримано вимоги ст.ст.50, 65 КК України.
 
Апеляційний суд вживає заходів щодо недопущення суддями місцевих судів помилок при розгляді кримінальних справ цієї категорії, а саме: регулярно аналізує та узагальнює судову практику розгляду кримінальних справ даної категорії, проводить семінари з участю суддів місцевих судів.
 
 
Цивільні справи 
 
У аналізованому періоді відмітилось незначне зменшення кількості цивільних справ, які надходять на розгляд апеляційного суду ( 2513 справ,  -3%) що, швидше за все обумовлено збільшенням розміру судового збору, оскільки протягом останніх трьох років прослідковувалась тенденція  до збільшення кількості цивільних справ, так, якщо у 2012 році до апеляційного суду надійшло 2272 цивільні справи, у 2013 році – 2434 цивільні справи, то у 2014 році їх кількість становила – 2592 справи.
 
У 2015 році до судової палати з розгляду цивільних справ Апеляційного суду надійшло 1698 справ з апеляційними скаргами на рішення судів першої інстанції, що на 151 справу або на ( -8,2 %) менше, ніж їх надійшло на розгляд у 2014 році (1849 справ).
Із 1495 справ з апеляційними скаргами на рішення судів першої інстанції, прийнятих апеляційним судом до розгляду і по яких провадження закінчено, було задоволено 673 апеляційних скарг, або ( 45  %).
Із загального числа апеляційних скарг на рішення надійшло 167 скарг на заочне рішення ( у провадженні суду перебувало 180 таких апеляційних скарг, прийнято до розгляду 139 скарг із них задоволено 39 скарг, 28,1%)
На розгляд апеляційного суду у 2015 році надійшло 814 справи із апеляційними скаргами на ухвали судів першої інстанції, тоді як у 2014 році таких справ надійшло 742, що на 72 справи або ( 9,7 %) більше ніж у попередньому році.
Із 861 справи цієї категорії, які перебували в провадженні Апеляційного суду у 2015 році, судам першої інстанції було повернуто 149 справ, проти 57 справ у 2014 році. При цьому, з підстав відкликання апеляційної скарги було повернуто 2 справи.
 
В періоді, що аналізується апеляційним судом було прийнято до апеляційного розгляду 631 справ з апеляційними скаргами на ухвали судів першої інстанції, із яких по 279 справах апеляційні скарги задоволено, що становить (44,2  %), тоді як у 2013 році такий показник становив ( 55,2 %).
 
 
За категоріями оскаржувались наступні ухвали:
Апеляційні скарги на ухвалу: Перебувало в провадженні Відмовлено у відкриті Повернуто  справ Закінчено апеляційне провадження
Усього справУ т.ч. надійшло у звітному періодіусього У т.ч. апеляційну скаргу задоволено
про повернення заяви позивачеві (заявникові) 144 141 12 46 77 56
про відмову у відкритті провадження у справі 44 42 4 4 36 18
про закриття провадження у справі 50 37 7 4 35 18
про залишення заяви без розгляду 86 69 1 16 58 48
інші ухвали 537 525 18 79 425 139
Усього 861 814 42 149 631 279
 
У аналізованому періоді надійшла 1 апеляційна скарга на судовий наказ – апеляційну скаргу прийнято до розгляду та задоволено апеляційну скаргу.
 
Якість розгляду цивільних справ, причини скасування судових рішень.
 
