flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Аналіз звернень громадян за 2015 рік

01 квітня 2016, 17:51

 

АНАЛІЗ

роботи Апеляційного суду Львівської області щодо розгляду звернень,

скарг та заяв громадян, юридичних осіб, прийому відвідувачів за 2015 рік

 

Відповідно до Плану роботи Апеляційного суду Львівської області проаналізовано роботу щодо розгляду звернень громадян, юридичних осіб, прийому відвідувачів за 2015 рік.

 

За звітний період в Апеляційний суд Львівської області надійшло та було опрацьовано Загальним відділом-канцелярією 321 звернення від громадян, вищих органів влади, юридичних осіб, народних депутатів та інших осіб (заяв – 143, скарг – 178, з них повторних – 22).

 

За звітний період 2014 року надійшло 396 звернень громадян, відтак, порівнявши статистичні дані звернень громадян за 2014 р. та 2015 р. прослідковується зменшення їх кількості.

 

Кількість звернень у 2014 р.

Кількість звернень у 2015 р.

Різниця

Різниця у відсотках

396

321

75

18,9%

 

Зокрема, у Загальний відділ-канцелярію звернення надійшли від:

 • громадян – 277 (у відсотковому співвідношенні із загальною кількістю – 86,3 %);
 • юридичних осіб – 28 (8,7 %);
 • вищих органів влади – 13 (4 %);
 • народних депутатів – 1 (0,3 %);
 • інших осіб – 2 (0,6 %).

 

Усього за 2015 рік Апеляційним судом Львівської області розглянуто 306 звернень.

 

Звернення та скарги розглянуто у строки:

 • до 5 днів – 131 звернення (42,8 % від загальної кількості);
 • до 15 днів – 120 звернень (39,2 %);
 • до 30 днів – 47 звернень (15,4 %);
 • до 45 днів – 4 звернення (1,3 %);
 • більше 60 днів – 4 звернення (1,3 %).

 

Із 178 розглянутих скарг:

 • відповідь надано апеляційним судом – на 137 скарг (77 %);
 • надіслано за належністю до місцевих судів – 18 скарг (10,1 %);
 • надіслано за належністю до інших органів – 2 скарги (1,1 %);
 • залишено без розгляду або повернуто з роз’ясненням повноважень апеляційного суду – 21 скарга (11,8 %);

Обґрунтованих скарг не надходило, необґрунтованих – 137 скарг.

Залишок на кінець звітного періоду – 15 скарг .

 

За категоріями (підставами звернень) скарги поділяються:

 • на процесуальні дії суддів всього – 79 скарг (44,4 %), у тому числі на тяганину з розгляду справ – 17 скарг;
 • на поведінку працівників суду – 21 скарга (11,8 %), у тому числі на поведінку суддів – 12 скарг;
 • на організацію роботи суду – 12 скарг (6,7 %);
 • на організацію роботи апеляційного суду – 15 скарг (8,4 %);
 • інше – 51 скарга (28,7 %).

 

Порівняно з попередніми роками зменшилась кількість звернень, пов’язаних із зволіканням розгляду цивільних та кримінальних справ, затримкою скерування справ до першої інстанції після розгляду апеляційною інстанцією, на невидачу процесуальних документів.

 

Особистий прийом громадян проводиться щосереди з 10 до 12 год. за наступним графіком прийому:

 

Графік особистого прийому громадян Головою Апеляційного суду Львівської області, його заступниками та керівником апарату суду

 

Головою Апеляційного суду

Львівської області

Каблаком П.І.                                                           перша середа місяця

 

Заступником голови

Апеляційного суду Львівської області

Ревером В.В.                                                              друга середа місяця

 

Заступником голови

Апеляційного суду Львівської області

Гриновцем Б.М.                                                                 третя середа місяця

 

Керівником апарату суду

Літенець Л.Г.                                                             четверта середа місяця

 

За звітний період на прийомі громадян поступило 40 звернень, з них – 4 письмових, по 36 було надано роз’яснення.

         Аналіз вивчених звернень та відповідей на них свідчить про те, що обґрунтованими в переважній більшості є звернення, які пов’язані із перевищенням встановлених законом строків розгляду справ, зволікання з видачею процесуальних документів.

