flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

АНАЛІЗ роботи Апеляційного суду Львівської області щодо розгляду звернень, скарг та заяв громадян, юридичних осіб, прийому відвідувачів за 2016 рік

23 лютого 2017, 16:07

АНАЛІЗ роботи Апеляційного суду Львівської області щодо розгляду звернень, скарг та заяв громадян, юридичних осіб, прийому відвідувачів за 2016 рік

Відповідно до Плану роботи Апеляційного суду Львівської області проаналізовано роботу щодо розгляду звернень громадян, юридичних осіб, прийому відвідувачів за 2016 року.

Ст. 3 Закону України «Про звернення громадян» роз’яснює, що під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.

 

Пропозиція (зауваження) – це звернення громадян, де висловлюються порада, рекомендація щодо діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства.

Заява (клопотання) – це звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності.

Клопотання – це письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо.

Скарга – звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, посадових осіб.

 

За звітний період в Апеляційний суд Львівської області надійшло та було опрацьовано Загальним відділом-канцелярією 436 звернень від громадян, народних депутатів, вищих органів влади та юридичних осіб (заяв – 224, скарг – 212, з них повторних – 14). Нерозглянутими на кінець звітного періоду залишено 20 звернень.

Ст. 3 Закону України «Про звернення громадян» дає визначення понять

За звітний період 2015 року надійшло 321 звернень громадян, відтак, порівнявши статистичні дані звернень громадян за 2015 р. та 2016 р. прослідковується збільшення їх кількості.

 

 

 

 

 

Кількість звернень у 2015 р.

Кількість звернень у 2016 р.

Різниця

Різниця у відсотках

321

436

115

26,4%

 

Зокрема, у Загальний відділ-канцелярію звернення надійшли від:

 • громадян – 405 (у відсотковому співвідношенні із загальною кількістю – 92,9 %);
 • народних депутатів – 3 (0,7 %);
 • вищих органів влади – 18 (4,1 %);
 • юридичних осіб – 10 (2,3 %).

 

На діаграмі показано відсоткове співвідношення звернень, які надійшли у Загальний відділ-канцелярію:

 

Усього за 2016 рік Апеляційним судом Львівської області розглянуто 416 звернень.

 

Звернення та скарги розглянуто у строки:

 • до 5 днів – 205 звернення (49,3 % від загальної кількості);
 • до 15 днів – 122 звернень (29,3 %);
 • до 30 днів – 80 звернень (19,2 %);
 • до 45 днів – 5 звернення (1,2 %);
 • більше 45 днів – 4 звернення (1 %).

 

На діаграмі показано відсоткове співвідношення строків, протягом яких були розглянуті звернення та скарги:

 

Із 200 розглянутих скарг:

 • відповідь надано апеляційним судом – на 149 скарг (74,5 %);
 • надіслано за належністю до місцевих судів – 16 скарг (8%);
 • надіслано до інших органів – 2 скарги (1%);
 • залишено без розгляду або повернуто з роз’ясненням повноважень апеляційного суду – 33 скарги (16,5 %).

 

На діаграмі показано відсоткове співвідношення розглянутих скарг:

 

Обґрунтованих скарг надійшло – 5, необґрунтованих – 144 скарги.

 

За категоріями (підставами звернень) скарги поділяються:

 • на процесуальні дії суддів всього – 103 скарги (48,6 %), у тому числі на тяганину з розгляду справ – 4 скарг;
 • на поведінку працівників суду – 9 скарг (4,2 %), у тому числі на поведінку суддів – 0 скарг;
 • на організацію роботи суду – 13 скарг (6,1 %);
 • на організацію роботи апеляційного суду – 18 скарг (8,5 %);
 • інше – 69 скарга (32,5 %).

 

На діаграмі показано відсоткове співвідношення розглянутих скарг

 

Порівняно з попередніми роками збільшилась кількість звернень, пов’язаних із зволіканням розгляду цивільних та кримінальних справ, затримкою скерування справ на розгляд в апеляційну інстанцію та на невидачу процесуальних документів.

 

Відповідно до ст. 22 Закону України «Про звернення громадян» Керівники та інші посадові особи органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян зобов'язані проводити особистий прийом громадян. Прийом проводиться регулярно у встановлені дні та години, у зручний для громадян час, за місцем їх роботи і проживання. Графіки прийому доводяться до відома громадян.

Порядок прийому громадян в органах державної влади, місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, об'єднаннях громадян визначається їх керівниками.

Усі звернення громадян на особистому прийомі реєструються. Якщо вирішити порушені в усному зверненні питання безпосередньо на особистому прийомі неможливо, воно розглядається у тому ж порядку, що й письмове звернення. Про результати розгляду громадянину повідомляється письмово або усно, за бажанням громадянина.

