flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

АНАЛІЗ роботи Апеляційного суду Львівської області щодо розгляду звернень, скарг та заяв громадян, юридичних осіб, прийому відвідувачів за 1-ше півріччя 2018 рік

21 серпня 2018, 09:53

Відповідно до Плану роботи Апеляційного суду Львівської області проаналізовано роботу щодо розгляду звернень громадян, юридичних осіб, прийому відвідувачів за 1-ше півріччя 2018 року.

За звітний період в Апеляційний суд Львівської області надійшло та було опрацьовано Загальним відділом-канцелярією 98 звернень від громадян, вищих органів влади та юридичних осіб (заяв – 41, скарг – 57, з них повторних – 5). Всі звернення на кінець звітного періоду розглянуті.

Порівнявши статистичні дані звернень громадян за 1-ше півріччя 2018 року із попереднім звітним півріччям, прослідковується зменшення їх кількості.

 

 

Кількість

звернень

у 1-му пів. 2017 р.

Кількість

звернень

у 1-му пів. 2018 р.

Різниця

Різниця у відсотках

Всього

165

98

67

41%

 

 

Зокрема, у Загальний відділ-канцелярію звернення надійшли від:

 • громадян – 86 (у відсотковому співвідношенні із загальною кількістю – 87,7%);
 • юридичних осіб – 1 (1,1 %);
 • вищих органів влади – 4 (4,1 %)
 • від інших осіб – 7 (7,1 %)

Усього за 1-ше півріччя 2018 року Апеляційним судом Львівської області розглянуто 98 звернень.

 Звернення та скарги розглянуто у строки:

 • до 5 днів – 35 звернення (35,7 % від загальної кількості);
 • до 15 днів – 36 звернень (36,7 %);
 • до 30 днів – 26 звернень (26,5 %);
 • до 45 днів – 1 звернення (1,1%);

 Із 57 розглянутих скарг:

 • відповідь надано апеляційним судом – на 51 скарги (89,4 %);
 • надіслано за належністю до місцевих судів – 2 скарг (3,5 %);
 • залишено без розгляду або повернуто з роз’ясненням повноважень апеляційного суду – 4 скарг (7,1 %);

Обґрунтованими визнано 2 скарга , необґрунтованими – 55 скарг.

 За категоріями (підставами звернень) скарги поділяються:

 • на процесуальні дії суддів всього – 26 скарг (45,6 %), у тому числі на тяганину з розгляду справ – 7 скарг;
 • на поведінку працівників суду – 4 скарги (7 %);
 • на організацію роботи апеляційного суду – 2 скарги (3,5 %);
 • інше – 25 скарг (43,9 %).

 Порівняно з попередніми роками зменшилась кількість звернень, пов’язаних із затримкою скерування справ на розгляд в апеляційну інстанцію та на невидачу процесуальних документів.

 

Особистий прийом громадян проводиться щосереди з 10 до 12 год. за наступним графіком прийому:

 Графік особистого прийому громадян Головою Апеляційного суду Львівської області, його заступниками та керівником апарату суду

 Голова Апеляційного суду

Львівської області

Каблак П.І.                                                                  перша середа місяця

 Заступник голови

Апеляційного суду Львівської області

Ревер В.В.                                                          друга середа місяця

 Заступник голови

Апеляційного суду Львівської області

Цяцяк Р.П..                                                                 третя середа місяця

 Керівник апарату суду

Літенець Л.Г.                                                               четверта середа місяця

 

За звітний період на прийомі громадян поступило 10 звернень, по яким надано роз’яснення. Помітно зменшується кількість осіб, які приходять на особистий прийом. На особистому прийомі в більшості громадяни звертаються із наданням їм роз’яснення щодо неправомірних на їхню думку дій суддів та незгоди із рішенням суду.

