flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Засади використання автоматизованої системи документообігу суду

 РІШЕННЯ № 1

зборів суддів Апеляційного суду
Івано-Франківської області

3 листопада 2016 року                                                                                                  м. Івано-Франківськ
 
Із змінами і доповненнями, внесеними
рішеннями зборів суддів Апеляційного суду
Івано-Франківської області
 
від 24 січня 2017 року №3
від 30 серпня 2017 року №1
від 28 грудня 2017 року №1
 
Про затвердження Засад використання автоматизованої системи документообігу суду в Апеляційному суді Івано-Франківської області
 
Слухали:
 
Доповідь голови суду, про необхідність систематизації існуючих рішень зборів суддів Апеляційного суду Івано-Франківської області, якими визначено питання засад використання автоматизованої системи документообігу, та приведення їх до єдиного формату.
 
Вирішили:
 
1.     Затвердити Засади використання автоматизованої системи документообігу суду в Апеляційному суді Івано-Франківської області (додається).
 
2.     Визнати такими, що втратили чинність, рішення зборів суддів Апеляційного суду Івано-Франківської області, якими визначались питання засад використання автоматизованої системи документообігу суду, а саме:
-         пункт 4 рішення зборів суддів від 31 грудня 2010 року № б/н;
-         рішення зборів суддів від 10 січня 2014 року № б/н;
-         пункти 2, 3, 6 рішення зборів суддів від 05 серпня 2014 року № б/н;
-         рішення зборів суддів від 20 жовтня 2014 року,
-         пункт 1 рішення зборів суддів від 31 грудня 2014 року.
-         пункти 1 - 6 рішення зборів суддів від 27 квітня 2015 року №5,
-         пункт 2 рішення зборів суддів від 12 травня 2015 року
-         рішення зборів суддів від 15 червня 2015року
-         рішення зборів суддів від 12 березня 2016 року
-         рішення зборів суддів від 27 травня 2016 року
-         рішення зборів суддів від 07 жовтня 2016 року.
 
3.     Це рішення набирає чинності з 04 листопада 2016 року.
 
4.     Технічному адміністратору невідкладно внести відповідні зміни в налаштування автоматизованої системи документообігу суду.
 
5.     Контроль за виконанням цього Рішення зборів суддів здійснюється головою суду.
 
 
 
Голова зборів                                                           Б.М. Гриновецький
 
 
 
Секретар                                                                   Г.П. Мелінишин


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням зборів суддів Апеляційного суду
Івано-Франківської області № 1 від 03.11.2016 року.
 
ЗАСАДИ
ВИКОРИСТАННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ДОКУМЕНТООБІГУ
АПЕЛЯЦІЙНОГО СУДУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
1. Затвердити персональний склад постійних колегій суддів з розгляду цивільних справ Апеляційного суду Івано-Франківської області:
 
№1
№2
№3
№4
Бойчук І.В.
Горейко М.Д.
Ясеновенко Л.В.
Девляшевський В.А.
Малєєв А.Ю.
Фединяк В.Д.
Мелінишин Г.П.
Пнівчук О.В.
Томин О.О.
Василишин Л.В.
Максюта І.О.
Матківський Р.Й.
 
Для кожної постійної колегії суддів строком на 1 рік визначається резервна колегія: відносно складу №1 - склад №3 (і навпаки); відносно складу №2 - склад №4 (і навпаки).
 
(абзац перший та другий п.1 у редакції рішення зборів суддів
Апеляційного суду Івано-Франківської області від 28 грудня 2017 року №1)
 
Надалі за необхідності з метою належного відправлення правосуддя, підвищення його якості, не пізніше 31 грудня поточного року, формувати нові склади постійно-діючих колегій суддів для апеляційного розгляду цивільних справ.
 
2. Розгляд кримінальних проваджень та справ про адміністративні правопорушення проводити колегією (суддею), визначеною(ним) при автоматизованому розподілу справ з числа всіх суддів судової палати з розгляду кримінальних справ (п. 2.3.11 Положення).
 