Протягом 2015 року в апеляційному порядку розглянуто 2472 справ та матеріалів цивільного судочинства (із 2688) -  92 %, а саме:
- відмовлено у відкритті провадження у 67 справах ( 2,7% від розглянутих справ);
- повернуто 278 справ ( 11,2% від розглянутих справ);
- прийнято до розгляду та закінчено апеляційне провадження у 2127 справах ( 86,1 %), із них:
                         закрито апеляційне провадження у 23 справах ( 1,1% від закінчених провадженням справ), у тому числі у зв’язку із прийняттям відмови від скарги у 15 випадках – 65 % від справ, у яких закрито апеляційне провадження)
                         переглянуто 2104 судових рішень  ( 98,9% від закінчених провадженням справ) ( 1478 рішень, 625 ухвал та 1 судовий наказ )
 
За наслідками апеляційного перегляду рішень у цивільних справах (1478 справ):
- скасовано - 554 ( 37,5 % від переглянутих в апеляційному порядку рішень)
- змінено - 119 ( 8 %)
- залишено без зміни – 805 ( 54,5 %)
Із загального числа скасованих рішень ( 554)
- із ухваленням нового рішення по суті позовних вимог - 524 (94,6% від скасованих рішень)
- із закриттям провадження у справі у 20 випадках ( 3,6%)
- із залишенням заяви без розгляду – 10 справ ( 1,8%)
 
Скасовано рішення ухвалені суддями:
Рівненського міського суду – 221 справа;
Костопільського районного суду – 50;
Дубенського міськрайонного суду - 48;
Рівненського районного суду – 34;
Володимирецького районного суду - 30;
Здолбунівського районного суду - 29;
Сарненського районного суду – 26, 
Радивилівського районного суду – 19;
Кузнецовського районного суду – 18, 
Острозького районного суду – 14, 
Млинівського та Рокитнівського районних судів – 12, 
Дубровицького районного суду – 11, 
Березнівського районного суду – 9, 
Гощанського районного суду – 8
Корецького районного суду – 6, 
Зарічненського районного суду – 5,
Демидівського районного суду – 2.
 
Змінено рішення ухвалені суддями:
Рівненського міського суду – 50;
Володимирецького та Рівненського районних судів - 10;
Дубенського міськрайонного суду – 9;
Костопільського районного суду  - 8;
Березнівського районного та Кузнецовського міського судів - 6;
Сарненського районного суду -5;
Рокитнівського районного суду - 3;
Гощанського, Дубровицького, Острозького та Радивилівського районних судів – 2;
Зарічненського, Здолбунівського та Корецького районних судів  – 1
( +1 – суд іншої області)
 
Не змінювались рішення Демидівського та Млинівського районних судів.
№ п/п Найменування суду Усього розглянуто справ Апеляційну скаргу відхилено і залишено рішення без зміни Апеляційну скаргу задоволено і рішення суду змінено та скасовано Співвідношення  скасованих та/або змінених  апеляційним судом рішень до розглянутих.%
1 Березнівський райсуд 40 25 15 37,5
2 Володимирецький райсуд 65 25 40 61,5
3 Гощанський райсуд 31 21 10 32,3
4 Демидівський райсуд 11 9 2 18,2
5 Дубенський міськрайсуд 116 59 57 49
6 Дубровицький райсуд 27 14 13 48
7 Зарічненський райсуд 9 3 6 66,7
8 Здолбунівський райсуд 68 38 30 44,1
9 Корецький райсуд 23 16 7 30,4
10 Костопільський райсуд 100 42 58 58
11 Кузнецовський міськсуд 61 37 24 39,3
12 Млинівській райсуд 24 12 12 50
13 Острозький райсуд 45 29 16 35,6
14 Радивилівський райсуд 40 19 21 52,5
15 Рівненський міський суд 601 330 271 45,1
16 Рівненський районний суд 104 60 44 42,3
17 Рокитнівський райсуд 32 17 15 46,9
18 Сарненський райсуд 80 49 31 38,75
Інші суди1-1100
Усього147880567345,5
 
За наслідками апеляційного перегляду ухвал (судових наказів)  цивільних справах (626 справ):
- скасовано - 272 ( 43,4 % від переглянутих в апеляційному порядку рішень)
- змінено - 8 ( 1,3 %)
- залишено без зміни – 346 ( 55,3 %)
 
