flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Аналіз обліково-статистичної роботи в апеляційному суді Рівненської області у першому півріччі 2013 року.

А   Н   А   Л   І   З

обліково-статистичної роботи

в  апеляційному суді Рівненської області

у першому півріччі 2013 року.

 

Обліково-статистична робота в суді ведеться відповідно до діючих нормативно-правових актів, що врегульовують питання діловодства та судової статистики.

 

Протягом звітного періоду в суді проведено ряд заходів, спрямованих на покращення стану організації обліково-статистичної роботи:

-   вивчено зміни до Переліку судових рішень судів загальної юрисдикції, що підлягають включенню до Єдиного державного реєстру судових рішень,  затвердженого  рішенням Ради суддів України від 17 лютого 2012 року № 4,  внесені рішенням Ради суддів України від 21 грудня 2012 року № 84  та погоджені наказом ДСА України від 29 грудня 2012 року № 183;

-   опрацьовано наказ ДСА України від 29 грудня 2012 року 184  та наказ  від 25 січня 2013 року №17 Про погодження змін до Положення про автоматизовану систему документообігу суду”;

-   вивчено наказ ДСА України від 29 грудня 2012 року № 180 “Про внесення змін до наказу ДСА України від 06 січня 2006 року № 1” (зміни до Інструкції з діловодства в апеляційному загальному суді);

-   обговорено спільний наказ ДСА України та ДПС України від 26 лютого 2013 року № 30/44  “Про затвердження Порядку надання судам загальної юрисдикції інформації про реєстраційні номери облікових карток платників податків боржників та стягувачів”;

- опрацьовано наказ ДСА України від 22 березня 2013 року № 41”Про затвердження форми звітності про оперативність розгляду місцевими загальними судами матеріалів кримінального провадження” та методичні рекомендації щодо заповнення форми звітності № 1-1-ОП;

-   обговорено спільний наказ ГП України, МВС України, СБ України, МДЗ України,  ДСА України № 52/394/172/71/268/60 від 22 квітня 2013 року “Про затвердження Інструкції про порядок обліку кримінальних та адміністративних правопорушень”;

-  вивчено наказ ДСА України від 25 квітня 2013 року № 61 Про внесення змін до наказу ДСА України від 05 червня 2006 року № 55;

- опрацьовано накази ДСА України від 31 травня 2013 року № 72 ”Про реалізацію проекту щодо обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу”  та наказ від 14 червня 2013 року № 81 про внесення змін до вищевказаного наказу;

-  вивчено наказ ДСА України від 17 червня  2013 року № 83  “Про  внесення змін до Інструкції з діловодства в апеляційному загальному суді, Інструкції з діловодства в місцевому загальному суді, Інструкції з діловодства в апеляційних і місцевих адміністративних судах”;

-   вивчено наказ ДСА України від 27 червня 2013 року № 93 “Про зупинення дії деяких положень інструкцій з діловодства.

-  проведені індивідуальні навчання з наданням роз’яснень щодо реєстрації в обліково-статистичних документах судових справ і матеріалів та результатів їх розгляду.

 

   Працівниками апарату суду, які беруть участь у складанні звітів, у кожному звітному періоді враховується  наказ ДСА України № 55 від 25.05.2006 року “Про затвердження форм звітності про розгляд апеляційними та місцевими (крім господарських) судами судових справ і матеріалів та Інструкції щодо їх заповнення і подання)”, із змінами та доповненнями.

    У першому півріччі 2013 року вивчено наказ ДСА України від 25 квітня 2013 року №61 “Про  внесення змін до наказу ДСА України від 05 червня 2006 року №55 “Про затвердження форм звітності про розгляд апеляційними та місцевими (крім господарських) судами судових справ і матеріалів та Інструкції щодо їх заповнення і подання”.

 

Звіти про роботу суду подавались апеляційним судом у терміни визначені наказами ДСА України.

 

У першому півріччі 2013 року апеляційним судом складено та подано:

-   10  форм звітів про роботу суду за 2012 рік :

-                     звіт  за формою № 1-ОП ( до 05 січня);

-                     звіт за формою №1-Л (до 08 січня)

-                     за формами  1, 3, 4, 21, 21-1, 22-А та 22-Ц (до 15 січня);

-                     за формою  №1-АП (не пізніше 20 січня).

(зауважень до звітів за всіма формами не надходило).

-   3 форми звітів за перший квартал 2013 року:

-                     звіт за формою №1-ОП Звіт про оперативність розгляду місцевими та апеляційними загальними судами кримінальних справ (не пізніше 5 числа наступного після звітного періоду місяця);

-                     звіт за формою №1-Л  “Звіт судів першої інстанції про стан розгляду справ про злочини, передбачені статтями 209, 209-1, 306 КК України” (на  8-й день після звітного періоду);

-                     звіт за формою №10 Звіт про справляння, звільнення від сплати та повернення судового збору в місцевих та апеляційних судах (на  5-й день після звітного періоду).

 

Звіти у подавались за допомогою компютерної програми Д-3. 

При подачі звітів про роботу суду було передбачено два режими формування звітів: автоматичний та ручний.

 

Звіти за 2012 рік та квартальні звіти будувались на основі обліково-статистичних карток. До кожної форми звітності були надані уніфіковані шаблони для внесення даних відповідальними працівниками у ручному режимі. Заповнені шаблони  імпортувались в файл і електронною поштою направлялися до ДСА України.

 

Форма звіту №10 формувалась в автоматичному режимі.

 

Електронний та поштовий варіанти звітів подавалися вчасно без зауважень. 

Копії звітів надіслано до ТУ ДСА України в Рівненській області.

