flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

АНАЛІЗ СТАНУ РОБОТИ ЗА ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН, ПРЕДСТАВНИКІВ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ЗА 2016 РІК ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ГРОМАДЯНАМИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА НА ЗВЕРНЕННЯ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН»

 

    В апеляційному суді Дніпропетровської області робота зі зверненнями громадян організована та ведеться на підставі  Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996р. із змінами та доповненнями, Закону України «Про інформацію» від 02.12.1992р. із змінами і доповненнями, Закону України "Про доступ до публічної інформації", Інструкції з діловодства по зверненням громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях, незалежно від форм власності, у засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України №348 від 14.04.1997р., діючої Інструкції з діловодства у місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, апеляційному суді Автономної республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ (далі - Інструкція), затвердженої Наказом Державної судової адміністрації України від 17 грудня 2013 року N173 (погодженого Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ листом від 17 грудня 2013 року №11-2038/0/4-13) в частині, яка не суперечить вищевказаній Інструкції з діловодства по зверненням.

Розгляд пропозицій (зауважень), заяв (клопотань), скарг та особистий прийом громадян є одним із важливих напрямків діяльності апеляційного суду Дніпропетровської області, спрямований на захист конституційних прав і свобод людини і громадянина, зміцнення законності і правопорядку, засобом отримання інформації про недоліки в роботі його структурних підрозділів.

Згідно зі ст. 40 Конституції України, усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися  до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, які зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.        

Відповідно до змісту запитуваної інформації і предмету регулювання правовідносин, про які йдеться мова у зверненнях, їх перевірка і розгляд проводиться згідно з Законами України "Про звернення громадян", "Про інформацію", "Про доступ до публічної інформації".

Викладені у письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) та скарги громадян, що не підлягають розгляду відповідно до цивільного, кримінального судочинства,  розглядаються в порядку визначеному Законом України „Про звернення громадян ”.

По фактах, наведених у зверненнях  громадян, проводиться ретельна перевірка, про результати якої заявникам надаються мотивовані відповіді, роз’яснюються  положення чинного законодавства. Усі звернення громадян були вчасно перевірені та результати перевірки письмово повідомлені особисто громадянам. Порушення строків надання відповіді заявникам, встановлених чинним законодавством, протягом 2016 року не допускались.

Особистий прийом громадян та представників юридичних осіб відповідно до графіку в суді ведеться головою апеляційного суду.

За звітний період прийнято особисто головою апеляційного суду 59 громадян та представників юридичних осіб.  Разом з цим, працівниками суду вживаються всі необхідні заходи для врегулювання поставлених питань негайно, на стадії звернення із проханням про запис на особистий прийом, або безпосередньо під час реалізації громадянами своїх прав, передбачених законом. Кількість прийнятих громадян ніяким чином не обмежує зазначене право, а свідчить про оперативність роботи апарату апеляційного суду.

Протягом січня - грудня 2016 року до відділу (канцелярії) діловодства прийому та обліку звернень громадян апеляційного суду Дніпропетровської області надійшло 290 звернень громадян та представників юридичних осіб, проти 272 – у 2015 році, 356 – у 2014 році та проти 442 – у 2013 році, що свідчить про зменшення кількості надходження звернень за аналогічні періоди в порівнянні з 2013-2014 роками та незначне збільшення у порівнянні з 2015 роком. Така динаміка є, безумовно, позитивною та свідчить, перш за все, про те, що зусилля керівництва суду, суддівського корпусу і апарату суду, направлені на  упорядкування, налагодження роботи суду та підвищення рівня реалізації громадянами своїх прав і свобод, дають позитивні результати.

Крім того, до судів загальної юрисдикції було направлено за належністю    113 заяв та клопотань (у порівнянні з 2015 роком - направлено 85 заяв) - це більше на 28 заяв, або на 24,78%), які підлягають вирішенню у процесуальному порядку. Всього надано 22 відповіді (у 2015 році – 51 відповідь) в порядку листування, що на 29 відповідей (або майже на 131,82 %) менше ніж за той же період 2015 року), а також опрацьовано  24 листа (це на 4 листа або на 16,67% більше ніж у 2015 році – 20 листів), що надійшли в порядку інформування.

