flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

РОЗКЛАД РОБОТИ СУДУ:

 

Понеділок - п'ятниця:       з 8:00 до 17:00

Перерва:                             з 12:00 до 13:00

Вихідні дні:                         субота - неділя

 

Прийняття та реєстрація документів здійснєються канцелярією суду протягом всього робочого часу.

Інформація учасникам судового процесу про рух справи в суді надається відділом забезпечення діяльності відповідної судової палати протягом всього робочого часу.

Справи для ознайомлення видаються відділом забезпечення діяльності відповідної судової палати, протягом усього робочого часу

 

Г Р А Ф І К

особистого прийому громадян керівництвом

Апеляційного суду Закарпатської  області

 та  його  апарату 

з питань організаційного забезпечення судочинства

на   2018 рік

 Голова  суду

Фазикош Ганна Василівна  

Перший понеділок

кожного місяця

з 09:00 до 12:00

Заступник голови суду

Вотьканич Федір Андрійович

 

Друга п’ятниця  

кожного місяця

з 09:00 до 12:00

Секретар судової  палати з  розгляду  цивільних  справ

Кожух Олена Анатоліївна 

 

 

Керівник апарату суду

Боклах Галина Іванівна

Третій  вівторок  

кожного місяця

з 09:00 до 12:00

 

Четвертий понеділок 

кожного місяця 

з 09:00 до 12:00

Заступник керівника апарату суду

Гаврилюк Вікторія Юріївна

Четвертий понеділок 

кожного місяця 

з 13:00 до 16:00

 

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Н А К А З

 

 

16 листопада  2016 р.                      м. Ужгород                                       № 50

 

Про затвердження Положення

про організацію та порядок проведення

прийому громадян в Апеляційному суді

Закарпатської області

 

Відповідно до ст.22 Закону України «Про звернення громадян» №393/96-ВР  від 02.10.1996р., з метою забезпечення належних умов реалізації громадянами свого права на звернення до органів державної влади,

 

НАКАЗУЮ:

 

  1. Затвердити Положення про організацію та порядок проведення прийому громадян в Апеляційному суді Закарпатської області, що додається.
  2. Визнати таким, що втратив чинність Порядок організації та проведення особистого прийому громадян в Апеляційному суді Закарпатської області,  затвердженого  наказом Апеляційного суду Закарпатської області   №32 від 12.06.2015р.
  3. Начальнику відділу діловодства та обліку звернень громадян Вишневській В.Г. забезпечити дотримання   норм  Положення.
  4. Піцуру О.Я. розмістити текст  Положення на офіційному сайті суду.
  5. Контроль за  виконанням наказу покласти  на  керівника апарату Боклах Г.І.

 

 В.о.голови суду                                                                 В.В.Леско

                                              

                                               ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                            Наказ апеляційного суду

                                                                   Закарпатської   області

                                                 16.11.2016р.  №50

 

ПОЛОЖЕННЯ

про організацію та порядок проведення прийому громадян в Апеляційному суді Закарпатської області

  1. Загальні положення

1.1. З метою забезпечення належних умов реалізації громадянами свого права на звернення до органів державної влади в Апеляційному суді Закарпатської області (далі – Суд) створюються відповідні організаційні передумови, визначені цим Положенням, для безперешкодного доступу громадян до правосуддя, а також оптимізації роботи із всіма формами звернень, вирішення яких віднесено до компетенції Суду.

1.2. Це Положення розроблено у відповідності до вимог Конституції України, Законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про звернення громадян» та Інструкції з діловодства у місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України №173 від 17.12.2013 р.

1.3. Особливості організації роботи із зверненнями громадян в Суді зумовлені його правовим статусом та необхідністю забезпечення чіткого виконання вимог законодавства щодо об’єктивності  та неупередженості  суду, що виключає можливість для сторін, а також третіх осіб, втручатися в розгляд справ, а також вчиняти незаконний тиск на суддів.

1.4. Прийом громадян, які особисто звернулися до Суду, здійснюється у формах прийняття уповноваженими на це працівниками апарату суду поданих ними заяв, скарг, клопотань та інших звернень з подальшою їх реєстрацією і опрацюванням в порядку, визначеному правилами діловодства, а також через особистий прийом, що проводиться керівництвом Суду (головою, його заступниками, керівником апарату суду, його заступником) у межах своїх повноважень та з питань, що належать до їх службової компетенції, згідно встановленого графіку.

1.5. Судді апеляційного суду особистого прийому громадян не проводять. Єдиною формою спілкування сторін із суддею є розгляд справи у судовому засіданні, під час якого усі клопотання, заяви, звернення вирішуються виключно у передбаченому законодавством процесуальному порядку.

1.6. З метою інформування громадськості про правила прийому громадян в Суді це Положення розміщується на дошці оголошень Суду в зручному для ознайомлення місці, до якого забезпечується  безперешкодний доступ та на офіційному веб-сайті Суду.        

  1. Організація прийому громадян з питань розгляду письмових звернень 

 2.1. Усі звернення громадян, викладені у письмовій формі, розгляд і вирішення яких віднесено до компетенції апеляційного суду, приймаються щоденно в межах робочого часу згідно графіку роботи Суду працівниками відділу діловодства та обліку звернень громадян - канцелярії.

2.2. Прийняті заяви, скарги, клопотання та інші види звернень реєструються працівником відділу діловодства та обліку звернень громадян - канцелярії із занесенням відповідних відомостей до автоматизованої системи документообігу суду. Подальше провадження за зверненням здійснюється в порядку, передбаченому Інструкцією з діловодства у місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

2.3. Інформація на усні запити громадян щодо поступлення судових справ до провадження апеляційного суду та їх подальший рух надається працівниками канцелярій судових палат в усній формі.