Із загального числа скасованих ухвал (судових наказів) ( 272)
- направлено справу для продовження розгляду у 198 випадках ( 72,8% від скасованих ухвал) 
- постановлено нову ухвалу у 73 справах ( 26,8%) 
 
Скасовано ухвали винесені суддями:
Рівненського міського суду – 143;
Дубенського міськрайонного суду– 22;
Рівненського районного суду - 18;
Кузнецовського міського суду – 17;
Здолбунівського районного суду – 13;
Сарненського районного суду – 10;
Костопільського районного суду – 9;
Радивилівського районного суду – 8;
Рокитнівського районного суду – 6; 
Березнівського, Володимирецького та Острозького районних судів – 5;
Гощанського та  Дубровицького районних судів – 3;
Млинівського районного суду – 2; 
Зарічненського та Корецького районного судів – 1;
(+1 – суд іншої області)
 
Не скасовувались ухвали Демидівського районного суду( і не переглядались)
Змінено ухвали винесені суддями:
Рівненського міського суду – 3;
Сарненського районного суду  - 2;
Дубенського міськрайонного, Здолбунівського та Рокитнівського районних судів – 1.
 
 
№ п/п Найменування суду Усього розглянуто справ Апеляційну скаргу відхилено і залишено ухвалу без зміни Апеляційну скаргу задоволено і ухвалу суду змінено та скасовано Співвідношення  скасованих та змінених  апеляційним судом ухвал до переглянутих %
1 Березнівський райсуд 7 2 5 71,4
2 Володимирецький райсуд 11 6 5 45,5
3 Гощанський райсуд 4 1 3 75
4 Демидівський райсуд - - - -
5 Дубенський міськрайсуд 50 27 23 46
6 Дубровицький райсуд 6 3 3 50
7 Зарічненський райсуд 1 - 1 100
8 Здолбунівський райсуд 34 20 14 41,2
9 Корецький райсуд 3 2 1 33,3
10 Костопільський райсуд 23 14 9 39,1
11 Кузнецовський міськсуд 37 20 17 45,9
12 Млинівській райсуд 3 1 2 66,7
13 Острозький райсуд 12 7 5 41,7
14 Радивилівський райсуд 14 6 8 57,1
15 Рівненський міський суд 345 199 146 42,3
16 Рівненський районний суд 40 22 18 45
17 Рокитнівський райсуд 14 7 7 50
18 Сарненський райсуд 21 9 12 57,1
Інші суди1-1100
Всього62634628044,7
             