 

         Так, громадянин С.. скаржиться на тривалий розгляд його справи Апеляційним судом Львівської області – 8 місяців. Йому було надано відповідь про те, що апеляційна скарга з матеріалами справи надійшла до суду апеляційної інстанції 31.07.2014 року, поте у зв’язку з недоліками апеляційної скарги вона була залишена без руху ухвалами Апеляційного суду Львівської області від 04.08.2014 року, 15.10.2014 року та 08.12.2014 року. Ухвалою вищевказаного суду від 06.01.2015 року було відкрито провадження у  даній справі, а ухвалою від 12.01.2015 року розгляд справи призначено на 09.02.2015 року.

 

         У своїй скарзі від 14.01.202015 року громадянин С. зазначає, що суд, на його думку, незаконно не видав йому судові рішення без попередньо поданої заяви, відтак просить видати йому такі. Апеляційним судом Львівської області скаржнику було надано відповідь, що матеріали його справи після апеляційного розгляду було повернуто до районного суду 29.12.2014 року, відтак він вправі звернутись до суду першої інстанції з проханням видати процесуальні документи.

 

  Значна частина звернень, які надходять до Апеляційного суду стосується питань, вирішення яких віднесено до компетенції місцевих судів, кваліфікаційних комісій суддів, рад суддів, однак такі не були вирішені ними своєчасно та у передбаченому законом порядку, оскільки заявникам не було роз’яснено порядок їх вирішення, що стало причиною їх звернення до апеляційного суду.

 

Зокрема, це скарги на процесуальні дії суддів місцевих судів м. Львова та області, тяганину в розгляді справ, незгоду з винесеними процесуальними документами, тривале ненаправлення справ до апеляційної або касаційної інстанції, організацією роботи судів.

 

Так, громадянка М. у своїй скарзі зазначає, що вона звернулась у Франківський районний суд м. Львова з позовною заявою, про що свідчить відмітка про отримання такої судом, датована 23.12.2014 року. Скаржниця стверджує, що до 12.01.2015 року вона не отримала ухвали про відкриття провадження у справі та вважає, що районний суд таким чином порушує процесуальні строки розгляду справи. Просить повідомити їй про результати розгляду скарги, вирішити питання про відкриття провадження у справі та направити їй копію такої ухвали. Апеляційним судом Львівської області скаргу скеровано до районного суду, яким було надано відповідь про те, що ухвалою Франківського районного суду м. Львова від 05.01.2015 року відкрито провадження у справі за позовом М., позивач отримала ухвалу про відкриття провадження у справі 17.01.2015 року, про що свідчить підпис на рекомендованому повідомленні про вручення поштового відправлення.

 

05.02.2015 року громадянин П. подав скаргу про те, що станом на 04.02.2015 року матеріали справи після судового розгляду апеляційною інстанцією 30.12.2014 року не скеровані до Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області. Скаржнику було надано відповідь Апеляційним судом Львівської області про те, що матеріали кримінального провадження були забрані кур’єром міськрайонного суду 04.02.2015 року.

 

Громадянин К. скаржиться на організацію роботи Перемишлянського районного суду Львівської області. Скаржником було скеровано апеляційну скаргу на ухвалу вищевказаного суду 15.07.2014 року, яка одержана судом 17.07.2014 року, проте згідно з листом Апеляційного суду Львівської області від 23.12.2014 року його апеляційна скарга зі справою не надходила на розгляд до суду апеляційної інстанції. Скаржник просить зобов’язати працівників районного суду передати його справу на розгляд до Апеляційного суду Львівської області. Листом від 22.01.2014 року Апеляційним судом Львівської області гр. К. було надано відповідь, про те, що його справу зареєстровано в апеляційному суді 21.01.2015 року.

 

Значну кількість скарг, які надходили на адресу апеляційного суду Львівської області, було надіслано до судів першої інстанції для вирішення.

 

Так, громадянин Б. у своїй скарзі покликається на неправомірні, на його думку, процесуальні дії суддів Старосамбірського районного суду Львівської області, висловлює недовіру цьому суду та заявляє відвід судді . Оскільки апеляційні суди не вправі вирішувати питання щодо відводу судді районного суду, Апеляційним судом Львівської області скаржнику надано відповідь, що його звернення надіслано в місцевий суд за належністю.

 

У переважній більшості цих звернень ставилося питання про порушення суддями місцевих судів норм матеріального та процесуального права, присяги судді, неналежної організації роботи судів, перешкоджання в доступі до правосуддя, тощо. Також, значна частина звернень містила прохання про надання інформації чи роз’яснень законодавчого характеру, притягнення суддів або працівників судів до відповідальності. У багатьох зверненнях автори звинувачують суддів в упередженості, посилаючись на корупційні діяння останніх, нічим об’єктивно не підтверджуючи дані доводи.