3. Відповідно до ст.18 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» головуючими судових засідань для здійснення кримінального провадження щодо неповнолітніх у апеляційному порядку вважати обраними суддів Гриновецького Б.М., Гандзюка В.П. та Шкрібляка Ю.Д. (п. 2.3.10 Положення).
 
(п.3 у редакції рішення зборів суддів
Апеляційного суду Івано-Франківської області від 24 січня 2017 року №3)
 
4.    Відповідно до встановленого процесуальним законодавством принципу незмінності складу суду, розгляд справи проводиться визначеною автоматизованою системою колегією суддів.
У випадку тимчасової відсутності судді-члена колегії, крім судді-доповідача, з метою недопущення безпідставного відкладення справ, повторного виклику в судове засідання учасників процесу, організаційне забезпечення заміни автоматизованою системою відсутнього судді-члена колегії здійснює керівник апарату суду.
З метою належної організації роботи суду та оперативного розгляду цивільних та кримінальних проваджень в розумні строки у випадку тривалих відпусток, відрядження, тимчасової непрацездатності, закінчення повноважень судді проводити заміну суддів автоматизованою системою згідно з вимогами Положення (п. 2.3.25 Положення).
 
5.  Працівникам, відповідальним за здійснення автоматизованого розподілу судових справ, передавати на автоматизований розподіл справи (провадження), які підлягали передачі раніше визначеному в судовій справі головуючому судді (судді-доповідачу) у випадках відсутності такого судді (внаслідок його перебування у відрядженні, відпустці, його тимчасової непрацездатності та в інших передбачених законом випадках), якщо це призведе до неможливості вирішення питання відкриття апеляційного провадження у строки, визначені процесуальним законодавством (п. 2.3.13 Положення), з долученням фотокопії табеля обліку робочого часу станом на день та час проведення такого розподілу.
 
6.   Визначити необхідність врахування при розрахунку коефіцієнту навантаження судді на момент автоматизованого розподілу судової справи днів, у які не розподіляються щодо конкретного судді судові справи (п. 2.3.16 Положення).
 
7.    З метою рівномірного розподілу справ між суддями встановити: коефіцієнт складності по цивільних справах - 1; кримінальних провадженнях - 1; провадженнях на рішення слідчих-суддів - 0,5; справах про адміністративні правопорушення - 0,5; розгляд подань в порядку секретності - 0,05; коефіцієнт участі суддів у складі колегії суддів - 0,25 (п. 2.3.14 Положення).
 
8.    Встановити наступні коефіцієнти навантаження розгляду справ: голові суду - 1; заступникам голови суду - 1; секретарям судових палат - 1 (п. 2.3.15 Положення).
 
(п.8 у редакції рішення зборів суддів
Апеляційного суду Івано-Франківської області від 30 серпня 2017 року №1)
 
9.    Матеріали кримінальних проваджень за клопотаннями про проведення негласних слідчих дій не розподіляються щодо конкретного судді за три дні до початку відпустки (якщо її тривалість становить не менше чотирнадцяти календарних днів) (п. 2.3.3 Положення).
 
10. Клопотання і скарги по одному кримінальному провадженні передаються раніше визначеному слідчому судді.
 
11. У разі надходження апеляційних скарг, які подані в рамках однієї справи, але на різні судові рішення, вони передаються раніше визначеному судді- доповідачу, якщо апеляційне провадження не закінчено.
 
12. У випадках повернення до суду апеляційної інстанції судової справи, в якій судові рішення скасовувались з передачею судової справи на новий розгляд до суду першої інстанції (крім справ, у яких наявні обставини, що виключають повторну участь судді у розгляді справи, в тому числі перегляд справи за нововиявленими обставинами та ін.) підлягають автоматизованому розподілу на загальних підставах.
 
13. У разі повторного надходження до суду апеляційних скарг, з передбачених процесуальним законом підстав, вони підлягають автоматизованому розподілу на загальних підставах (п. 2.3.13 Положення).