 

 

 

Особистий прийом громадян у Апеляційному суді Львівської області проводиться щосереди з 10 до 12 год. за наступним графіком прийому:

 

Графік особистого прийому громадян Головою Апеляційного суду Львівської області, його заступниками та керівником апарату суду:

 

Головою Апеляційного суду

Львівської області

Каблаком П.І.                                                             перша середа місяця

 

Заступником голови

Апеляційного суду Львівської області

Ревером В.В.                                                               друга середа місяця

 

Заступником голови

Апеляційного суду Львівської області

Гриновцем Б.М.

Цяцяком Р.П.                                                              третя середа місяця

 

Керівником апарату суду

Літенець Л.Г.                                                               четверта середа місяця

 

За звітний період на прийомі громадян поступило 54 звернення, з них – 5 письмових, по 49 було надано роз’яснення.

 

         Аналіз вивчених звернень та відповідей на них свідчить про те, що обґрунтованими в переважній більшості є звернення, які пов’язані із перевищенням встановлених законом строків розгляду справ, зволікання з видачею процесуальних документів.

 

  Так, громадянин К. скаржиться на неефективну діяльність Апеляційного суду Львівської області, оскільки станом на 21 квітня 2016 року він не отримав повного тексту судового рішення від 05 квітня 2016 року. Просить повідомити хто притягнений до передбаченої законом відповідальності за нескерування йому повного тексту судового рішення. Апеляційним судом Львівської області скаржнику було надано відповідь, що факт ненадіслання копії судового рішення Апеляційного суду Львівської області від 05 квітня 2016 року у передбачений законодавством термін мав місце через неналежне виконання своїх посадових обов’язків секретарями судових засідань, яким вказано на необхідність дотримання законодавства щодо виконання своїх службових обов’язків у частині надіслання копій рішень судів сторонам у справі.

Громадянка П. скаржиться на роботу автоматизованої системи документообігу суду та стверджує, що автоматизованого розподілу судової справи не відбулося. Громадянин З. також скаржиться на незадовільну роботу автоматизованої системи документообігу суду в цій самій справі, оскільки з 8 червня 2016 року по 21 червня 2016 року не визначено складу суду та не передано справу до іншого суду в порядку ст. 34 КПК України. Просить повідомити про причини недотримання вимог Положення про автоматизовану систему документообігу суду. Скаржникам було надано відповідь Апеляційним судом Львівської області про те, що відповідно до протоколу повторного авторозподілу справи між суддями від 21 червня 2016 року та визначено колегію суддів. Також відповідно до протоколів повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 10 червня 2016 року по 17 червня 2016 призначення колегії суддів не відбулося, оскільки не вистачало потрібної кількості суддів для розподілу вказаної справи.

ГО у своїй заяві зазначає, що громадянам, які прийшли на прийом до заступника голови апеляційного суду Львівської області, довелось чекати на нього майже годину. Просить надати інформацію скільки часу заступник голови апеляційного суду Львівської області займає свою посаду, коли прийнятий графік прийому громадян в апеляційному суді Львівської області та хто відповідальний за доведення його до заступника голови. Апеляційним судом Львівської області було надано відповідь, що заступник голови апеляційного суду Львівської області займає посаду з 18 травня 2007 року. Також зазначено, що діючий графік прийому громадян в Апеляційному суді Львівської області визначений наказом голови суду від 26.02.2015 року №9-Д та доведений до відома осіб, відповідальних за здійснення особистого прийому громадян.

 

Значна частина звернень, які надходять до апеляційного суду стосується питань, вирішення яких віднесено до компетенції місцевих судів, кваліфікаційних комісій суддів, ради суддів загальних судів, однак такі не були вирішені ними своєчасно та у передбаченому законом порядку, оскільки заявникам не було роз’яснено порядок їх вирішення, що стало причиною їх звернення до апеляційного суду.

14 грудня 2016 року надійшла скарга/звернення від громадянина Г., у якій він зазначає, що ним було подано касаційну скаргу у Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ на рішення Залізничного районного суду м. Львова та рішення апеляційного суду Львівської області. З Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ скаржник отримав лист із супровідним листом та ухвалою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ, у якій зазначено, що суд залишив без руху касаційну скаргу громадянина Г., оскільки до неї не було долучено копії судового рішення апеляційного суду Львівської області. Громадянин Г. звертає увагу, що йому та третій особі у справі за його позовом не було надано копії належним чином завіреного повного тексту судового рішення у судовому засіданні після закінчення розгляду справи. Скаржник вважає, що порушення, яке стало підставою для залишення його касаційної скарги без руху перешкодило йому у доступі до правосуддя, відтак скаржник вважає за доцільне провести службове розслідування, встановити винних та притягнути їх до передбаченої законодавством відповідальності. На скаргу/заяву громадянину Г. було скеровано відповідь, що відповідно до даних автоматизованої системи документообігу Апеляційного суду Львівської області цивільна справа за позовом Г. повернута до суду першої інстанції 05 грудня 2016 року. Також роз’яснено, що відповідно до абз. 2 п.13.5 розділу 13 Інструкції з діловодства в місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 17 грудня 2013 року № 173, після повернення справ із судів апеляційної чи касаційної інстанції копії судових рішень цих судів видаються судом першої інстанції.