 

Так, у своїй скарзі громадянин М. зазначає, що ним 20.11.2014 року подано позовну заяву до Франківського районного суду м. Львова, яку розподілено судді . Від часу подання позовної заяви спливає другий місяць, однак скаржнику не надходила ухвала про відкриття провадження у справі. Гр. М. вважає, що таким чином порушуються його законні права на вирішення справи в розумний строк, відтак стверджує, що це свідчить про неналежне виконання суддею своїх обов’язків та порушення присяги судді. У прохальній частині своєї скарги просить провести перевірку по фактах, наведених у скарзі та вжити заходів до відкриття провадження у його справі. Також, просить притягнути суддю районного суду до дисциплінарної відповідальності за вчинені нею порушення. Апеляційним судом Львівської області гр. М. було надано відповідь про те, що відповідно до вимог ЦПК України та ст.29 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» вирішення питання притягнення до дисциплінарної відповідальності судді не належить до повноважень голови апеляційного суду. Зобов’язано районний суд повідомити Апеляційний суд Львівської області та гр.. М. про рух його справи та надіслати останньому копію ухвали про відкриття провадження у справі.

 

Слід зазначити, що з передачею повноважень щодо здійснення дисциплінарних проваджень стосовно суддів місцевих та апеляційних судів Вищій кваліфікаційній комісії суддів України (Закон України «Про судоустрій і статус суддів») поступово зменшується кількість скарг про притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності, які направляються заявниками на адресу апеляційного суду.

 

Разом з тим, невдоволеність результатом розгляду справи зумовлює зазначення у скаргах вимоги про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності або й кримінальної відповідальності за винесення завідомо незаконного, на думку скаржників, рішення.

 

Серед інших питань, з якими зверталися заявники у скаргах та заявах були, зокрема:

 1. порушення права на доступ до правосуддя;
 2. умисне затягування розгляду цивільних та кримінальних справ, порушення строків призначення справ до розгляду;
 3. щодо корупції в органах державної влади, в тому числі і в судах;
 4. щодо виявлення недовіри суддям;
 5. щодо порушення строків видачі сторонам копій судових рішень, та строків направлення справ на розгляд до апеляційного суду, повернення їх до судів першої інстанції;
 6. щодо порушення процесуальних прав сторони у справі;
 7. щодо невиконання рішення суду;
 8. щодо забезпечення об’єктивного розгляду справи та взяття її під особистий контроль;
 9. щодо неналежного виконання працівниками апарату суду своїх посадових обов’язків;
 10. щодо порушення кримінального провадження відносно суддів за постановлення завідомо незаконного рішення та за вчинення корупційних діянь;

 

 1. щодо надання допомоги у вирішенні різного роду питань, розгляд яких не віднесено до компетенції Апеляційного суду.

Варто зауважити, що громадяни не зовсім вірно розмежовують за змістом звернення та запити на доступ до публічної інформації. Відрізняються вони між собою, в першу чергу за змістом.

 

Так, згідно з Законом України «Про доступ до публічної інформації» публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання су’єктами владних повноважень, своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні су’єктів владних повноважень,інших розпорядників публічної інформації,визначених цим Законом.

 

Відповідно до Закону України «Про звернення громадян» під зверненнями слід розуміти пропозиції (зауваження), заяви (клопотання), і скарги у яких висловлюються поради, рекомендації щодо діяльності органів державної влади,думки щодо врегулювання суспільних відносин, вдосконалення різних сфер діяльності держави і суспільства, прохання про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів, повідомлення про порушення чи недоліки в роботі, вимоги про поновлення прав і законних інтересів громадян.

 

Таким чином, запит на інформацію подається з метою реалізації конкретного конституційного права на отримання інформації, передбаченого ст.34 Конституції, а звернення (скарга, заява, пропозиція) – з метою реалізації низки конституційних прав.

 

Часто автори називають свої звернення «запитами про доступ до публічної інформації» умисно, не маючи на меті отримання доступу до публічної інформації, а лише задля скорочення строків їх розгляду, оскільки Законом України «Про доступ до публічної інформації передбачено розгляд запиту протягом 5 робочих днів, а Закон України «Про звернення громадян» для розгляду заяв, скарг та пропозицій встановлено місячний строк.