Причинами скасування та зміни рішень судів першої інстанції в апеляційному порядку були неправильне застосування норм матеріального права та порушення норм процесуального права, що призвело до неправильного вирішення справи.
Найбільш характерними порушеннями, які допускали судді місцевих судів при вирішенні цивільних справ були:
- неповне з'ясування судом обставин, що мають значення для справи;
- неправильна кваліфікація правовідносин сторін, які випливають із встановлених обставин;
- неправильне визначення процесуального становища осіб, які беруть участь у справі та кола осіб, які мали брати участь у справі та не були залучені до участі у справі судом.
Згідно показників статистичної звітності у 2015 році найбільшу кількість скасованих та змінених апеляційним судом рішень місцевих судів займали рішення у спорах, що виникають із договорів.
Так, апеляційним судом у звітному періоді було розглянуто 582 справи вказаної категорії. При цьому по 271 справі рішення місцевих судів було скасовано або змінено (46,56 % від розглянутих), у 2014 році цей показник становив 45,5 %.
У цій категорії справ найчастіше підлягали скасуванню рішення у спорах, що виникають із договорів позики, кредиту, банківського вкладу. Протягом звітного періоду апеляційним судом розглянуто 392 такі справи, з них у 158 справах рішення було скасовано, що становить 40,31 % від розглянутих справ цієї категорії, тоді як у 2014 році такий показник становив 42,8 %. Наведене свідчить про незначне підвищення якості вирішення цих справ. Однак, у цілому спори, що виникають із договорів позики, кредиту, банківського вкладу у звітному періоді залишалися для місцевих судів складними у вирішенні.
Зокрема, в ході вивчення судової практики виявлено проблемні питання з приводу застосування положень Закону України "Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті" від 03.06.2014 № 1304-VII. Суди першої інстанції, відмовляючи у задоволенні позову, виходили з того, що незважаючи на наявність кредитної заборгованості, звернення стягнення на предмет іпотеки під час дії мораторію, відповідно до вищезазначеного Закону, є неможливим. В той час як чинність цього Закону на час вирішення спору сама по собі не може бути підставою для відмови в задоволенні позовних вимог, оскільки за своїм змістом вищезазначений Закон є процесуальним.
Також виникали проблеми у застосуванні судами строку позовної давності у даній категорії справ; при вирішенні справ про стягнення заборгованості з поручителів, а також вирішенні спорів, пов’язаних з виконанням банком, у якому введена тимчасова адміністрація та/або запроваджена процедура ліквідації своїх зобов’язань перед його кредиторами.
Наприклад, встановивши факт запровадження тимчасової адміністрації у банку, суди першої інстанції приходили до висновку про наявність підстав для стягнення з відповідача на користь позивача суми вкладу, керуючись загальними положеннями ЦК України, однак у спорах, пов’язаних з виконанням банком, у якому введена тимчасова адміністрація та/або запроваджена процедура ліквідації своїх зобов’язань перед його кредиторами норми Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" є спеціальними, і цей Закон є пріоритетним відносно інших законодавчих актів України у цих правовідносинах та підлягає застосуванню.
Також, згідно показників статистичної звітності, у 2015 році певні труднощі виникали у судів першої інстанції при вирішенні трудових спорів. 
Так, у звітному періоді апеляційним судом було розглянуто 133 справи у цій категорії. При цьому по 61 такій справі рішення місцевих судів було скасовано або змінено, що становить 45,86 % від розглянутих справ цієї категорії, тоді як у 2014 році цей показник становив 39,2 %.
Проблемні питання виникали, зокрема: при визначенні розміру відшкодування працівнику за час затримки проведення розрахунку із ним при звільненні, а також застосуванні правових наслідків недотримання роботодавцем установленого ч. 3 ст. 32 та ст. 103 КЗпП України строку повідомлення працівника про зміни в організації виробництва і праці, а також введення нових або зміну діючих умов оплати праці у бік погіршення.
Значну кількість розглянутих справ апеляційним судом, протягом звітного періоду,  складають справи у спорах, що виникають із сімейних правовідносин.
Так, апеляційний судом було розглянуто 231 справу цієї категорії. При цьому по 117 таких справах рішення місцевих судів було скасовано або змінено, що становить 50, 65 % від розглянутих справ цієї категорії, тоді як у 2014 році цей показник становив 40,86 %.
Зокрема, при вирішення справ про стягнення аліментів як на неповнолітню так і на повнолітню дитину, судами порушувалися вимоги ч. 1 ст. 182 та ст. 200 СК України, щодо обов’язку суду врахувати при визначенні розміру аліментів стан здоров'я та матеріальне становище дитини та платника аліментів, наявність у платника аліментів інших дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, дочки, сина, а також інших обставин, що мають істотне значення.
 
АДМІНІСТРАТИВНІ  СПРАВИ.
 
У 2015 році Апеляційним судом Рівненської області справи за апеляційними скаргами на постанови та ухвали місцевих загальних судів області у справах адміністративної юрисдикції не розглядались.  
 
ІХ. Розгляд судами справ про адміністративні правопорушення.
 
1. В 2015 році в місцевих судах Рівненської  області перебувало на розгляді  17537 справ про адміністративні правопорушення, проти  21028 справ минулого року.
 
            Із розглянутих судами області в 2015 році справ, винесено 16258 постанов по адміністративних справах (проти 19631  розглянутих у 2014 році). 
 