         24 жовтня 2016 року надійшла скарга від громадянина Я., у якій він зазначає, що 18 жовтня 2016 року він звернувся до апеляційного суду Львівської області із вимогою надати йому повний текст ухвали від 18 жовтня 2016 року, проте 24 жовтня 2016 року у наданні затребуваної ухвали скаржнику було відмовлено, оскільки станом на 24 жовтня 2016 року такий документ був відсутній у цивільній канцелярії суду. Громадянин Я. вважає, що у такий спосіб порушується його право на подання, у передбачені законодавством строки, касаційної скарги. Відтак просить забезпечити виконання вимог законодавства стосовно можливості отримання відповідного судового рішення у передбачені процесуальним законом строки. Скаржнику було надано відповідь, де зазначено, що у судовому засіданні апеляційної інстанції 18 жовтня 2016 року було проголошено вступну та резолютивну частину ухвали апеляційного суду Львівської області у даній справі, а виготовлення повного тексту ухвали відкладено на 5 днів. Відтак, 5-ти денний строк для виготовлення мотивованої ухвали з врахуванням вихідних днів спливав 25 жовтня 2016 року. 24 жовтня 2016 року, на вимогу скаржника, було видано копію належним чином завіреної вступної та резолютивної частини ухвали апеляційного суду Львівської області від 18 жовтня 2016 року та роз’яснено, що копію повного тексту ухвали можна буде одержати 25 жовтня 2016 року у зручний для нього час у приміщенні цивільної канцелярії суду. 25 жовтня 2016 року громадянином Я. було одержано копію повного тексту ухвали від 18 жовтня 2016 року, а 01 листопада 2016 року ним було одержано копію рішення суду першої інстанції та, повторно, копію повного тексту ухвали апеляційного суду Львівської області від 18 жовтня 2016 року, що підтверджується його розписками про отримання відповідних документів на заявах стосовно видачі судових рішень. Відтак, дана скарга не виявилась обґрунтованою, так як апеляційним судом Львівської області не були порушені права скаржника щодо видачі копії ухвали суду.

 

Зокрема, це скарги на процесуальні дії суддів місцевих судів м. Львова та області, тяганину розгляду справ, незгоду з винесеними процесуальними документами, тривале ненаправлення справ до апеляційної або касаційної інстанції, організацією роботи судів.

 

У процесі проведення аналізу встановлено, що переважна більшість судів області дотримується своєчасного виконання завдань апеляційного суду щодо розгляду звернень громадян, однак не всі суди  надсилають відповіді до визначеної судом контрольної дати за надсилались до суду.

 

У переважній більшості цих звернень ставилося питання про порушення суддями місцевих судів норм матеріального та процесуального права, присяги судді, неналежної організації роботи судів, перешкоджання в доступі до правосуддя, тощо. Також, значна частина звернень містила прохання про надання інформації чи роз’яснень законодавчого характеру, притягнення суддів або працівників судів до відповідальності. У багатьох зверненнях автори звинувачують суддів в упередженості, посилаючись на корупційні діяння останніх, нічим об’єктивно не підтверджуючи дані доводи. Непоодинокі звернення громадян стосуються пришвидшення розгляду справ районними, міськрайонними та міськими судами Львівської області судами, оскільки для розгляду справи неможливо сформувати склад суду. Тому, громадяни звертаються до апеляційного суду Львівської області зі зверненнями щодо передачі їхніх справ для розгляду до інших судів Львівської області, відмінних від тих, де справа вже розглядається. Мотивують такі звернення тим, що судді районних судів затягують розгляд справ при цьому порушують строки розгляду справи, відтак умисно затягують судовий процес.

Зокрема, громадянин А. 24.11.2016 звернувся із заявою у якій просить Апеляційний суд Львівської області розглянути його справу про адміністративні правопорушення щодо іншого громадянина, яка знаходиться у Жидачівському районному суді Львівської області і на даний час знята з розгляду у районному суді. Зазначає, що дорожньо-транспортна пригода трапилася ще в січні 2016 року, проте справа і досі нерозглянута. На заяву А. було надано відповідь, що дана справа перебувала у провадженні судді Жидачівського районного суду Львівської області , однак була знята з розгляду у зв’язку з відставкою судді. Згідно повідомлення керівника апарату Жидачівського районного суду Львівської області, на даний час справа не розглянута у зв’язку з неможливістю здійснення автоматизованого розподілу судової справи, оскільки не вистачає потрібної кількості суддів. Громадянину А. також було роз’яснено, що порядок розгляду справ про адміністративні правопорушення встановлено Кодексом України про адміністративні правопорушення. Відповідно до вимог цього кодексу апеляційний суд здійснює перегляд постанови судді у справах про адміністративні правопорушення, яка у конкретному випадку ще не прийнята. У відповіді на заяву зазначено, що порядок передачі справ проадміністративні правопорушення з одного суду до іншого Кодексом України про адміністративні правопорушення не передбачений.