 

Звіт про розгляд справ про адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності у 2012 році , за формою  №1-АП,  подано до Головного управління статистики у Рівненській області.

 

При складанні звітів труднощів не виникало, так як старші секретарі та секретарі суду тривалий час працюють в апеляційному суді, вчасно заповнюють документи первинного обліку (обліково-статистичні картки), що значно полегшує складання звітів у звітний період.

 

Звіти про роботу суду упорядковано за номенклатурними справами: щомісячні звіти; квартальні звіти;  піврічні звіти; звіти про роботу суду (річні звіти); звіти ТУ ДСА України в Рівненській області.

Копії  звітів зберігаються на електронних носіях інформації.  Роботу щодо архівування та копіювання файлів проводить визначений працівник апарату суду – начальник відділу організаційного та інформаційно-технічного забезпечення діяльності судових палати, судової статистики та узагальнення судової практики.

         Листи та рекомендації Державної судової адміністрації України щодо ведення первинного обліку та звітності зберігаються в окремій номенклатурній справі  та своєчасно доводяться до відома виконавців.

 

На постійному контролі перебувають роз’яснення та пропозиції ДСА України щодо належного та правильного оформлення складання звітів по кожній формі окремо, веденні діловодства, інструктивні та методичні рекомендації матеріали щодо користування програмно-технологічними засобами.

 

  Вимоги Інструкції з діловодства в апеляційному суді, затвердженої наказом ДСА України № 31 від 06.01.2006 року,  щодо ведення реєстраційних журналів, алфавітних покажчиків, обліково-статистичних карток та справ,   передбачених номенклатурою справ, у яких ведеться реєстрація, облік і відслідковується рух справ та інших матеріалів, групуються копії процесуальних документ, у звітному періоді не порушувались.

Положення Інструкції щодо заповнення картки на особу, стосовної якої  судом розглянуто кримінальну справу, затверджена наказом ДСА України №32/04  від 08.03.2004 року (із змінами внесеними наказом ДСА України №87 від 22.08.2007 року), якою визначено методику заповнення даної картки, порядок роботи з нею від моменту заповнення до передання її в архів, дотримуються відповідальними працівниками.

Працівники апарату суду, які беруть участь у складанні звітів, постійно працюють над підвищенням своєї кваліфікації: ознайомлюються з наказами ДСА України, які регулюються питання ведення діловодства, статистики, архіву; приймають участь семінарах та шляхом індивідуального навчання.

 

Працівник апеляційного суду, який займається судовою статистикою, 20 червня 2013 року  приймав участь  у загальноукраїнському  відео-семінарі з підготовки та формування  звітів за перше півріччя 2013 року засобами  КП “Д-3”.  Семінар проводився за участю фахівців ДСА України та департаменту розробки програмного забезпечення ДП “Інформаційні судові системи. Під час роботи семінару обговорено загальні засади формування звітності за перше півріччя 2013 року,  порядок реєстрації справ та матеріалів,  проблемні питання, що виникають під час експлуатації КП ”Д-3”.

 

Керівником апарату, заступником керівника апарату та начальником відділу організаційного та інформаційно-технічного забезпечення діяльності судових палати, судової статистики та узагальнення судової практики працівникам,  які займаються  первинним обліком справ і матеріалів, надається  практична допомога з проблемних питань, які виникають під час роботи.

Усі недоліки у роботі своєчасно виявляються та усуваються.

 

Апеляційним судом у першому півріччі 2013 року проведено:

-       аналіз стану обліково-статистичної роботи в  апеляційному суді Рівненської області  у 2012 році;

-  аналіз стану здійснення судочинства апеляційним та місцевими судами Рівненської області у  2012 році (в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року);

-  аналіз стану здійснення правосуддя апеляційним судом Рівненської області у 2012 році;

-  аналіз причин скасування в касаційному порядку судових рішень апеляційного суду Рівненської області;

-  аналіз порушення процесуальних строків при розгляді справ та порушення строків утримання осіб під вартою при розгляді кримінальних справ;

-  аналіз причин скасування у 2012 році судових рішень місцевих судів Рівненської  області апеляційним судом;

-  аналіз застосування практики Європейського суду з прав людини та дотримання судовими інстанціями Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

 

Після закінчення кожного звітного періоду апеляційним судом складаються таблиці і діаграми, на підставі яких вивчається стан навантаження кожного судді місцевих судів області стосовно розгляду справ (окремо по категоріях).

 

Статистична звітність в апеляційному суді Рівненської області ведеться згідно з відповідними Інструкціями щодо заповнення статистичних карток і форм звітності, облікова - робота з вимогами Інструкції з діловодства.

 

З метою нормативного забезпечення функціонування й удосконалення обліково-статистичної роботи в судах  до ДСА України направлено:

-                     пропозиції  проектів  змін  та доповнень до Інструкції про порядок роботи з технічними засобами фіксування судового процесу (судового засідання);

-                     пропозиції до проекту Інструкції з діловодства в місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді Автономної Республіки Крим;

-                     пропозиції до проекту Інструкції щодо формування картки на особу, стосовно якої судом розглянуто кримінальне провадження.

 

Суддями та працівниками апарату апеляційного суду обговорено питання функціонування Положення про автоматизовану систему документообігу суду та компютерної програми Д-3.  Під час обговорення надійшли ряд зауважень та пропозицій щодо проблемних питань,  які направлені Раді суддів загальних судів.

 

         Інші питання функціонування КП Д-3 вирішуються в робочому порядку зверненням до служби технічної підтримки.

 

 

 

 

 

         Апеляційний суд

Рівненської області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконавець:

Ведрук Н.А. /0362/26-96-67