flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Додаток 1 
до Розпорядження в.о.голови апеляційного
Закарпатської області  
від 03  січня  2017 року №1
 
Порядок 
відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію
 
1. Цим Порядком визначається механізм відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються апеляційним судом Закарпатської області (далі – Суд)  за запитами на інформацію.
2. Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію (далі - Порядок), застосовується у випадку, коли Суд  є належним розпорядником інформації.
3. Відповіді на запити надаються безкоштовно:
запитувачу інформації, що становить суспільний інтерес. Належність інформації до такої, що становить суспільний інтерес, визначається чинним законодавством;
особі у разі надання інформації про неї.
4. Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів здійснюється у разі потреби у виготовленні більш як 10 сторінок запитуваних документів. Розмір відшкодування витрат на копіювання або друк запитуваних документів визначається структурним підрозділом, у володінні якого перебуває запитувана інформація.
До розміру відшкодування витрат на копіювання або друк (виготовлення) документів, що надаються за запитами на інформацію, також враховуються витрати, пов'язані зі скануванням або іншою комп'ютерною обробкою цих документів.
Витрати, пов'язані з наданням відповідей за запитами на інформацію з використанням послуг поштового, факсового, міжміського телефонного зв'язку, включаються до рахунка на відшкодування витрат за діючими розцінками і тарифами, якщо інше не передбачено цим Порядком.
Оплата рахунка на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, здійснюється у будь-якій фінансовій установі, зручній для запитувача.
5. У разі якщо кількість сторінок відповіді за запитом на інформацію можна визначити заздалегідь і запитувач надіслав документ, що підтверджує оплату коштів, пов'язаних з наданням відповіді та обрахованих згідно з цим Порядком, відповідь надається в установлений законом строк.
У разі якщо кількість сторінок відповіді за запитом на інформацію можна визначити заздалегідь, але запитувач не надіслав документ про оплату, обрахунок цих витрат проводиться відповідальним структурним підрозділом, а рахунок на відшкодування витрат надсилається запитувачу в установлений законом строк для відповіді на запит на інформацію.
У разі якщо кількість сторінок відповіді за запитом на інформацію не можна визначити заздалегідь, відповідальний структурний підрозділ надсилає запитувачу лист та рахунок, у якому зазначається часткова сума відшкодування витрат.
6. Відповідь на запит надається після отримання документів, що підтверджують повну оплату витрат, пов'язаних з наданням відповіді. Відповідь на запит не надається у разі повної або часткової відмови запитувача від оплати витрат, пов'язаних з наданням відповіді за запитом на інформацію.
У разі ненадходження у місячний строк документів, що підтверджують повну оплату витрат, запитувачу надається відмова в отриманні відповіді на запит на інформацію.
7. Відповіді за запитом на інформацію, що мають надаватися безкоштовно, але надання їх пов'язане з використанням послуг поштового, факсового, міжміського телефонного зв'язку (крім листування засобами електронної пошти, а також листування поштою та ведення телефонних розмов у межах України), надаються після сплати зазначених послуг.
 
 Керівник апарату                                                                     Г.І.Боклах
 
Додаток 2
до  Розпорядження в.о.голови
  Апеляційного  Закарпатської області
 від 03  січня  2017 року №1
 
Розмір фактичних витрат 
на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію
 
1.     Просте копіювання або друк сторінки документа:
 
 
 
 
 
 
 
 
Найменування послуги, що надається
 
 
 Вартість   послуги за 1 сторінку
1
Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)
0,1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати
2
Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)
0,2 відсотка  розміру мінімальної заробітної плати
3
Копіювання або друк копії документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)
0,3 відсотка  розміру мінімальної заробітної плати
4
Виготовлення документа шляхом сканування або іншої комп'ютерної обробки документів у електронному вигляді
0,3 відсотка розміру мінімальної заробітної плати
 
2. Розмір витрат, пов'язаних з наданням відповідей за запитами на інформацію з використанням послуг поштового, факсового, міжміського телефонного зв'язку, визначається за діючими розцінками і тарифами. 
3. Розмір мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки встановлюється на дату копіювання та друку документів.
 
Керівник апарату                                                                  Г.І.Боклах
 
Реквізити
 
Надавач послуг:                           Апеляційний суд Закарпатської області
 
Код ЄДРПОУ:                              02886255                              
 
Реєстраційний рахунок:              № 35229142018289
 
Банк надавача послуг                  Державна казначейська служба України, м. Київ
 
МФО банку:                                 820172
 
Платник:                _______________________________________________________
 
                                _______________________________________________________
 
Додаток №3
до  Розпорядження в.о.голови
Апеляційного  Закарпатської області  
 від 03  січня  2017 року №1
 
РАХУНОК №_______
від  «____»_______________   20 ____ року
 
 
з/п
Найменування
Кількість сторінок (одиниць)
Ціна за виготовлення 1 сторінки
( без ПДВ), грн.
Загальна вартість
(без ПДВ), грн.
1.
Витрати на копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру ( відшкодування вартості паперу та тонера)
 
 
 
2.
Витрати на копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру( відшкодування вартості паперу та тонера)
 
 
 
3.
Витрати на копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацію міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (відшкодування вартості паперу та тонера)
 
 
 
4.
Виготовлення документа шляхом сканування або іншої комп'ютерної обробки документів у електронному вигляді
     
 
 
РАЗОМ
 
 
 
 
 
Всього до сплати:  ______________________________________________________
 
______________________________________________________________________
 
                                                                (сума прописом)
 
 Голова апеляційного суду
 
Закарпатської  області                             ____________________
 
                                                                                  (підпис)
 
 Начальник відділу планово-фінансової діяльності,
 бухгалтерського обліку та звітності      ____________________