Від громадянина М. 25 листопада 2016 року надійшло звернення щодо розгляду кримінальної справи по якій його визнано потерпілим. Зазначає, що внаслідок вчиненого злочину йому завдано фізичну шкоду, він отримав інвалідність третьої групи, також втратив працездатність у зв’язку з чим був звільнений з роботи – органів внутрішніх справ. Звертає увагу, що станом на 25 листопада 2016 року винних не притягнуто до відповідальності, а йому не відшкодовано шкоду, завдану внаслідок заподіяного злочину. Наголошує, що кримінальна справа розглядається ще з 03.02.2015 року, тобто розгляд справив суді першої інстанції триває вже майже два роки, а жодних результатів немає, вироку не оголошено, а винні до кримінальної відповідальності не притягнуті. Зазначає, що у розгляді справи брали участь усі судді Старосамбірського районного суду Львівської області. Заявник вважає, що суд першої інстанції є необ’єктивним та умисно затягує судовий процес. Громадянин М. стверджує, що судді повинні усвідомлювати особисту відповідальність за розгляд справ у встановлені законом строки, не допускати фактів зволікання та вживати всіх необхідних заходів з метою неухильного дотримання процесуальних строків. Заявник просить апеляційний суд Львівської області вирішити питання про скерування його кримінальної справи до найближчого за територіальною підсудністю суду для здійснення об’єктивного розгляду справи, оскільки судді Старосамбірського районного суду Львівської області не в змозі, на його думку, розглянути справу у розумні строки. На звернення громадянина М. було надано відповідь, що відповідно до інформаційної довідки, наданої Старосамбірським районним судом Львівської області, кримінальне провадження у якому громадянина Муль П.В. визнано потерпілим надійшло до районного суду 27.02.2015 року. З 27.02.2015 року по 04.10.2016 року дане кримінальне провадження перебувало на розгляді у головуючого судді, якому громадянин М. та його адвокат заявляли відводи, які задоволені не були. У судовому засіданні були допитані обвинувачений, потерпілий, ряд свідків, експерт, вирішено питання про відмову у задоволенні клопотання прокурора про обрання обвинуваченому запобіжного заходу у вигляді арешту, до свідків застосовувався привід через неявку в суд. Судові засідання неодноразово відкладалися за клопотанням адвоката потерпілого з різних причин, а також через неявку М., хворобу учасників процесу та їх перебуванням у відпустці. 02.12.2015 року прокурором у судовому засіданні було подано новий обвинувальний акт, яким змінено обвинувачення. 04.10.2016 року у зв’язку з відставкою головуючого судді шляхом повторного автоматичного розподілу справи її було передано іншому головуючому судді. У подальшому потерпілим та його адвокатом був заявлений відвід головуючому судді у задоволенні якого було відмовлено. У наступне судове засідання у цій справі не прибув потерпілий та його адвокат, відтак розгляд справи було відкладено на 27.12.2016 року. У відповіді на звернення громадянина М. також було роз’яснено, що суд апеляційної інстанції не вправі втручатися в хід судового розгляду кримінального провадження в суді першої інстанції. Що ж до покликання стосовно скерування даного кримінального провадження на розгляд до іншого суду, то таке клопотання не підлягає до задоволення, оскільки кримінальне провадження передається в інший суд лише з підстав, передбачених ст. 34 Кримінального процесуального кодексу України, де у ч.1 зазначено, що кримінальне провадження передається на розгляд іншого суду, якщо:

1) до початку судового розгляду виявилося, що кримінальне провадження надійшло до суду з порушенням правил територіальної підсудності;

2) після задоволення відводів (самовідводів) чи в інших випадках неможливо утворити новий склад суду для судового розгляду;

3) обвинувачений чи потерпілий працює або працював у суді, до підсудності якого належить здійснення кримінального провадження;

4) ліквідовано суд, який здійснював судове провадження.

До початку судового розгляду у виняткових випадках кримінальне провадження з метою забезпечення оперативності та ефективності кримінального провадження може бути передано на розгляд іншого суду за місцем проживання обвинуваченого, більшості потерпілих або свідків, а також у разі неможливості здійснювати відповідним судом правосуддя (зокрема, надзвичайні ситуації техногенного або природного характеру, епідемії, епізоотії, режим воєнного, надзвичайного стану, проведення антитерористичної операції).

