flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Аналіз про стан роботи із запитами на публічну інформацію у Апеляційному суді Львівської області за 2017 рік

12 березня 2018, 17:30

Аналіз про стан роботи із запитами на публічну інформацію у Апеляційносу суді Львівської області за 2017 рік

Відповідно до плану роботи Апеляційного суду Львівської області на 1 півріччя 2018 року проведено аналіз  застосування ЗУ «Про доступ до публічної інформації»  при розгляді звернень громадян в Апеляційному суді Львівської області в 2017 році

Аналіз проводився на основі запитів та відповідей Апеляційного суду по цих запитах, які поступили згідно ЗУ «Про доступ до публічної інформації».

Правове регулювання відносин, пов’язаних із забезпеченням доступу до публічної інформації, здійснюється відповідно до законів України «Про доступ до публічної інформації» (надалі Закон), «Про судоустрій і статус суддів», «Про інформацію», «Про доступ до судових рішень», Цивільного процесуального кодексу України, Кримінально-процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України, Кодексу про адміністративні правопорушення.

В Апеляційному суді Львівської області питання щодо реєстрації та надіслання відповідей по запитах, які поступили згідно ЗУ «Про доступ до публічної інформації», врегульовані згідно Положення про забезпечення доступу до публічної інформації в Апеляційному суді Львівської області, яке затверджене керівником апарату суду 30.06.2011 року (надалі Положення та надалі в  Положенні - Суд).

На офіційному веб-сайті Суду розміщена інформація про діяльність Суду з урахуванням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Публічна інформація про діяльність Суду також надається фізичним, юридичним особам, об’єднанням громадян в усній формі під час особистого прийому, у телефонному режимі  відповідними працівниками відділів апарату Суд та у письмовій формі на письмовий запит.

Запити на інформацію, що надходять на адресу Суду, приймаються, попередньо опрацьовуються, реєструються та здійснюється контроль за їх виконанням у Загальному відділі – канцелярії відповідно до Інструкції з діловодства в апеляційному загальному суді з урахуванням вимог цього Положення.

Відповідь на запит на інформацію має надаватись не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту Судом.

У разі, якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, начальник відділу, відповідальний за надання інформації за таким запитом, може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів. Про продовження строку він повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

Відповіді на запити підлягають обов’язковій реєстрації в Суді.

Інформація на запит надається безкоштовно.

У разі, якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на їх копіювання та друк. При наданні особі інформації про себе та інформаці, що становить суспільний інтерес, плата не стягується.

Розмір витрат на копіювання та друк копій документів та порядок відшкодування цих витрат визначається Інструкцією про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк документів, які надаються запитувачам інформації.

У разі, якщо запит, поряд з проханням надати публічну інформацію, містить прохання надати також інформацію, що не відноситься до публічної, то відповідь на питання, які не відносяться до публічної інформації, може бути направлена заявнику окремо у терміни, передбачені чинним законодавством, про що запитувач повідомляється у відповіді на інформаційний запит.

Із даних журналу про реєстрацію  запитів вбачається, що  у 2017 році до Апеляційного суду поступило 79 запити на інформацію згідно ЗУ «Про доступ до публічної інформації». З них 35 поступило з електронної пошти, 6 – поштою, 38 подано на особистому прийомі.

На діаграмі показано поступлення запитів у 2017р. в порівнянні із 2016р.

 

Більшість запитів(13 шт.) надійшли із проханням надати правовстановлюючі документи на установу. 11 запитів – надати копії декларацій працівників суду. По 8 запитів – про надання присяги суддів та списку працівників суду. 5 запитів – щодо заробітної плати працівників суду.

Відповіді на запити надіслані вчасно та відповідно до вимог вказаного Закону.

З представлених даних встановлено, що поступали також інші заяви громадян в яких вони посилались на ЗУ «Про доступ до публічної інформації».  Однак по суті ці заяви стосувались питань розгляду справ, а тому не реєструвались, як запити. Ці звернення були правильно канцелярією суду зареєстровані в іншому порядку, та не є предметом даного аналізу.

Аналогічно в іншому порядку реєструвались звернення громадян на підставі Закону України «Про звернення громадян».

Проведеним аналізом встановлено, що відповіді на запити про інформацію згідно ЗУ «Про доступ до публічної інформації» Апеляційним судом оформлені у відповідності до вимог цього Закону.

На електронну скриньку Апеляційного суду Львівської області  07.02.2017р. надійшло звернення гр. К. щодо надання інформації про члена Державної екзаменаційної комісії на факультеті ВНЗ. Даний запит було скеровано до ВНЗ, а гр.К. було надано відповідь, що Апеляційний суд Львівської області не володіє такою інформацією оскільки не є розпорядником даної інформації.