 

Іноді,заповнюючи форму запиту про доступ до публічної інформації, запитувачі просять повідомити інформацію, яка не має ознак публічної.

 

У формах для запитів на отримання публічної інформації в деяких випадках громадяни оформлюють процесуальні заяви про видачу копії рішення суду, про повідомлення дати призначення справ до розгляду або результатів розгляду.

 

Головною причиною,що зумовлює надходження скарг на дії суддів залишається незгода тієї чи іншої сторони з постановленим рішенням або ж намагання шляхом написання скарг вплинути на хід судового розгляду чи змінити його результат, привернути увагу до своєї справи.

Часто громадяни,звертаючись до голови суду на особистому прийомі або з письмовими зверненнями, розраховують на його особисте втручання в розгляд справи,надання відповідних вказівок, вплив на конкретних суддів та вжиття до них заходів реагування аж до звільнення з посади, взяття розгляду справ під особистий контроль. Причому, такі заяви стосуються як суддів апеляційного суду так і суддів місцевих судів області. Як наслідок, значна частина питань, що порушуються у зверненнях, виходять за межі повноважень, які законом надано голові апеляційного суду.

 

Доводи більшості звернень стосуються, головним, чином, обставин справи, містять фактично докази незаконності та необґрунтованості, на думку скаржників, судових рішень. Невдоволеність результатом розгляду справ змушує громадян посилатися на зацікавленість та упередженість суддів в судах першої та апеляційної інстанції. Такі доводи, як правило, носять суто суб’єктивний характер, нічим об’єктивно не підтверджуються, а тому, не можуть визнаватися обґрунтованими. По таких зверненнях заявникам роз’яснюється порядок перегляду судових рішень, передбачених чинним законодавством.

 

Так, наприклад, 05.01.2015 року надійшло звернення від громадянина С. – юриста ДП «Львіввугілля», в якому він зазначає порушення, які, на його думку, допустив суддя Радехівського районного суду Львівської області при ухваленні рішення у справі за позовом Г. до ДП «Львіввугілля» та ін. про відшкодування шкоди. Проте більшість доводів його звернення стосуються безпосередньо фактичних обставин справи, з якими він не погоджується. Також у своєму зверненні гр. С. просить перевірити наявність корупційних діянь між суддею районного суду і адвокатами та скасувати рішення районного суду. Заявнику було надано відповідь Апеляційним судом Львівської області, що зі змісту звернення вбачається, що заявник не згідний з рішенням суду першої інстанції, а вирішення решти питань, зазначених у зверненні не входить до компетенції апеляційного суду.

 

Заявникам роз’яснюються положення Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо незалежності суддів від будь-якого незаконного впливу, здійснення правосуддя на основі Конституції і законів України, заборони втручання у здійснення правосуддя чи впливу на суд або суддів у будь-який спосіб.

 

Іншою поширеною причиною, яка викликає надходження числених скарг, є порушення судами процесуальних строків призначення справ до розгляду, безпосередньо розгляду, строків видачі копій судових рішень.

 

Однак, результати перевірки звернень показують, що такі порушення строків зумовлені, як правило, ініціативою самих сторін, їх представників та адвокатів або тривалим проведенням експертизи по справі, перебуванням головуючого судді у відпустці (на лікарняному).У більшості таких випадків причини є об’єктивними. В окремих випадках факти порушення процесуальних строків знаходять своє підтвердження, однак, судді пояснюють це великою завантаженістю в роботі, що в свою чергу є, безумовно, обґрунтованим.

 

Випадки порушення права громадян на доступ до правосуддя, на які часто посилаються у зверненнях заявники, свого підтвердження не знаходять. У таких зверненнях звинувачення на адресу суду та працівників апарату викликані суто суб’єктивними причинами, незадоволенням результатом розгляду та особистим неприязним відношенням.

 

Окрім скарг за звітний період до Апеляційного суду Львівської області надійшли заяви-подяки та заяви-пропозиції. Так, зокрема, громадянкою Н. 20.10.2015 року було подано заяву-подяку на ім’я працівників цивільної канцелярії Апеляційного суду Львівської області та заяву-подяку на ім’я працівників загального відділу-канцелярії, в яких заявниця висловлює вдячність працівникам відповідних канцелярій суду за професійне виконання посадових обов’язків. 22.10.2015 року громадянкою М. подано заяву-пропозицію щодо опалення цивільної канцелярії, де зазвичай проводиться ознайомлення учасників судового процесу з матеріалами справ.