Громадяни також наслідками перевірки звернень, що звертаються до апеляційного суду Львівської області з проханнями надати повне роздрукування звукозапису судового засідання. Так, громадянин Л. звернувся 28.11.2016 року з таким проханням, а також у своїй скарзі він цікавиться чи наявне в апеляційному суді Львівської області програмне забезпечення для автоматизованого текстового відтворення на папері звукозапису судових засідань та спеціальне обладнання для такого відтворення, а також скаржник запитує скільком сторонам судових процесів у 2013-2016 роках відмовлено в наданні роздрукування технічного запису судового засідання. На звернення громадянину Л. була надана відповідь, що в апеляційному суді Львівської області відсутнє програмне забезпечення та обладнання для автоматичного перетворення технічного запису судового засідання в текстовий документ, потреба в якому є з вересня 2005 року – часу набрання чинності Цивільним процесуальним кодексом України. Надати інформацію скільком сторонам судових процесів у 2013-2016 роках відмовлено в наданні роздрукування технічного запису судового засідання немає можливості, оскільки ведення такого обліку не передбачено та затверджені форми звітів таких даних не містять. Стосовно перетворення звукозапису судового засідання в текстовий формат в механічному режимі шляхом прослуховування та послідуючого набору працівником апарату суду, то зазначений спосіб вимагає значного часу та не гарантує належного та якісного результату. Водночас, усі питання, пов’язані з розглядом справи, відповідно до процесуального  законодавства вирішуються суддею-головуючим у справі. Громадянину Л. додатково повідомлено, що відповідно до Цивільного процесуального кодексу України особи, які беруть участь у справі, мають право ознайомитися із технічним записом судового засідання, а також отримати копію інформації з носія, на який здійснювався технічний запис цивільного процесу.

Слід зазначити, що з передачею повноважень щодо здійснення дисциплінарних проваджень стосовно суддів місцевих та апеляційних судів Вищій кваліфікаційній комісії суддів України (Закон України «Про судоустрій і статус суддів») поступово зменшується кількість скарг про притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності, які направляються заявниками на адресу апеляційного суду.

Разом з тим, невдоволеність результатом розгляду справи зумовлює зазначення у скаргах вимоги про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності або й кримінальної відповідальності за винесення завідомо незаконного, на думку скаржників, рішення.

Серед інших питань, з якими зверталися заявники у скаргах та заявах були, зокрема:

 1. порушення права на доступ до правосуддя;
 2. умисне затягування розгляду цивільних та кримінальних справ, порушення строків призначення справ до розгляду;
 3. щодо корупції в органах державної влади, в тому числі і в судах;
 4. щодо виявлення недовіри суддям;
 5. щодо порушення строків видачі сторонам копій судових рішень, та строків направлення справ на розгляд до апеляційного суду, повернення їх до судів першої інстанції;
 6. щодо порушення процесуальних прав сторони у справі;
 7. щодо невиконання рішення суду;
 8. щодо забезпечення об’єктивного розгляду справи та взяття її під особистий контроль;
 9. щодо неналежного виконання працівниками апарату суду своїх посадових обов’язків;
 10. щодо порушення кримінального провадження відносно суддів за постановлення завідомо незаконного рішення та за вчинення корупційних діянь;

 

 1. щодо надання допомоги у вирішенні різного роду питань, розгляд яких не віднесено до компетенції Апеляційного суду.

 

Зокрема, ВГО у своїй заяві, яка надійшла 26.12.2016 року зазначає, що на розгляді в Апеляційному суді Львівської області перебуває справа за апеляційною скаргою Т. щодо притягнення його до адміністративної відповідальності. ВГО звертає увагу, що до неї звернулась громадянка П. та просила вжити заходів, спрямованих на захист її прав як потерпілої під час розгляду її справи у Апеляційному суді Львівської області, відтак, ВГО просить розглянути дану заяву, забезпечити відкритий прозорий розгляд цієї справи, допустити до участі у судових засіданнях уповноваженого представника ВГО  та повідомити про результати розгляду заяви. На дане звернення було надано відповідь, що 26.12.2016 року за наслідками розгляду апеляційної скарги захисника особи, яку притягнуто до адміністративної відповідальності Т. – адвоката Г., таку залишено без задоволення, а постанову судді районного суду щодо Т. – без змін.

      ПП 24.11.2016 року звернулось із заявою до Апеляційного суду Львівської області, оскільки у Дрогобицькому міськрайонному суді Львівської області перебуває цивільна справа за позовом громадянина Т. до Дрогобицької міської ради про визнання права власності на незавершене будівництво. Підприємство зазначає, що подало в канцелярію міськрайонного суду заяву про залучення ПП  в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні відповідача – Дрогобицької міської ради, проте вже відбулось два судових засідання, а суд не розглянув такої заяви. Підприємство звертає увагу, проінформувало головуючого суддю міськрайонного суду, що незавершена добудова, яка є предметом спору являється державною власністю і її власником в особі держави на даний час є Львівська обласна державна адміністрація. ПП  просить Апеляційний суд Львівської області втрутитися у дану ситуацію, вплинути на головуючого суддю міськрайонного суду щодо вирішення питання про залучення ПП  в якості третьої особи на стороні відповідача та визнав належним відповідачем у цій справі Львівську обласну державну адміністрацію. ПП було надано відповідь, що відповідно до принципу незалежності суддів, чинного цивільного процесуального законодавства та законодавства про судоустрій голова апеляційного суду  не впливає на рішення суддів, пов’язані з розглядом конкретної справи, оскільки не наділений таким правом. Роз’яснено заявнику, що давати оцінку процесуальним діям суддів щодо розгляду конкретних справ вправі лише суди вищих інстанцій при перегляді судових рішень.