 Аналіз вивчених звернень та відповідей на них свідчить про те, що в переважній більшості звернення подають громадяни, які не погоджуються із рішенням суду і вважають дії судді незаконними. Обгрунтованими в переважній більшості є звернення, які пов’язані із перевищенням встановлених законом строків розгляду справ, зволікання з видачею процесуальних документів, не якісним заповненням реєстраційної картки.

На адресу Апеляційного суду Львівської області надійшло дві скарги від гр.Р. щодо неправильного заповнення реєстраційної картки надходження справи, а саме: зміна єдиного унікального номеру справи (коду суду). При розгляді даних скарг виявлено помилку при введенні номеру у реєстраційну картку надходження справи. Дану помилку виправлено, про що повідомлено скаржника. Працівникам вказано на якість внесення даних до реєстраційних карток у автоматизованій системі документообігу суду.

Значна частина звернень, яка надходить до Апеляційного суду Львівської області, стосується питань, вирішення яких віднесено до компетенції місцевих судів, Вищої ради правосуддя, однак такі не були вирішені ними своєчасно та у передбаченому законом порядку, оскільки заявникам не було роз’яснено порядок їх вирішення, що стало причиною їх звернення до апеляційного суду. Це звернення громадян щодо тяганини при розгляді справ, організації роботи суду, процесуальних дій тощо.

Від гр.К надійшла скарга на організацію роботи районного суду – ненадання інформації про рух справи. Дану скаргу було скеровано за належністю до районного суду.

Від гр.К. надійшла скарга щодо бездіяльності слідчого по розкриттю справи. Дане звернення було надіслано за належністю, про що повідомлено і заявника.

Від гр.Ч надійшла скарга щодо тяганини при розгляді справи. Відповідь на скаргу надано вчасно. При розгляді даного звернення було встановлено, що судові засідання у справі неодноразово відкладались через неявку учасників процесу ти самим затягуючи розгляд справи.

Від гр.С. надійшла скарга на організацію роботи суду – пізно надіслано копію ухвали про усунення недоліків. Звернення розглянуто в строки та встановлено, що лист надсилався стороні та представникам. Відділенням поштового зв’язку був повернутий суду за закінченням терміну зберігання. Копія ухвали повторно скерована після отримання повернутих відправлень та отримана представником, про що зазначено скаржнику.

Від гр.З. надійшло звернення щодо відводу судді районного суду. Звернення розглянуто вчасно і надано роз’яснення, що відповідно до вимог ст.56-57 КПК України відвід судді вирішується в нарадчій кімнаті ухвалою суду, що розглядає справу. Оскільки справа знаходиться на розгляді районного суду, тому Апеляційний суд не вправі вирішувати дане питання та втручатись у розгляд справи.

Від гр.А. надійшла скарга щодо незаконного, на думку автора, винесення рішення суддею районного суду без участі прокурора. Скаргу розглянуто та роз’яснено автору право у разі незгоди з рішенням районного суду на подання апеляції до апеляційного суду.

Діловодство по розгляду звернень громадян в Апеляційному суді Львівської області здійснюється відповідно до інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, установах організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, яка розроблена на виконання ст.13 ЗУ „Про звернення громадян” і застосовується в межах апеляційного суду. Відповідно до п.1 вказаної інструкції та п.9.1 Інструкції з діловодства в місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 17.12.2013 року №173, діловодство за зверненнями громадян ведеться окремо від інших видів діловодства і покладається на спеціально призначених для цього посадових осіб.

 Висновки та пропозиції:

Звернень громадян з кожним роком надходить менше. В переважній більшості це є звернення щодо розгляду конкретних справ, які подаються для привернення уваги до їх розгляду. Обгрунтованими були скарги щодо заповнення реєстраційних форм, тяганини при розгляді справи в районному суді.

Проаналізувавши скарги, які надійшли до Апеляційного суду Львівської області, доцільно провести навчання з працівниками апарату суду щодо повноти та якісного заповнення реєстраційних карток.

 

Загальний відділ

Апеляційного суду Львівської області