2.Категорії розглянутих судами  справ про адміністративні правопорушення:
- адміністративні правопорушення, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку – 6767, їх питома вага від загальної кількості розглянутих адміністративних справ становить 41,6%;
- адміністративні правопорушення на транспорті, в галузі шляхового господарства і зв’язку   – 5298 справ, що становить 32,6%;
- адміністративні правопорушення в галузі торгівлі, громадського харчування, сфері послуг, в галузі фінансів і підприємницькій діяльності – 1769 справ, що становить 10,9%;  
- адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління  – 1189 справ, що становить 7,3%;
            - адміністративні правопорушення,  що посягають на власність – 327 справ,  2%;
             - військові адміністративні правопорушення   –  229 справ, 1,4%;
- адміністративні правопорушення митного законодавства (Митний кодекс України)  –  262 справ, 1,6%;
           - адміністративні правопорушення у сфері охорони природи, використання природних ресурсів, охорони культурної спадщини  –  218 справ, 1,3%;
- адміністративні корупційні правопорушення – 86 справ, 0,5%;
            - адміністративні правопорушення в галузі охорони праці і здоров’я населення – 74 справ, 0,5%;
            - адміністративні правопорушення в галузі житлових прав громадян, житлово-комунального господарства та благоустрою  – 36 справ, 0,2%;
            - адміністративні правопорушення у сільському господарстві, порушення ветеринарно-санітарних правил  -   2 справ, 0,01%;
             - адміністративні правопорушення, що посягають на здійснення народного волевиявлення та встановлений порядок його забезпечення  – 1 справ, що становить 0,01%.
 
 
3. У 2015 році судами першої інстанції до адміністративної відповідальності було притягнено 16259 осіб  (в 2014 році - 19633, в порівнянні з минулим роком  відмічається зменшення на 17,2 %).
 
        4.  Закрито справ стосовно  3736 осіб, із них: 
- звільнено від адміністративної відповідальності при малозначності вчиненого правопорушення (ст. 22 КУпАП)  - 1538 справи;
- у зв’язку з закінченням строків накладення адміністративного стягнення ст. 38 КУпАП, ст. 328 МК України -  1136 справи;
- за відсутністю події і складу адміністративного правопорушення,  відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 247 КУпАП – 1002 справ;
- передачею матеріалів на розгляд громадської організації або трудового колективу – 9 справ;
- передано справу прокурору, органу досудового розслідування – 1 справа.
 
5. В 2015 році місцевими судами накладено основні адміністративні стягнення:
- штраф - 8640 (на суму 33930058)
- громадські роботи – 1764
- адміністративний арешт – 543
- попередження – 506
- позбавлення спеціального права - 479
- інші види адміністративних стягнень – 43
- конфіскація предмета, грошей - 16
- виправні роботи - 4
- оплатне вилучення предмета не застосовувалось. 
 
 
Накладено додаткові адміністративні стягнення:
- конфіскація предмета, грошей - 399
- оплатне вилучення предмета - 39
 
     6.  В 2015  році судовою палатою з розгляду кримінальних справ та справ про адміністративні правопорушення переглянуто 229 постанов у адміністративних справах (проти 275  постанов у 2014 році), із них розглянуто 182 справи,  47 справ повернуто без розгляду. 
              
За результатами розгляду:
 -  98 постанов залишено без змін, що становить ( 53,8% )  (109 постанов у 2014 році, 45,6%);
 - 58 скасовано (31,9%) (у 2014 році 88 , 36,8 %), із них із закриттям провадження у справі – 48 постанов та винесено 10 нових постанов;
 -  26 постанов змінено (14,3 %) (у 2014 році 42 постанови – 17,6%). 
 