20 жовтня 2016 року надійшла скарга від громадянки Л. та громадянки О. на дії секретаря судового засідання Апеляційного суду Львівської області. Скаржниці вважають, що перед початком розгляду їхньої апеляційної скарги колегія суддів допустила порушення правил суддівської етики, оскільки, не зважаючи на присутність у залі судових засідань інших осіб, обговорювала із секретарем судового засідання питання щодо негайного розгляду апеляційної скарги Л. попри наявність інших нерозглянутих колегією апеляційних скарг, які було призначено на швидший час. Відтак, у скаржників склалося враження, що секретар судового засідання мала особисту зацікавленість щодо швидкого розгляду апеляційної скарги Л. Просять вжити передбачених законом заходів реагування на прояви, на їх думку, порушень секретарем судового засідання Правил поведінки працівника суду під час розгляду апеляційної скарги Л. та повідомити про результати розгляду даної скарги письмово. Секретар судових засідань, яка брала участь у даному судовому засіданні надала письмові пояснення щодо її участі в якості секретаря судових засідань при розгляді апеляційної скарги Л., у яких зазначила, що дана справа була призначена до розгляду на 15 годину 00 хвилин 06.09.2016 р. Згідно журналу судового засідання розгляд справи був розпочатий о 15 годині 53 хвилини. Звертає увагу, що відповідно до пункту ІІ пп. 2.3., 2.4., 2.6. Посадової інструкції секретаря судового засідання Апеляційного суду Львівської області секретар судового засідання перевіряє наявність і з’ясовує причини відсутності осіб, яких викликано до суду і доповідає про це головуючому судді; здійснює перевірку осіб, які викликані в судове засідання та зазначає на повістках час перебування їх в суді; веде журнал судового засідання. Також, до обов’язків секретаря судового засідання входить доповідати судді-доповідачу хто з учасників судового розгляду з’явився та забезпечувати фіксування судового засідання технічними засобами згідно з Інструкцією про порядок фіксування судового процесу технічними засобами. У поясненні зазначено, що на виконання зазначених вимог Посадової інструкції секретаря судового засідання апеляційного суду Львівської області нею було здійснено перевірку учасників судового засідання по вищезазначеній справі, де було встановлено, що у судове засідання з’явилися позивач, представник позивача, представник відповідача та третя особа. Секретар судового засідання стверджує, що жодної особистої зацікавленості в розгляді даної апеляційної скарги на користь сторін не було, відтак вважає, що ніяких порушень Правил поведінки не було вчинено. Зазначає, що спілкування з суддею-доповідачем по справі було лише в межах її посадових обов’язків. На дану скаргу щодо дій секретаря судових засідань при розгляді 06.09.2016 року апеляційної скарги Л. було надано письмову відповідь, у якій зазначено, що згідно норм Цивільного процесуального кодексу України головуючий у справі керує ходом судового засідання, секретар судового засідання перевіряє наявність і з’ясовує причини відсутності осіб, яких викликано до суду і доповідає про це судді, забезпечує фіксування судового засідання технічними засобами, а також виконує інші доручення головуючого, що стосуються розгляду справи. З огляду на зазначене, спілкування секретаря судових засідань з головуючим у справі є в межах процесуального законодавства та здійснюється з метою виконання ним посадових обов’язків. Вивченням та перевіркою викладених у скарзі доводів особистої зацікавленості чи порушень Правил поведінки працівника суду в діях секретаря судових засідань при розгляді зазначеної цивільної справи не встановлено.

 

Варто зауважити, що громадяни не зовсім вірно розмежовують за змістом звернення та запити на доступ до публічної інформації. Відрізняються вони між собою, в першу чергу, за змістом.

Так, згідно з Законом України «Про доступ до публічної інформації» публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень, своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Відповідно до Закону України «Про звернення громадян» під зверненнями слід розуміти пропозиції (зауваження), заяви (клопотання), і скарги у яких висловлюються поради, рекомендації щодо діяльності органів державної влади, думки щодо врегулювання суспільних відносин, вдосконалення різних сфер діяльності держави і суспільства, прохання про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів, повідомлення про порушення чи недоліки в роботі, вимоги про поновлення прав і законних інтересів громадян.

Таким чином, запит на інформацію подається з метою реалізації конкретного конституційного права на отримання інформації, передбаченого ст.34 Конституції, а звернення (скарга, заява, пропозиція) – з метою реалізації низки конституційних прав.

Часто автори називають свої звернення «запитами про доступ до публічної інформації» умисно, не маючи на меті отримання доступу до публічної інформації, а лише задля скорочення строків їх розгляду, оскільки Законом України «Про доступ до публічної інформації передбачено розгляд запиту протягом 5 робочих днів, а Закон України «Про звернення громадян» для розгляду заяв, скарг та пропозицій встановлено місячний строк.

Іноді, заповнюючи форму запиту про доступ до публічної інформації, запитувачі просять повідомити інформацію, яка не має ознак публічної.

У формах для запитів на отримання публічної інформації в деяких випадках громадяни оформлюють процесуальні заяви про видачу копії рішення суду, про повідомлення дати призначення справ до розгляду або результатів розгляду.