         З Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради юстиції у 2016 році надійшло 30 запитів (на 23 запита менше ніж у 2015 році – 53 шт.) за скаргами громадян та представників юридичних осіб, по яких суддями апеляційного суду Дніпропетровської області надані письмові пояснення.

         Крім того, у звітному періоді надійшло 18 повідомлень з Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради юстиції про прийняття рішень про відмову у відкритті дисциплінарних проваджень відносно суддів апеляційного суду, що на 20 запитів менше, ніж у 2015 році - 38.

У 2016 році до апеляційного суду Дніпропетровської області в порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації», надійшло 150 письмових запита на інформацію проти 163 запитів у 2015 році (тобто на  13 запита або майже на 8,67% менше  ніж у 2015 році), в тому числі :

Усі запити своєчасно розглянуті, в межах компетенції апеляційного суду, надано ґрунтовні відповіді по суті всім запитувачам інформації. Нерозглянутих запитів про надання публічної інформації за вказаний звітний період немає.                          Питання, порушені громадянами у запитах на публічну інформацію, стосувалися переважно інформації про рух справ в апеляційному суді.                                   Крім того, відділом (канцелярією) діловодства, прийому та обліку звернень громадян задоволено 14295 усних запитів щодо надання інформації (по телефону), що на 16 534 усних запитів (або на 115,66 %) менше ніж за аналогічний період 2015 року (опрацьовано 30 829 усних запитів).

 

              СХЕМАТИЧНА ДІАГРАММА ( 2013 - 2016 р.р.)

 

 

 

 

Як вбачається з наведеної діаграми за 2013 – 2016 роки кількість звернень, що надходять до апеляційного суду в основному з кожним роком зменшується. Тільки в останньому 2016 році відмічається невелике збільшення.

 Так,  у  2013 р. надійшло 442 звернення,

         у 2014 р. надійшло 356 звернень,

         у 2015 р. надійшло 272 звернень,

         у 2016 р. надійшло 290 звернень.

 

За змістом звернення:

- скарги  становили - 115 одиниці (39,66% від загальної кількості звернень);       

- заяви становили -  90 одиниць (31,03% від загальної кількості звернень);

- звернення становили - 42  одиниць (14,48% від загальної кількості звернень);

- клопотання становили – 11  одиниць (3,79% від загальної кількості звернень);

- листи – 21 одиниця (7,21% від загальної кількості звернень);

- запит – 10 одиниць (3,45% від загальної кількості звернень);

- телеграма – 1 (0,34% від загальної кількості звернень).

Переважна більшість звернень 266 (в порівнянні з аналогічним періодом у 2015 році - 235 звернення) або 11,65 % від загальної кількості звернень надійшла безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області.

Надійшло 3 (1,034%) депутатських звернень.

Разом з цим звернення надходили з:

-   Апарату Верховної Ради України – 4 (1,38%);

-   Вищого спеціалізованого суду України – 1 (0,34%);

       - Державної судової адміністрації України та його Територіального Управління - 5 (1,72%);

-   Уповноваженого ВРУ з прав людини – 1 (0,34%);

-    Виправні колонії – 1 (0,34%);

-   Прокуратури  – 2 (0,69%);

-   Дніпропетровського слідчого ізолятору – 8 (2,76%);

-   Ради суддів України – 1 (0,34%);

-   Національне антикорупційне бюро України – 1 (0,34%).

 

Всі звернення, які надійшли в 2016 році, розглянуті.

 

Звернення, повернені без розгляду – 1 шт.; направлені за належністю – 0.

 

Серед 290 звернень громадян, що надійшли до апеляційного суду Дніпропетровської області, безпосередньо апеляційним судом було вирішено 270 звернення, що складає 93,10% від загальної кількості розглянутих звернень. Цю кількість складають скарги на дії суддів, питання пов'язані з оскарженням рішень в апеляційному порядку, питання щодо незгоди з судовими рішеннями, питання щодо розгляду справ в апеляційній інстанції, видачі копій документів та інші. Решту звернень було надіслано для вирішення питань, відповідно до вимог чинного законодавства, до районних, міських та міськрайонних судів Дніпропетровської області.