2.4. Відомості загального характеру щодо реквізитів по оплаті судового збору, зразки окремих видів заяв до суду, графік особистого прийому громадян, списки справ, призначених до розгляду, інформація про розташування структурних одиниць апарату суду, які ведуть роботу із зверненнями громадян, а також розпорядок роботи суду вивішуються для ознайомлення на дошках оголошень Суду в загальнодоступних місцях.

2.5. Юридичні консультації на запити громадян працівниками апарату суду не надаються.

2.6. Звернення громадян, оформлені з порушенням вимог чинного законодавства,  до розгляду Судом не приймаються.

2.7. Звертаючись до Суду із зверненнями особисто, громадяни зобов’язані пред’являти працівникам апарату суду документи, що посвідчують їх особу та повноваження на вчинення відповідних дій.  

2.8. Звернення, розгляд яких чинним законодавством не віднесено до компетенції Суду, не приймаються, а громадянинові роз’яснюється його право звернутися з приводу порушених у звернені питань до уповноважених на це органів та установ.

2.9. Під час особистого прийому громадян посадовими особами суду у приміщенні апеляційного суду можуть уживатись додаткові заходи безпеки.

2.10. На прийом не допускаються особи, які прибули до Суду з тваринами, мають при собі громіздкі речі, у тому числі валізи, перебувають у стані сп’яніння, мають при собі зброю чи вибухонебезпечні речовини.

  1. Організація приймання громадян керівництвом Суду 

 3.1. Для забезпечення реалізації громадянами права на звернення особисто до керівництва органу державної влади з метою захисту своїх законних прав та інтересів в Суді здійснюється особистий прийом громадян головою, заступниками голови та керівником апарату суду, заступником керівника апарату.

3.2. Особистий прийом громадян здійснюється виключно у визначені для приймання громадян у дні згідно графіку, що затверджується наказом голови суду.

3.3. Графік особистого прийому громадян розміщується на дошці оголошень суду в загальнодоступному місці.

3.4. Особистий прийом громадян здійснюється без попереднього запису. Правом позачергового прийому користуються категорії громадян, визначені чинним законодавством України.

3.5. Особистий прийом керівництвом Суду здійснюється виключно з питань організаційної діяльності Апеляційного суду Закарпатської області, вирішення яких віднесено Законом України «Про судоустрій і статус суддів» до кола їх службових повноважень.

3.6. Питання розгляду конкретних судових справ вирішенню на особистому прийомі громадян не підлягають.

3.7.  Усні та письмові звернення громадян реєструються в журналі обліку особистого прийому громадян. Звернення, викладені у письмовій формі, після завершення особистого прийому передаються для реєстрації в автоматизованій системі документообігу суду та подальшого провадження за правилами діловодства до відділу діловодства та обліку звернень громадян - канцелярії.

3.8.   В разі наявності в особи копії звернення, що подається до Суду, особою, яка здійснює особистий прийом, проставляється штемпельний відтиск із зазначенням дати та номера звернення.

3.9. До початку особистого прийому громадяни зобов’язані пред’явити паспорт чи інший документ, який посвідчує їх особу, а в разі вчинення дій за дорученням іншої особи – також документ, який підтверджує їх повноваження на представництво.

3.10. Присутність сторонніх осіб під час особистого прийому громадян, крім тих осіб, які безпосередньо звертаються із зверненнями та їх повноважних представників, а також працівників апарату Суду, які залучаються для виконання облікової роботи, пов’язаної з веденням журналу особистого прийому громадян, та сприяння в оперативному пошуку необхідної інформації по суті порушених заявниками на особистому прийомі питань, не допускається.

3.11. У разі тимчасової відсутності особи, яка у визначений день згідно графіку повинна здійснювати особистий прийом громадян, зокрема внаслідок хвороби, перебування у відпустці чи службовому відрядженні, а також у зв’язку із необхідністю оперативного вирішення виробничих питань, що виключає можливість проведення особистого прийому безпосередньо цією особою, особистий прийом провадиться її заступником чи виконуючим обов’язки або за визначенням керівництва суду іншою службовою особою апарату суду.

3.12. Звернення, розгляд і вирішення яких не входить до повноважень посадових осіб, за якими закріплені дні прийому, на особистому прийомі не приймаються. Одночасно громадянинові роз’яснюється порядок, в якому таке звернення може бути подане для розгляду, а в разі порушення у зверненні питань, вирішення яких чинним законодавством не віднесено ні до повноважень керівництва суду, ні до компетенції апеляційного суду – вказати громадянинові на цю обставину як таку, що свідчить про помилкове адресування звернення.

3.13. Розгляд прийнятих на особистому прийомі звернень громадян здійснюється за правилами, визначеними Законом України «Про звернення громадян». За можливості вирішити порушене у зверненні питання під час особистого прийому,  - таке підлягає розгляду невідкладно.

3.14. Повторне звернення на особистому прийомі з аналогічних питань, що вже були предметом розгляду Суду і вирішені по суті, не допускається.

3.15. Інформація про надходження звернень громадян на особистому прийомі та результати їх розгляду періодично узагальнюється загальним відділом суду-канцелярією.

  1. Відповідальність за порушення законодавства про звернення громадян.

4.1. Посадові особи Суду несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність передбачену законодавством України, за недотримання вимог Закону України «Про звернення громадян».

4.2. Подання  громадянином звернення, що містить наклеп і образи, дискредитацію органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та їхніх посадових осіб, керівників та інших посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, заклики до розпалювання національної, расової, релігійної ворожнечі та інших протиправних дій, тягне за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

 

Керівник апарату         

Г.І.Боклах