Головною причиною, що зумовлює надходження скарг на дії суддів залишається незгода тієї чи іншої сторони з постановленим рішенням або ж намагання шляхом написання скарг вплинути на хід судового розгляду чи змінити його результат, привернути увагу до своєї справи.

Часто громадяни, звертаючись до голови суду на особистому прийомі або з письмовими зверненнями, розраховують на його особисте втручання в розгляд справи, надання відповідних вказівок, вплив на конкретних суддів та вжиття до них заходів реагування аж до звільнення з посади, взяття розгляду справ під особистий контроль. Причому, такі заяви стосуються як суддів апеляційного суду так і суддів місцевих судів області. Як наслідок, значна частина питань, що порушуються у зверненнях, виходять за межі повноважень, які законом надано голові апеляційного суду.

Доводи більшості звернень стосуються, головним, чином, обставин справи, містять фактично докази незаконності та необґрунтованості, на думку скаржників, судових рішень. Невдоволеність результатом розгляду справ змушує громадян посилатися на зацікавленість та упередженість суддів в судах першої та апеляційної інстанції. Такі доводи, як правило, носять суто суб’єктивний характер, нічим об’єктивно не підтверджуються, а тому, не можуть визнаватися обґрунтованими. По таких зверненнях заявникам роз’яснюється порядок перегляду судових рішень, передбачених чинним законодавством.

 

Заявникам роз’яснюються положення Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо незалежності суддів від будь-якого незаконного впливу, здійснення правосуддя на основі Конституції і законів України, заборони втручання у здійснення правосуддя чи впливу на суд або суддів у будь-який спосіб.

Іншою поширеною причиною, яка викликає надходження численних скарг, є порушення судами процесуальних строків призначення справ до розгляду, безпосередньо розгляду, строків видачі копій судових рішень.

Однак, результати перевірки звернень показують, що такі порушення строків зумовлені, як правило, ініціативою самих сторін, їх представників та адвокатів або тривалим проведенням експертизи по справі, перебуванням головуючого судді у відпустці (на лікарняному).У більшості таких випадків причини є об’єктивними. В окремих випадках факти порушення процесуальних строків знаходять своє підтвердження, однак, судді пояснюють це великою завантаженістю в роботі, що в свою чергу є, безумовно, обґрунтованим.

Випадки порушення права громадян на доступ до правосуддя, на які часто посилаються у зверненнях заявники, свого підтвердження не знаходять. У таких зверненнях звинувачення на адресу суду та працівників апарату викликані суто суб’єктивними причинами, незадоволенням результатом розгляду та особистим неприязним відношенням.

 

Окрім скарг за звітний період до Апеляційного суду Львівської області надійшли заяви-подяки та заяви-пропозиції. Так, зокрема, громадянин Г. 14.12.2016 року подав заяву-подяку про відзначення працівників апарату суду. У заяві зазначає, що вважає за необхідне повідомити керівництво державного органу в системі правосуддя, що при великій кількості його особистих відвідин Загального відділу-канцелярії апеляційного суду Львівської області він неодноразово спостерігав, як під час виконання посадових обов’язків працівники цього підрозділу апарату суду при зверненні громадян надають не лише кваліфіковану інформативно-консультативну допомогу, але при психоемоційних ситуаціях здатні зберігати спокій та проявляючи дружелюбність до відвідувачів, створюють атмосферу спокою та відчуття захищеності тим, хто з тих чи інших причин процесами незадоволені судовими процесами. Звертає увагу, що працівники жертвували часом, виділеним на обідню перерву, для забезпечення безперервності надання допомоги у реалізації процесуального права. Вважає, що такі дії працівників викликають захоплення та відображають чисту та прекрасну сторону обличчя  держави Україна. Зазначає, що слід вжити заходи щодо відзначення працівників Загального відділу-канцелярії та Відділу організаційного забезпечення розгляду цивільних справ апеляційного суду з приводу професійного свята – Дня працівника суду, а також відзначити роботу керівника апарату суду в частині організації зразкової роботи вказаних працівників. На заяву було надано відповідь, зокрема, висловлено вдячність за високу оцінку роботи працівників апарату апеляційного суду Львівської області та повідомлено, що під час проведення урочистих зборів колективу суду 15.12.2016 року зазначеним працівниками оголошено подяку за сумлінну працю, зміцнення авторитету судової влади, а деяких нагороджено Почесною грамотою.

28 листопада 2016 року також надійшло звернення-подяка від громадянина Б. Він зазначає, що останнім часом дуже часто про суди Львівщини лунають негативні відгуки, проте він вважає такі висловлювання недоречними, адже там працюють добрі, фахові професіонали та інтелігентні люди. Зазначає, що неодноразово мав нагоду бувати в якості учасника на різних судових слуханнях, зокрема у апеляційному суді Львівської області. Спостерігаючи за роботою суду, звертає увагу на компетентність та виваженість секретаря суду з відділу організаційного забезпечення розгляду цивільних справ . Враховуючи те, що наближається професійне свято – День працівника суду, просить відзначити роботу зазначеної працівниці. Керівництвом суду було надано відповідь громадянину Б. щодо відзначення секретаря суду з відділу організаційного забезпечення розгляду цивільних справ з нагоди святкування Дня працівника суду, у якій висловлено вдячність за високу оцінку роботи працівників апарату апеляційного суду Львівської області та повідомлено, що під час проведення урочистих зборів колективу суду 15 грудня 2016 року працівникам суду оголошено подяку за сумлінну працю, зміцнення авторитету судової влади та нагороджено секретаря суду  Почесною грамотою.

