flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Правила реєстрації користувачів

17 жовтня 2013, 14:33

Дані Правила визначають порядок реєстрації учасників судового процесу в системі обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу та надсилання процесуальних документів в електронному вигляді відповідно до процесуального законодавства
Правила реєстрації Користувачів та роботи в системі обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу.

Дані Правила розроблені відповідно до Тимчасового регламенту обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу і визначають порядок реєстрації учасників судового процесу (далі – Користувачів) в системі обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу (далі - Система) та надсилання Користувачам процесуальних документів в електронному вигляді, паралельно з документами у паперовому вигляді відповідно до процесуального законодавства.

 1. Адміністратор сервісу електронної пошти «Електронний суд» (далі – Адміністратор) постачає послуги електронної пошти з метою надсилання судами загальної юрисдикції електронних копій процесуальних документів юридичним та фізичним особам, які зареєструвались у системі «Електронний суд», по судовим справам, у яких вони є учасниками (далі – Користувачі).
 2. Під послугами системи «Електронний суд» слід розуміти послуги пересилання електронних копій документів, зберігання електронних повідомлень для Користувача у почтовій скриньці сервісу «Електронний суд».
 3. Правила є договором приєднання, реєстрація Користувача підтверджує приєднання Користувача до даних Правил повністю та підтверджує його згоду з приведеними нижче умовами.
 4. Документи в електронному вигляді можуть бути надіслані судом Користувачу на створені таким Користувачем електронні адреси з доменним іменем «mail.gov.ua» лише після реєстрації Користувача в системі обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу (далі - Система), розміщеній на офіційному веб-порталі судової влади України та за умови подачі до суду заявки про отримання процесуальних документів в електронному вигляді (далі - Заявка).
 5. Реєстрація Користувача відбувається шляхом заповнення Користувачем відповідної реєстраційної форми, у якій зазначаються наступні відомості:
  • найменування для юридичних осіб або прізвище, ім'я, по-батькові для фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
  • для юридичних осіб ідентифікаційний код юридичної особи, для фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців – ідентифікаційний номер платника податків – фізичної особи (у разі відсутності ідентифікаційного номеру – серія та номер паспорту громадянина);
  • адреса місцезнаходження або місця проживання;
  • адреса особистої електронної пошти (е-mail) Користувача, яка в подальшому буде використовуватись Адміністратором для інформування Користувача про пароль доступу до Системи (у випадку його зміни або з метою нагадування Користувачеві паролю).
  • номери телефонів (факсів);
  • інформація про особу, яка внесла дані (ПІБ, посада, номер телефону);
  • дата та час заповнення, які проставляються автоматично;
  • згода суб'єкта персональних даних на обробку персональних даних (для фізичних осіб).
 6. Користувач зобов’язується при реєстрації в системі «Електронний суд» вказувати достовірні відомості про себе або юридичну особу, яку він представляє. У разі зазначення недостовірних відомостей Адміністратор не несе відповідальності за неналежне надання послуг щодо отримання Користувачем вхідної кореспонденції на його поштову скриньку.
 7. У разі неможливості коректної реєстрації Користувача через те, що під його акаунтом (ідентифікаційним кодом) вже зареєстрована інша особа або іншу помилку даних, він повинен звернутися з офіційним листом до Адміністратора, повідомивши про вказані обставини та надати належні докази своїх реєстраційних даних.
 8. У разі відповідності та повноти внесення Користувачем інформації у шаблон форми реєстрації Системою автоматично генерується адреса електронної пошти Користувача у форматі: ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер платника податків – фізичної особи (у разі відсутності ідентифікаційного номеру – серія та номер паспорту громадянина) "@mail.gov.ua".
 9. Після реєстрації в Системі і генерації адреси електронної пошти Користувач для отримання електронних копій процесуальних документів повинен подати до суду Заявку.
 10. Процесуальні документи надсилаються судом Користувачеві на електронну адресу паралельно з документами у паперовому вигляді відповідно до процесуального законодавства.
 11. Будь-яка інформація про Користувача, пов’язана з системою «Електронний суд» є конфіденційною інформацією. Адміністратор забезпечує дотримання режиму конфіденційності кореспонденції Користувача (електронних повідомлень тощо), що зберігаються в його електронній поштовій скриньці. Під конфіденційністю розуміється режим, при якому Адміністратор не має права ознайомлюватись з кореспонденцією Користувача або надавати її третім особам, окрім випадків, що безпосередньо передбачені чинним законодавством України та цими Правилами.
 12. Користувач зобов’язується не використовувати сервіс «Електронний суд» для:
  • збирання, зберігання та обробки персональних даних інших Користувачів.
  • видачі себе за іншу особу або представника підприємства, установи, організації без достатніх на те прав, у тому числі за співробітників Власника сервісу, а також введення в оману відносно якостей та характеристик будь яких суб’єктів або об’єктів.
  • завантаження, відправки, передачі або будь-якого іншого способу публікації матеріалів, які Користувач не має права робити доступними відповідно до законодавства або інших договірних відносин.
  • завантаження, відправки, передачі або іншого способу публікації будь-яких матеріалів, що містять віруси або інші комп’ютерні коди, файли або програми, що призначені для порушення, знищення чи обмеження функціональності будь-якого комп’ютера або телекомунікаційного обладнання.
  • завантаження, відправки, передачі або іншого способу публікації будь-яких програм для здійснення несанкціонованого доступу, а також серійні номери до комерційних програмних продуктів і програми для їх генерації, логіни, паролі та інші засоби для отримання несанкціонованого доступу до платних ресурсів в мережі Інтернет, а також розміщення посилань на вищезазначену інформацію.
  • здійснення іншої протизаконної діяльності, що порушує права та зачіпає інтереси третіх осіб та вводить в оману інших користувачів мережі Інтернет. Користувач самостійно несе всю відповідальність за вказані в цьому пункті дії та зобов’язується відшкодувати Адміністратору усі витрати, що він поніс у зв’язку з такими діями Користувача.
 13. Користувач розуміє та погоджується з тим, що Адміністратор не несе відповідальності за відмову в отриманні Користувачем кореспонденції, технічні обмеження сервісу «Електронний суд» або за технічні збої в наданні послуг сервісу «Електронний суд», зберігання кореспонденції, файлів або інших даних в електронному сервісі «Електронний суд», доставку пошти, збереження адреси Користувача, а також за спричинення будь-яких збитків Користувачу при наданні або ненаданні послуг сервісу «Електронний суд».
 14. У випадку втрати Користувачем паролю до своєї електронної скриньки, Адміністратор може надати (відновити) Користувачу пароль в автоматичному режимі на іншу електронну адресу Користувача, що зазначена ним при реєстрації.
 15. Адміністратор має право змінювати Правила в односторонньому порядку.
 16. У випадку порушення Користувачем умов цих Правил Адміністратор має право призупинити або зупинити надання Користувачу послуг сервісу «Електронний суд».


 Заявка про отримання процесуальних документів в електронному вигляді.