 

Для забезпечення реалізації процесуальних прав учасників судового процесу загальним відділом-канцелярією суду щоденно, протягом всього робочого дня проводиться прийом громадян. Щодня до канцелярії звертається близько 100 осіб, а ще 30 осіб (в середньому) звертаються за отриманням інформаційних довідок в усному режимі. Крім того, протягом дня канцелярією суду такі довідки у значній кількості надаються в телефонному режимі та проводиться прийом документів з подальшою реєстрацією їх у журналі вхідної кореспонденції суду.

 

Для ефективнішого забезпечення прав учасників судового розгляду щодо подання документів до Апеляційного суду Львівської області з 15.12.2015 року в суді відкрито Єдине вікно прийому документів. Варто зазначити, що документи приймаються без обідньої перерви в межах робочого часу установи, що економить час учасників процесу, адже вони не повинні очікувати кінця обідньої перерви, щоб скористатися таким правом. Також, відвідувачі можуть ознайомитися з пунктами надання безкоштовної правової допомоги, інформація про які розташована на вітрині Єдиного вікна прийому документів.

 

Непоодинокими є звернення щодо порушення строків чи відмови в направленні апеляційних та касаційних скарг на розгляд до судів апеляційної та касаційної інстанції. Але доводи таких скарг не знаходять свого підтвердження, оскільки сторони при подачі апеляційних та касаційних скарг не дотримуються вимог, яким за змістом та формою мають відповідати зазначені скарги, не сплачують судовий збір або вносять його не в повному розмірі чи сплачують на невірні рахунки.

 

Надходження частини звернень зумовлено також відсутністю правової освіти, юридичною необізнаністю громадян, зокрема, неможливістю розмежування компетенції та повноважень державних органів та їх посадових осіб, незнанням своїх процесуальних прав. Так, громадяни, у разі непогодження з судовими рішеннями, замість оскарження їх у встановленому законом порядку, надсилають скарги до різних інстанцій, таким чином, втрачаючи час, відведений законом для оскарження рішень в процесуальному порядку. Інколи ж роблять це одночасно, використовуючи таким чином всі можливості захисту своїх інтересів та способи привернення уваги до своїх справ.

 

В процесі проведення аналізу встановлено, що переважна більшість судів області дотримується своєчасного виконання завдань апеляційного суду щодо розгляду звернень громадян, однак не всі суди надсилають відповіді до визначеної судом контрольної дати за наслідками перевірки звернень, що надсилались до суду.

 

Діловодство по розгляду звернень громадян в Апеляційному суді Львівської області здійснюється відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, установах організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, яка розроблена на виконання ст.13 ЗУ „Про звернення громадян” і застосовується в межах апеляційного суду. Відповідно до п.1 вказаної інструкції та п.9.1 Інструкції з діловодства в місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 17.12.2013 року №173, діловодство за зверненнями громадян ведеться окремо від інших видів діловодства і покладається на спеціально призначених для цього посадових осіб.

Для більшої поінформованості відвідувачів Апеляційного суду Львівської області обладнано інформаційні стенди біля відділів суду, а також в коридорах приміщення, на яких, зокрема, розташована інформація щодо порядку обраховування та сплати судового збору, реквізити апеляційної та касаційної інстанції, на які потрібно сплачувати судовий збір, списки справ, призначених для розгляду в поточний день. Також на інформаційних дошках розміщена інформація про можливість скористатись правом на отримання СМС-повідомлень про дату, час та місце розгляду справи, попередньо подавши до суду заявку на отримання таких повідомлень. Роз’яснено порядок отримання процесуальних документів в електронному вигляді через систему «Електронний суд». Відвідувачі суду можуть скористатися зразками типових заяв та клопотань, розміщених на столах  та стендах суду. Також, у холі суду встановлено екран, на якому відвідувачів інформують про способи та можливості досудового врегулювання справ, а також контактні номери телефонів структурних підрозділів суду.

Висновки та пропозиції:

 1. кількість звернень громадян та юридичних осіб на роботу судів та суддів Львівської області порівняно з 2014 роком зменшилась;
 2. доцільно вивчити питання щодо організації в апеляційному суді розгляду звернень на дії суддів  та  працівників апарату суду;
 3. за результатами розгляду звернень та скарг складаються піврічні звіти;
 4. обговорити аналіз на нараді з працівниками суду.

 

Загальний відділ -канцелярія

Апеляційного суду Львівської області