flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Форма письмового запиту на інформацію

Додаток 1
до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у апеляційному суді Закарпатської області 

 

 

 

  Форма письмового запиту на інформацію

Апеляційний суд Закарпатської області
вул. Довженка, 7, м. Ужгород, 88000
_______________________________ 
(прізвище, ім'я, по батькові/найменування запитувача інформації)
що проживає/знаходиться за адресою: 
___________________________

___________________________

тел. _________; e-mail:___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАПИТ

Відповідно до статті 34 Конституції України, статей 3, 4, 5, 19, 20 Закону України "Про доступ до публічної інформації", статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України "Про інформацію" прошу надати мені таку інформацію:

    ___________________________________________________________

    ___________________________________________________________

    ___________________________________________________________

Відповідь на інформаційний запит прошу направити за адресою:

    _______________________________________________________

Ознайомлений(а) з вимогами Закону України "Про доступ до публічної інформації" щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк копій документів обсягом більш як 10 сторінок.                    ____________ 
                                            (підпис)

"___" ____________ 20__ р.            ______________    _____________________ 
                     (дата)                                                           (підпис)                          (прізвище, ініціали)