flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Форма письмового запиту на інформацію (для юридичних осіб

Додаток 5

до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації в апеляційному суді Миколаївської області,

затвердженого рішенням загальних зборів суддів апеляційного суду Миколаївської області від 21 вересня 2011 року № 8

Форма письмового запиту на інформацію (для юридичних осіб)

 

Апеляційний суд Миколаївської області

вул. Садова, 2-А, м. Миколаїв, 54001

 

______________________________________

(назва юридичної особи, об’єднання громадян)

_______________________________

_______________________________

(адреса місця розташування)

тел.: _______________ E-mail: _____________

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАПИТ

Відповідно до статті 34 Конституції України, статей 3, 4, 5, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію» просимо надати таку інформацію:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Відповідь на інформаційний запит просимо направити за адресою:

____________________________________________________________________________

Ознайомлені з вимогами Закону України "Про доступ до публічної інформації" щодо відшкодування витрат на копіювання та друк копій документів обсягом більше 10 сторінок.

_________________

 (підпис)

 

"____" ___________ 20__р. __________________________________

(дата)                                      (підпис)               (ініціали, прізвище)