Скасовано постанови винесені:
- Рівненським міським судом – 31 особи;
- Рівненським районним судом – 6 осіб;
- Володимирецьким районним судом – 5 осіб;
- Дубенським міськрайонним судом – 5 осіб;
- Костопільським районним судом – 3 осіб;
- Сарненським районним судом – 3 осіб;
- Дубровицьким районним судом – 2 осіб;
- Гощанським районним судом – 1 особи;
- Здолбунівським районним судом – 1 особи;
- Рокитнівським районним судом – 1 особи.
 
Змінено постанови постановлені:
- Рівненським міським судом – стосовно 7 осіб;
- Рівненським районним судом – 6 осіб;
- Володимирецьким районним судом – 4 осіб;
- Рокитнівським районним судом – 3 осіб;
- Березнівським, Дубровицьким, Острозьким, Радивилівським, Сарненським районними судами та Дубенським міськрайонним судом – по 1 особі.
 
 
ХІІ. Штатна укомплектованість суддівського корпусу.
Станом на 01 січня 2016 року кількість суддів за штатом в місцевих судах становить 113 одиниць.
Не укомплектованими залишаються 10 місцевих судів Рівненської області. Вакантними є: 
по 2 посади  в Березнівському, Костопільському, Рокитнівському та Сарненському ррайонних судах;
по 1 посаді в Дубенському міськрайонному, Зарічненському, Здолбунівському, Корецькому та  Радивилівському районних судах та Кузнецовському міському суді.
 
В Апеляційному суді станом на 01 січня 2016 року вакантні 3  посади судді.
 
Cудді Апеляційного суду та місцевих судів Рівненської області у 2015 році до дисциплінарної відповідальності не притягувались. 
 
Заходи вжиті Апеляційним та місцевими судами для підвищення рівня здійснення судочинства.
Апеляційним судом організовано роботу щодо проведення семінарських занять, що проводяться суддями Апеляційного суду Рівненської області  з суддями місцевих судів, на яких висвітлюються питання щодо проблем, які виникають під час організації ними судових процесів, розгляду суддями кримінальних проваджень, цивільних справ та справ про адміністративні правопорушення та постановлення судових рішень.
З метою недопущення помилок та забезпечення правильного й однакового застосування та обґрунтованого рішення по справам  Апеляційним судом проводяться аналізи та  узагальнення судової практики розгляду місцевими судами справ усіх категорій, аналіз причин скасування і зміни судових рішень місцевих судів, які Апеляційним судом доводяться до відома суддів місцевих судів області.
Для вжиття дієвих заходів до скорочення залишку нерозглянутих кримінальних справ (проваджень) по першій інстанції, за якими особи тримаються під вартою і рахуються за судами понад 6 міс. Апеляційним судом проводиться аналіз строків розгляду судових справ місцевими судами та доводиться до відома суддів місцевих судів.
Підсумки стану здійснення судочинства Апеляційним та місцевими судами Рівненської області за 2014 рік було обговорено на нараді голів місцевих судів Рівненської області 13 лютого 2015 року. 
Згідно плану роботи на перше та друге півріччя проведено навчальні семінари  для суддів місцевих судів Рівненської області, на яких висвітлено такі питання:
 
1. Способи захисту прав на земельні ділянки.
2. Продовження строку тримання під вартою на стадії підготовчого провадження.
3. Дотримання суддями вимог процесуального законодавства при складанні вироків.
4. Практика розгляду цивільних справ  про встановлення додаткового строку для прийняття спадщини.
5. Практика розгляду кримінальних проваджень про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.
6. Практика розгляду цивільних справ про звернення стягнення на заставне нерухоме майно у кредитних правовідносинах.
7. Практика розгляду судами кримінальних проваджень з угодами, стороною в яких є неповнолітні підозрювані. 
8. Практика розгляду судами цивільних справ про відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки.
9. Практика розгляду кримінальних проваджень в судах першої інстанції в порядку ст. 349 КПК України.
10. Дотримання норм  ЦПК при написанні судових рішень . 
11. Практика дотримання вимог ст.ст. 374, 376, 420 КПК України при постановленні вироків місцевими судами та апеляційним судом.
12. Практика розгляду цивільних справ про право власності.
13. Практика призначення покарань за сукупністю злочинів та сукупністю вироків.
14. Семінар – тренінг питання відповідь за пропозиціями місцевих судів в розрізі категорій справ, судові рішення у яких скасовувались найчастіше.
15. Заходи забезпечення кримінального провадження (проблемні питання).
16. Практика розгляду справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення (проблемні питання).
17. Дослідження доказів у суді першої інстанції.
 
