flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Перелік затверджених наказом голови суду документів, що містять службову інформацію

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ голови

Апеляційного суду

Івано-Франківської області

від 14.06.2018  № _27-oд

 

Перелік

відомостей Апеляційного суду Івано-Франківської області,

що становлять службову інформацію

 

 1. Відомості про організацію впровадження та експлуатацію засобів технічного захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі суду.
 2. Відомості, що містяться в звітності та листуванні з питань технічного захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі суду.
 3. Відомості щодо апаратно-програмного складу засобів технічного захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі суду.
 4. Відомості, що містяться в актах обстеження та технічних завданнях з побудови і модернізації інформаційно-телекомунікаційної системи суду.
 5. Відомості, що містяться в експертних висновках та актах категоріювання об’єктів інформаційної діяльності суду.
 6. Відомості, що містяться у розпорядчих документах, які стосуються режимно-секретної роботи суду.
 7. Відомості, що містяться у документах (журналах, листах, довідниках) з грифом «Для службового користування».
 8. Відомості про планування заходів з охорони державної таємниці.
 9. Відомості про організацію  охорони державної таємниці та забезпечення режиму секретності, в тому числі у разі настання особливого періоду, введення правового режиму надзвичайного стану або у разі виникнення загрози захоплення матеріальних носіїв секретної інформації.
 10. Відомості за сукупністю всіх показників про планування, організацію запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації охорони, пропускного та внутрішньооб’єктового режиму, володіння якими дає змогу заінтересованій стороні ініціювати витік службової інформації та державної таємниці в суді.
 11. Відомості про результати квартальних перевірок наявності секретних документів і справ.
 12. Відомості про результати службових розслідувань в зв’язку з втратою секретних документів і справ, розголошенням відомостей, що становлять державну таємницю, порушенням вимог режиму секретності.
 13. Відомості в документах з питань надання дозволів на проведення оперативно-технічних заходів та оперативно-розшукової діяльності (крім документів із грифом обмеження доступу «Таємно» та «Цілком таємно».
 14. Відомості за сукупністю всіх показників про стан охорони державної таємниці, що містяться в звітах та в пояснювальних записках до них.
 15. Відомості, що містяться в номенклатурі секретних справ суду.
 16. Відомості, що містяться в номенклатурі посад працівників суду, перебування на яких потребує оформлення допуску та надання доступу до державної таємниці.
 17. Відомості, що містяться в облікових формах (картках) та в листуванні з питань оформлення суддям та працівникам апарату суду допуску до державної таємниці.
 18. Відомості, що містяться в протоколах засідань експертної комісії суду з питань таємниць та проведення експертизи цінності документів.
 19. Відомості, що містяться переліках, актах в зв’язку з відбором та знищенням або передачею на державне архівне зберігання, переглядом грифів секретності та експертною оцінкою матеріальних носіїв секретної інформації. 
 20. Відомості, що містяться в облікових формах (журналах) в зв’язку з обліком секретних документів і справ.
 21. Відомості, що містяться в актах обстеження приміщень на придатність для проведення секретних робіт.
 22. Відомості, що утворюються в секретному діловодстві в зв’язку із здійсненням правосуддя та переглядів грифів секретності.
 23. Відомості про планування заходів з технічного захисту інформації з обмеженим доступом.
 24. Відомості про організацію технічного захисту інформації з обмеженим доступом.
 25. Відомості про результати квартальних перевірок наявності конструктивних елементів та пристроїв КТЗІ та КСЗІ в АС класу "1" другої категорії.
 26. Відомості про результати службових розслідувань в зв’язку з витоком інформації з обмеженим доступом технічними каналами, порушенням вимог нормативних документів в сфері технічного захисту інформації.
 27. Відомості за сукупністю всіх показників про стан технічного захисту інформації з обмеженим доступом, що містяться в звітах та в пояснювальних записках до них.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ голови

Апеляційного суду

Івано-Франківської області

від    14.06.2018   № _28-од_

 

Перелік

відомостей Апеляційного суду Івано-Франківської області,

що становлять службову інформацію з відміткою «Літер «М»

 

 1. Відомості про військовозобов’язаних, заброньованих за Апеляційним судом Івано-Франківської області.