flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Щодо особливостей висвітлення судового розгляду справ у залі судового засідання

Цю пам’ятку розроблено для зручності та ефективності вашої роботи в Апеляційному суді Миколаївської області під час висвітлення судового розгляду справ у залі судового засідання.

Апеляційний суд Миколаївської області всіляко сприяв і надалі сприятиме журналістам у виконанні ними професійних обов’язків.

У відповідь ми просимо представників ЗМІ, які відвідують приміщення суду, дотримуватися певних правил поведінки в суді, процесуальних вимог, передбачених законодавством та загальноприйнятих морально-етичних норм.

Впевнені, що разом ми зможемо достойно виконувати важливу суспільну функцію – повно та оперативно інформувати громадськість про хід розгляду соціально значущих справ у судовому порядку.

Як відомо, стаття 129 (ч. 7) Конституції України, стаття 11 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» передбачають, що судовий розгляд та вирішення справ мають здійснюватись гласно й відкрито, крім випадків, встановлених процесуальним законом.

Нагадаємо, що дату, час і місце проведення відкритого судового засідання в Апеляційному суді Миколаївської області можна дізнатися на офіційному веб-сайті суду (https://mka.court.gov.ua/sud1490 ) у рубриці «Перелік справ, призначених до розгляду».

Розгляд справ у суді проводиться відкрито. Суд може оголосити судове засідання або його частину закритими з метою нерозголошення державної чи іншої таємниці, що охороняється законом, захисту особистого та сімейного життя людини, в інтересах малолітньої чи неповнолітньої особи, а також в інших випадках, установлених законом. В цьому випадку зостановлюється ухвала.

Під час розгляду справи в закритому судовому засіданні можуть бути присутні ЛИШЕ особи, які беруть участь у справі, а в разі необхідності - експерти, спеціалісти, перекладачі та свідки.

Якщо під час закритого судового засідання буде встановлено, що інформація з обмеженим доступом є суспільно значимою або доступ до інформації обмежено з порушенням закону, суд постановляє ухвалу про її дослідження у відкритому судовому засіданні.

Судове рішення, ухвалене у відкритому судовому засіданні, проголошується прилюдно. Якщо судовий розгляд відбувався у закритому судовому засіданні, прилюдно проголошується лише резолютивна частина рішення.

Кожен має право ознайомитися в установленому законодавством порядку із судовими рішеннями у будь-якій розглянутій у відкритому судовому засіданні справі, які набрали законної сили. Це право може бути обмежено відповідно до закону в інтересах нерозголошення конфіденційної інформації про особу, державної чи іншої таємниці, що охороняється законом.

Рішення апеляційного суду Миколаївської області розміщуються в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Особи, присутні в залі судового засідання, можуть використовувати портативні аудіотехнічні засоби (наприклад, здійснювати звукозапис на мобільний телефон), а також провадити в залі судового засідання фото- і кінозйомку портативною апаратурою. Відео-, звукозапис із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання судового засідання по радіо і телебаченню або он-лайн допускаються на підставі ухвали суду за наявності згоди на це осіб, які беруть участь у справі, крім тих, які є суб'єктами владних повноважень.

Для здійснення фото- і кінозйомки, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання судового засідання по радіо і телебаченню представникам ЗМІ потрібно звернутися з КЛОПОТАННЯМ до судді-доповідача у справі.

При цьому знімати в залі судового засідання ДО надання судом відповідного дозволу НЕ МОЖНА. Ввімкнути апаратуру дозволяється після оголошення судом ухвали про дозвіл фото- та відео зйомки. Клопотання про фото- та відео зйомку розглядається на початку судового засідання.

Для здійснення прямої радіо- чи телетрансляції судового засідання представникам ЗМІ потрібно не менше, ніж за добу звернутися до суду (голови чи керівника апарату суду) з проханням надати дозвіл на встановлення спеціального обладнання у приміщенні суду.

Зазначені клопотання варто подавати заздалегідь. Це дасть змогу створити більш зручні умови для виконання журналістами їх професійних обов’язків, зокрема, вирішити питання про слухання справи у більшому приміщенні, облаштувати місця для журналістів, операторів та фотокореспондентів, подбати про технічну допомогу представникам ЗМІ тощо.

Особливості фото- і відеозйомки у приміщенні суду, де перебувають відвідувачі в очікуванні інших судових засідань:

Відповідно до ст. 307 Цивільного кодексу України фізична особа може бути знята на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку лише за її згодою. Фізична особа, яка погодилася на знімання її на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку, може вимагати припинення їх публічного показу в тій частині, яка стосується її особистого життя.

Журналісти, присутні у залі судового засідання, мають дотримуватися визначених законодавством загальних правил поведінки в залі судового засідання:

Відступ від цих правил допускається з дозволу головуючого в судовому засіданні.

Нагадаємо, що у судовому процесі до судді звертаються «Ваша честь».

Документи, клопотання та інші матеріали передаються головуючому в судовому засіданні через судового розпорядника.

Шановні журналісти! Пам’ятайте, що присутні у залі судового засідання журналісти не є учасниками апеляційного процесу.

Представники ЗМІ, присутні на судовому засіданні (якщо вони не є стороною у справі) – просто спостерігачі, яким законодавство не надає права ставити питання суддям або сторонам у справі в ході судового засідання.

За неповагу до суду і судді винні особи притягаються до відповідальності (ст. 129 Конституції України).

Питання про притягнення особи до відповідальності за прояв неповаги до суду вирішується судом негайно після вчинення порушення, для чого у судовому засіданні із розгляду апеляційної справи оголошується перерва.

З повагою, Апеляційний суд Миколаївської області