 
Судді Апеляційного суду та місцевих судів області приймали участь у тематичних семінарах в режимі ведеоконференцзв’язку проведених Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ .
 
В дні проведення семінарів кожного місяця проводяться наради голови Апеляційного суду, заступників, секретарів судових палат з головами місцевих судів.
Зокрема обговорено питання здійснення контролю щодо дотримання розумних строків розгляду справ, особливо кримінальних проваджень за якими підсудні утримуються під вартою та справ, порушених за Кримінально-процесуальним кодексом України 1960 року.
Апеляційним та місцевими судами області запроваджено: порядок щодо надсилання судами учасникам судового процесу та кримінального провадження текстів судових повісток у вигляді SMS- повідомлень; порядок щодо обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу в частині надсилання судом таким учасникам процесуальних документів в електронному вигляді, паралельно з документами у паперовому вигляді.
Судами першої та апеляційної інстанцій області проводяться судові засідання в режимі відеоконференції.
Щомісяця секретарями судових палат Апеляційного суду Рівненської області проводяться засідання палат, на яких обговорюються причини скасування чи зміни судових рішень Апеляційного суду Рівненської області Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ, проведені Апеляційним судом узагальнення, листи, правові позиції, висновки та узагальнення Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Верховного Суду України, рішення Європейського суду з прав людини.
Судді та працівники апаратів Апеляційного та місцевих судів Рівненської області підвищували кваліфікацію у Національній школі суддів України та її регіональних відділеннях.
 
Апеляційним судом Рівненської області у 2015 році проведені такі аналізи:
- стану здійснення судочинства Апеляційним та місцевими судами Рівненської області у 2014 році;
- причин скасування в касаційному порядку судових рішень Апеляційного суду Рівненської області;
- причин скасування у 2014 році судових рішень місцевих судів Рівненської області Апеляційний судом;
- причин порушення процесуальних строків при розгляді цивільних і кримінальних справ; порушення строків утримання осіб під вартою при розгляді кримінальних справ;
- обліково-статистичної роботи в Апеляційному суді Рівненської області у першому півріччі 2015 року;
- стану здійснення судочинства Апеляційним та місцевими судами Рівненської області у першому півріччі 2015 року;
- роботи судових палат в І півріччі 2015 року та причин скасування в касаційному порядку судових рішень Апеляційного суду Рівненської області в аналогічному періоді;
- причин скасування в апеляційному порядку судових рішень судів І інстанції в І півріччі 2015 року
- причин порушення судами першої інстанції строків розгляду цивільних справ.
 
Протягом поточного року Апеляційним судом Рівненської області були проведені наступні узагальнення:
- застосування статті 377-1 ЦПК України стосовно вирішення питання про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України;
- розгляду цивільних справ про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи; визнання фізичної особи недієздатною; поновлення цивільної дієздатності фізичної особи; встановлення над фізичною особою опіки та піклування у 2012-І півріччі 2014 року судами Рівненської області;
- продовження строку тримання під вартою на стадії підготовчого провадження;
- дотримання судами вимог процесуального законодавства при складанні вироків;
- розгляду судами області цивільних справ про визнання права власності на житловий будинок в порядку спадкування;
- розгляду кримінальних проваджень про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів;
- розгляду судами області заяв про забезпечення позову та скасування чи зміна заходів забезпечення позову;
- розгляду судами кримінальних проваджень з угодами, стороною в яких є неповнолітні підозрювані ;
- розгляду судами області справ по спорах, що виникають з умов передбачених особливою формою трудового договору – контрактом;
- розгляду місцевими судами області справ в порядку  ст. 130 КУпАП в 2014 році та І півріччі 2015 року;
- в справах про арешт майна;
- розгляду місцевими судами області справ  в порядку Глави 13 – А КУпАП в 2014 році та І півріччі 2015 року;
- помилки, які допускаються судами при розгляді справ про обов’язкову  госпіталізацію до протитуберкульозного закладу;
- стану оперативності розгляду кримінальних справ, за якими підсудні утримуються під вартою з врахуванням КПК в редакції 1960 року;
- щодо застосування законодавства, що забезпечує право на судовий захист, та заходи щодо його підвищення його ефективності;
- щодо застосування  судами області покарання у виді штрафу в І півріччі 2015 року;
- застосування судами правових наслідків  недійсності правочинів про визнання кредитних та іпотечних договорів недійсними.
 