Для забезпечення реалізації процесуальних прав учасників судового процесу загальним відділом-канцелярією суду щоденно, протягом всього робочого дня проводиться прийом громадян. Щодня до канцелярії звертається близько 100 осіб, а ще 30 осіб (в середньому) звертаються за отриманням інформаційних довідок в усному режимі. Крім того, протягом дня канцелярією суду такі довідки у значній кількості надаються в телефонному режимі та проводиться прийом документів з подальшою реєстрацією їх у журналі вхідної кореспонденції суду.

Для ефективнішого забезпечення прав учасників судового розгляду щодо подання документів до Апеляційного суду Львівської області з 15.12.2015 року в суді відкрито Єдине вікно прийому документів. Варто зазначити, що документи приймаються без обідньої перерви в межах робочого часу установи, що економить час учасників процесу, адже вони не повинні очікувати кінця обідньої перерви, щоб скористатися таким правом. Також, відвідувачі можуть ознайомитися з пунктами надання безкоштовної правової допомоги, інформація про які розташована на вітрині Єдиного вікна прийому документів.

Непоодинокими є звернення щодо порушення строків чи відмови в направленні апеляційних та касаційних скарг на розгляд до судів апеляційної та касаційної інстанції. Але доводи таких скарг не знаходять свого підтвердження, оскільки сторони при подачі апеляційних та касаційних скарг не дотримуються вимог, яким за змістом та формою мають відповідати зазначені скарги, не сплачують судовий збір або вносять його не в повному розмірі чи сплачують на невірні рахунки.

Надходження частини звернень зумовлено також відсутністю правової освіти, юридичною необізнаністю громадян, зокрема, неможливістю розмежування компетенції та повноважень державних органів та їх посадових осіб, незнанням своїх процесуальних прав. Так, громадяни, у разі непогодження з судовими рішеннями, замість оскарження їх у встановленому законом порядку, надсилають скарги до різних інстанцій, таким чином, втрачаючи час, відведений законом для оскарження рішень в процесуальному порядку. Інколи ж роблять це одночасно, використовуючи таким чином всі можливості захисту своїх інтересів та способи привернення уваги до своїх справ.

В процесі проведення аналізу встановлено, що переважна більшість судів області дотримується своєчасного виконання завдань апеляційного суду щодо розгляду звернень громадян, однак не всі суди надсилають відповіді до визначеної судом контрольної дати за наслідками перевірки звернень, що надсилались до суду.

 

Діловодство по розгляду звернень громадян в Апеляційному суді Львівської області здійснюється відповідно до інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, установах організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, яка розроблена на виконання ст.13 ЗУ „Про звернення громадян” і застосовується в межах апеляційного суду. Відповідно до п.1 вказаної інструкції та п.9.1 Інструкції з діловодства в місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 17.12.2013 року №173, діловодство за зверненнями громадян ведеться окремо від інших видів діловодства і покладається на спеціально призначених для цього посадових осіб.

 

Для більшої поінформованості відвідувачів Апеляційного суду Львівської області обладнано інформаційні стенди біля канцелярій суду, а також в коридорах приміщення, на яких, зокрема, розташована інформація щодо порядку обраховування та сплати судового збору, реквізити апеляційної та касаційної інстанції, на які потрібно сплачувати судовий збір, списки справ, призначених для розгляду в поточний день. Також на інформаційних дошках розміщена інформація про можливість скористатись правом на отримання СМС-повідомлень про дату, час та місце розгляду справи, попередньо подавши до суду заявку на отримання таких повідомлень. Роз’яснено порядок отримання процесуальних документів в електронному вигляді через систему «Електронний суд». Відвідувачі суду можуть скористатися зразками типових заяв та клопотань, розміщених на столах перед канцеляріями суду. Також, у холі суду встановлено екран, на якому відвідувачів інформують про способи та можливості досудового врегулювання справ, а також контактні номери телефонів структурних підрозділів суду.

 

Висновки та пропозиції:

 1. кількість звернень громадян та юридичних осіб на роботу судів та суддів Львівської області порівняно з 1-шим півріччям 2015 року збільшилась;
 2. доцільно вивчити питання щодо організації в апеляційному суді розгляду звернень на організацію роботи районних судів;
 3. за результатами розгляду звернень та скарг складаються піврічні та річні звіти;
 4. обговорити аналіз на нараді з працівниками суду, які ведуть облік та контроль за виконанням звернень громадян.

 

Загальний відділ

Апеляційного суду Львівської області