flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Аналіз обліково-статистичної роботи суду за перше півріччя 2018 року

А   Н   А   Л   І   З

обліково-статистичної роботи

в  Апеляційному суді Рівненської області

у першому півріччі 2018 року.

 

Обліково-статистична робота в Апеляційному суді ведеться відповідно до діючих нормативно-правових актів, що врегульовують питання діловодства та судової статистики.

 

Протягом першого півріччя 2018 року  в суді проведено ряд заходів, спрямованих на покращення стану організації обліково-статистичної роботи:

- вивчено наказ ДСА України від 13 березня 2018 року №108 “Про внесення змін до наказів ДСА України від 21.12.2012 №172 та від 09.03.2017 №311”;

- опрацьовано наказ ДСА України від 19 червня  2018 року №317 “Про затвердження Загального класифікатора спеціалізацій суддів та категорій справ”;

- опрацьовано наказ  ДСА України від 27 червня 2018 року №330  “Про затвердження Довідника кодів судів”;

- вивчено наказ ДСА України від 23 червня 2018 року “Про затвердження річних форм звітів щодо здійснення правосуддя місцевими та апеляційними судами”;

-   проведені індивідуальні навчання з наданням роз’яснень щодо реєстрації в обліково-статистичних документах судових справ і матеріалів та результатів їх розгляду.

 

         Звіти про роботу суду подавались Апеляційним судом у терміни визначені наказами ДСА України.

 

У першому півріччі 2018 року апеляційним судом складено та подано:

 (зауважень до звітів за всіма формами не надходило).

 

Звіти про роботу суду за 2017 рік формувались виключно у автоматичному режимі та  подавались за допомогою автоматизованої системи документообігу суду. 

 

Звіти за 2017 рік  та за перший квартал 2018 року будувались на основі обліково-статистичних карток.

 

Електронний та поштовий варіанти звітів подавалися вчасно без зауважень. 

Копії звітів надіслано до ТУ ДСА України в Рівненській області.

 

Звіт про розгляд справ про адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності у 2017 році, за формою  №1-АП,  подано до Головного управління статистики у Рівненській області.

 

При складанні звітів труднощів не виникало, оскільки, своєчасно заповнюються документи первинного обліку (обліково-статистичні картки), що значно полегшує складання звітів у звітний період.

Проблемні питання та недоліки усувались в робочому порядку.

 

Звіти про роботу суду упорядковано за номенклатурними справами: квартальні звіти;  піврічні звіти; звіти про роботу суду (річні звіти);  звіти ТУ ДСА України в Рівненській області.

Копії  звітів зберігаються на електронних носіях інформації.  

Роботу щодо архівування та копіювання файлів проводить визначений працівник апарату суду – начальник відділу організаційного та інформаційно-технічного забезпечення діяльності судових палат.

         Листи , накази та рекомендації Державної судової адміністрації України щодо ведення первинного обліку та звітності зберігаються в окремій номенклатурній справі  та своєчасно доводяться до відома працівників відділу.

 

На постійному контролі перебувають листи, накази  ДСА України щодо належного та правильного складання звітів по кожній формі, веденні діловодства, інструктивні та методичні рекомендації матеріали щодо користування програмно-технологічними засобами.

 

  Вимоги Інструкції з діловодства в апеляційному суді, затвердженої наказом ДСА України № 173  від 17 грудня 2013 року,  щодо ведення реєстраційних журналів, алфавітних покажчиків, обліково-статистичних карток та справ,   передбачених номенклатурою справ, у яких ведеться реєстрація, облік і відслідковується рух справ та інших матеріалів, групуються копії процесуальних документів, у звітному періоді не порушувались.

Положення Інструкції щодо формування картки на особу, стосовної якої  судом розглянуто матеріали кримінального провадження, затвердженої наказом ДСА України №169  від 05 грудня 2013 року, працівниками апарату суду дотримуються.  

Вимоги Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 26 листопада 2010 року №30 (з подальшими змінами та доповненнями) та Засади використання автоматизованої системи документообігу суду в Апеляційному суді Рівненської області дотримуються в повному обсязі.

Начальником  відділу апеляційного суду щотижнево проводиться перевірка карток на особу, стосовно якої судом розглянуто кримінальне  провадження,  на предмет заповнення картки та підписання картки цифровим підписом. В разі виявлення помилок або  неточностей -  все негайно усувається.

Працівники апарату суду, які беруть участь у складанні звітів, постійно працюють над підвищенням свого кваліфікаційного рівня: ознайомлюються з наказами ДСА України, які регулюються питання ведення діловодства, статистики, архіву.

Керівником апарату, заступником керівника апарату та начальником відділу організаційного та інформаційно-технічного забезпечення діяльності судових палат працівниками,  які займаються  первинним обліком справ і матеріалів, надається  практична допомога з проблемних питань, які виникають під час роботи.

Усі недоліки у роботі своєчасно виявляються та усуваються.

 

Після кожного поновлення комп’ютерної програми “Д-3” керівником апарату та заступником керівника апарату суду, спільно з працівниками відділу, проводиться обговорення доробок та виправлень внесених у програму та механізм застосування в роботі.

 

Апеляційним судом у першому півріччі 2018 року проведено:

 

Статистична звітність в Апеляційному суді Рівненської області ведеться згідно з відповідними Інструкціями щодо заповнення статистичних карток і форм звітності, облікова – робота, у відповідності до вимог Інструкції з діловодства.

 

         Апеляційний суд

Рівненської області

 

Ведрук Н.А. /0362/26-69-91