03.04.2017 на особистому прийомі від гр.О. було отримано запит щодо надання завіреної копії присяги судді. Даний запит було розглянуто та надано відповідь щодо неможливості видачі такої, оскільки текст присяги міститься в особовій справі судді за місцем праці згідно призначення вперше. Подібні запити поступили 09.03.2017р. від гр.В., 04.05.2017р. від гр.Р., 17.07.2017р. від гр.М., 08.08.2017р. від. гр.Є., 11.09.2017р. від. гр.Р. та гр.Н.

Багато запитів надходило щодо надання правовстановлюючих документів  або інформації щодо Апеляційного суду Львівської області. Так гр.В. 22.02.2017 на особитому прийомі подала запит щодо надання їй розпорядчого акту, на підставі якого створена установа; статут або Положення про установу; наказ про призначення керівника установи; виписку з ЄДР ЮО та ФО,; документи на право власності на земельну ділянку. Запит був розглянутий в строки та надано вичерпну відповідь на даний запит. Але 09.03.2017,  11ю05ю2017, 08.08.2017 повторно подає подібні запити з вимогою надання правовстановлюючих документів. Всі запити були розглянуті вчасно та надані відповіді, що з даого питання гр.В. було надано вичерпну відповідь.

Значну кількість запитів подають і щодо надання декларацій працівників судів. Так  06.02.2017 від ТзОВ на електронну скриньку надійшов запит щодо проходження суддями процедури люстрації та надання копій їх декларацій за певний період їх роботи в суді. Запит було розглянуто в строки та надано відповідь щодо завершеної процедури люстрації та надіслано відскановані копії декларацій. Щодо надання декларації за 2016 рік було роз’яснено, що дана декларація заповнюється лише в електронному вигляді.

Разом з цим проінформовано запитувачів про те, що декларації суддів. розміщені на офіційному веб-сайті суду http://lva.court.gov.ua, в закладці «Новини», «Про оприлюднення декларацій») та є загальнодоступною для публічного ознайомлення. Тому запропоновано скористатися зазначеним Інтернет-посиланням для перегляду цих декларацій.

Одночасно звернуто увагу на те, що відомості про номер облікової картки платника податку, серію і номер паспорта, місця проживання та реєстрації декларанта, місцезнаходження задекларованих об’єктів згідно із абз.2 ч.2 ст.12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 07.04.2011 р. є інформацією з обмеженим доступом та оприлюдненню не підлягають. А тому у відповідності до вказаної норми та вимог ч.6 ст.6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 р. наведені вище відомості у копіях декларацій працівників Апеляційного суду Львівської області відсутні.

Також надходили запити щодо надання списків працівників суду. Так, на електронну пошту Апеляційного суду 13.11.2017р. надійшов запит гр.Б. про надання списку працівників суду. Даний запит було розглянуто і надано запитувану інформацію. Також надходили запити щодо надання складу діючих колегій, штатної та фактичної кількості працівників 2011-2017р.р. Всі запити були розглянуті та на них вчасно надані відповіді.

03.01.2017р. на електронну пошту Апеляційного суду Львівської області надійшов запит від телепрограми щодо надання інформації про забезпечення суддів службовим житлом. Подібні запити надходили 15.02.2017р. від ГО, 18.05.2017 від гр.М. Дані запити були розглянуті і на ни надано відповіді, що за останні роки суддів не забезпечували службовими квартирами.

17.02.2017р. на електронну скриньку Апеляційного суду Львівської області від гр.К. надійшов запит щодо виплати премії працівникам суду у 2016р. Нданий запит був розглянутий у строки та надано відповідь щодо преміювання працівників суду. Також протягом 2017 року надодили запити із проанням надати інформацію про суддівську винагороду – 17.03.2017р. від гр.Т., 10.04.2017р. від ТРК, про заробітну плату працівників-від 14.07.2017р. від гр.Б.

Надходять запити і щодо відпусток суддів. Так 27.04.2017р. гр.К. надійшов запит щодо відпустки одного судді з судової колегії, яка розглядала справу за його участю.Даний запит був розглянутий та на нього надано відповідь  щодо перебування судді у відпустці. Подібні запити надходили 28.04.2017р. від гр.Р.02.06.2017р. від гр.О., 21.06.2017р від гр.М. Всі запити були розглянуті у строки.

   Жодних скарг на вказані відповіді по запитах не поступало.

Громадяни почали активно використовувати своє право на отримання публічної інформації і кожного року спостерігається збільшення кількості запитів. Але треба зазначити, що в переважній більшості громадяни подаючи запити намагаються таким чином вплинути на процес розгляду своїх справ.

З метою недопущення помилок у наданні інформації за запитами згідно ЗУ «Про доступ до публічної інформації» вважаємо за необхідне довести даний аналіз до відома суддів, начальників відділів та  працівників апарату Апеляційного суду.