 
Згідно плану роботи апеляційного суду на І та ІІ півріччя 2015 року суддями Апеляційного суду надано методичну допомогу в застосуванні законодавства суддям Гощанського, Володимирецького, Демидівського Дубровицького, Зарічненського, Острозького районних ,  Рівненського та Кузнецовського міського судів.
 
 
Висновки.
 
Протягом  2015  року місцеві суди області працювали відповідно до конституційних засад судочинства, спрямовуючи свою діяльність на забезпечення захисту прав громадян, підвищення оперативності та якості розгляду справ, усунення причин надходження обґрунтованих скарг та звернень громадян.
Разом з тим окремі судді не завжди дотримувались вимог законодавства під час розгляду справ щодо процесуальних строків, повного та об’єктивного з’ясування обставин, належної оцінки доказів, щодо правильного застосування норм матеріального права, що призводило до порушень прав громадян.
 
Пропозиції щодо поліпшення стану здійснення судочинства.
 
Виходячи з основного завдання діяльності судів: утвердження верховенства права та забезпечення доступу до правосуддя і реального судового захисту прав і свобод людини, пропонується визначити як основні на 2016 рік такі заходи, спрямовані на поліпшення стану здійснення правосуддя судами області:
 
1. Узагальнити причини скасування Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ рішень судів ( місцевих та апеляційного) в 2015 році та вжити заходів до усунення встановлених помилок. Зважаючи на досить високий показник скасованих та змінених судових рішень Апеляційного суду в касаційному порядку, особливо у цивільних справах) – систематично проводити наради та засідання судових палат з питання причин скасування судових рішень.
2. Головам місцевих судів посилити контроль щодо використання відеоконференцзв’язку під час проведення судових засідань та надіслань SMS – повідомлень.
3. Вивчити стан організації здійснення судочинства  з наданням методичної допомоги в  Березнівському, Рокитнівському, Здолбунівському, Сарненському, Рівненському, Корецькому, Костопільському, Млинівському Радивилівському, районних, Дубенському міськрайонному судах
4. Продовжити проведення навчальних заходів щодо практики застосування чинного Кримінального процесуального кодексу України судами області.
5. Суддям Апеляційного суду покращити методи надання практичної допомоги суддям місцевих судів при вивченні стану здійснення судочинства конкретним судом під час робочих відряджень до судів, які за ними закріплені.
6. Організувати проведення семінарських занять з суддями, які мали найбільшу кількість скасованих судових рішень протягом 2015 року ( за матеріалами аналізу стану здійснення правосуддя Апеляційним судом).
7. Головам судів вжити заходів щодо дотримання суддями процесуальних строків при розгляді справ; додержання строків щодо розгляду справ за участю осіб, які утримуються під вартою, тримати на постійному особистому контролі.
8. Головам судів провести аналіз скарг на дії суддів та працівників судів і вжити заходів щодо усунення причин, які призводять до надходження скарг.
9. Організувати навчання в апеляційному суді суддів, вперше призначених на посаду.