flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Перелік документів, що містять службову інформацію

 

 
   

 


Україна

 

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                            54001   м. Миколаїв,  вул. Садова,  2 - А,  т. 50-17-20

 

 

НАКАЗ

 

4 липня 2013 р.                     м. Миколаїв                            № 26\ОС

           

Про затвердження переліку відомостей, що становлять службову інформацію, та переліку документів, яким надається гриф «Для службового користування»

 

 

 

Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації", наказу Державної судової адміністрації України №138 від 23 жовтня 2012 року «Про затвердження Типового переліку відомостей, що становлять службову інформацію, та які можуть міститися в документах з організації діяльності місцевих та апеляційних судів» та з  метою удосконалення діяльності з ведення роботи щодо доступу до інформації в апеляційному суді Миколаївської області,

 

НАКАЗУЮ:

 

1.Затвердити Перелік відомостей, що становлять службову інформацію, та які можуть міститися у документах з організації діяльності апеляційного суду Миколаївської області (Додаток 1).

2. Визначити Перелік документів з організації діяльності апеляційного суду Миколаївської області, яким надається гриф «Для службового користування» (Додаток 2).

 

 

Голова апеляційного суду

Миколаївської області                                                    О.М. Леванчук

  
 

Додаток 1

до наказу №26/ОС від 04.07.2013 р.

 

Перелік

відомостей,що становлять службову інформацію, та які можуть міститися у документах з організації діяльності апеляційного суду Миколаївської області

 

1.                Відомості в організаційно-розпорядчих документах (накази, розпорядження, рішення, постанови, рекомендації), що надсилаються апеляційному суду Миколаївської області (далі – суд) Верховним Судом України, вищими спеціалізованими судами, ДСА України з питань забезпечення охорони державної таємниці, які містять службову інформацію.

2.                Відомості в документах суду, що містять службову інформацію інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.

3.                Відомості в листуванні, нормативно-розпорядчих та облікових документах з питань оформлення допуску працівників суду до державної таємниці.

4.                Відомості в номенклатурі посад працівників суду, зайняття яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.

5.                Відомості в документах діловодства з режимно-секретної роботи (номенклатура справ, описи справ, акти про виділення документів до знищення, акти передачі документів, журнали обліку, книга реєстрації та реєстри відправлення кореспонденції тощо).

6.                Відомості про організацію режимно-секретної роботи в суді, у разі розголошення яких можливе настання перешкод для забезпечення охорони державної таємниці.

7.                Відомості в документах з технічного захисту інформації (крім документів загального характеру та таких, які мають гриф обмеження доступу "Таємно" та "Цілком таємно").

8.                Відомості в документах з питань надання дозволів на проведення оперативно-технічних заходів та оперативно-розшукової діяльності (крім документів із грифом обмеження доступу "Таємно" та "Цілком таємно").

9.                Відомості у постановах голови суду про вжиття спеціальних заходів державного захисту.

10.           Відомості, що можуть міститися в документах суду:

які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію (доповідні, службові записки, акти, подання, накази тощо);

щодо організації та діяльності органів суддівського самоврядування з питань внутрішньої діяльності суду (протоколи загальних зборів суддів, протоколи оперативних нарад тощо);

щодо організації діяльності апарата суду (протоколи загальних зборів працівників апарата суду, протоколи оперативних нарад керівників структурних підрозділів тощо);

з організаційно-кадрової роботи суду (з особового складу, щодо чисельності, складу та руху кадрів, надання відпусток, відрядження, атестації державних службовців апарату суду, дисциплінарних стягнень, проходження медичного огляду тощо);

з адміністративно-господарських питань діяльності суду (окрім інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним майном);

стосовно питань організації ведення роботи з аналізу судової статистики, вивчення та узагальнення судової практики, що передує публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;

щодо внутрішньої організації ведення обліку, реєстрації та зберігання службових документів діяльності суду;

які містять матеріали службових розслідувань.

11.           Відомості, що можуть міститися в книгах обліку руху особових справ державних службовців апарату суду та трудових книжок і вкладишів до них.

12.           Відомості, що можуть міститися в журналах обліку печаток і штампів суду.

13.           Відомості, що можуть міститися в обліково-статистичних картках на справи, реєстраційних журналах, облікових книгах і журналах, алфавітних покажчиках справ, обліково-реєстраційних даних автоматизованої системи документообігу суду.

14.           Інші відомості, що становлять службову інформацію і можуть міститися в інших документах з організації діяльності суду, перелік яких визначається наказом голови суду.

 

 

Додаток 2

до наказу №26/ОС від 04.07.2013 р.

 

Перелік документів з організації діяльності апеляційного суду Миколаївської області, яким надається гриф «Для службового користування»

1..    Документи щодо оформлення дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею.

2.    Переліки режимних приміщень, зон, територій.

3.   Звіти про стан забезпечення охорони державної таємниці.

4.   Акти перевірок наявності секретних документів.

5. Листування з органами Служби безпеки України з питань надання та скасування працівникам допуску до державної таємниці.

6. Номенклатура посад працівників суду, зайняття яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.

7.   Номенклатура секретних справ.

8.   Протоколи засідань експертної комісії з питань державної таємниці.

9.   Журнали обліку вхідних і підготовлених секретних документів.

10.   Акти на знищення секретних документів і справ.

11.  Акти за результатами експертної оцінки матеріальних носіїв інформації.

12.  Акти на знищення секретних документів і справ.

13. Акти з питань здійснення оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності (якщо за своїм змістом не розкривають відомості, що становлять державну таємницю).

14. Звіт по формі 6 «Про чисельність працюючих та заброньованих військовозобов’язаних».

15. Документи організаційного характеру щодо мобілізаційної підготовки та окремих показників порядку її фінансування без зазначення інформації про дислокацію, характеристики запасних пунктів управління.

16.   Особові справи суддів та працівників апарату суду.