 

        У 2016 році надійшли звернення та були надіслані на розгляд до таких місцевих судів Дніпропетровської області:

 

 

Назва суду

 

Кількість скарг

 

2016  рік

 

 2015 рік

Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

-

4

Нікопольський міськрайонний суд

-

3

Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

3

7

Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу 

-

2

Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська

-

4

Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

-

1

Новомосковський міськрайонний суд

3

1

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

1

2

Апостолівський районний суд

-

2

Широківський районний суд

-

1

Павлоградський міськрайонний суд

-

1

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

1

2

Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

-

1

Ленінський  районний суд м. Дніпропетровська

4

2

Верхньодніпровський районний суд                                                          

-

1

Магдалинівський районний  суд

-

2

Тернівський районний суд м. Кривого Рогу

-

2

Довгинцівський районний суд м. Кривого Рогу

1

-

Солонянський районний суд Дніпропетровської області

1

-

         

 

            

За змістом звернення громадян були з наступних питань:

            

 

 

Кількість скарг

 

2016 рік

 2015 рік

 

на дії суддів (незгода з прийнятими рішеннями, прохання притягти до дисциплінарної відповідальності)

13

(4,48%)

21

(7,72%)

щодо організації роботи місцевих судів області, невидача копій судових рішень та документів з матеріалів справ, не ознайомлення з матеріалами справ, ненадання відповідей) 

12

(4,14%)

20

(7,35%)

щодо тривалого розгляду (не розгляду)  справ

 

2

(0,69)

   7

(2,57%)

Щодо розгляду справ  місцевими судами

 

-----------------------------------------------------------------------

Щодо несвоєчасного направлення справ разом з апеляційними скаргами на розгляд до апеляційної інстанції

5

(1,72%)

 

2

(0,69)

   8

(2,94%)

------------

   8

(2,94%)

Щодо незгоди з судовими рішеннями

-

   8

 (2,94%)

Інші питання

-

  12

(4,41%)

          

        У 2016 р. до апеляційного суду надійшло 1 звернення, що було оформлено без дотримання вимог ст. 7 Закону України «Про звернення громадян», яке повернуто з роз’ясненням права повторного звернення після належного оформлення.

          

Звернення громадян, що надходили до апеляційного суду протягом 2016  року, були розглянуті у такі строки: 

 

до 15 днів

 

до 30 днів

 

до 45 днів

 

більше 45 днів

 

 

  2016 рік

 

 

  2015 рік

 

 

    2016 рік

 

 

    2015 рік

 

 

    2016 рік

 

 

   2015 рік

 

 

    2016 рік

 

 

    2015 рік

 

            

283

(97,59%)

            

     254

(93,38%)

 

    

6

(2,07%)

    

    

18

(6,61%)

      

1

(0,34%)

      

-

 

        

 

         

 

      

-

 

Слід зазначити, що 202 звернення (69,65%) розглянуто в строк до 5 днів, 66 звернень (22,76%) розглянуто в строк до 10 днів, що свідчить про оперативність розгляду звернень громадян в апеляційному суді Дніпропетровської області.  До цієї кількості також входять звернення, які надсилалися для розгляду за належністю до місцевих судів з причини неможливості надання відповідей, оскільки громадяни зверталися з питаннями, які не входять до компетенції апеляційного суду.

Як вбачається з вищенаведеної порівняльної таблиці значна кількість  звернень розглядається в 15-ти денний строк.

 

Аналізуючи звернення, що надійшли у  2016 році, слід відмітити, що однією з категорій скарг є звернення, в яких фактично висловлюється незгода з процесуальними рішеннями та містяться доводи по суті справ, що розглядаються судами.  Заявникам роз’яснюється порядок оскарження згідно з чинним законодавством рішень суду, з якими вони не згодні.  Викладене свідчить про те, що заявники часто, не знаючи передбаченого порядку оскаржень процесуальних рішень, намагаються  їх скасувати у непередбачений законодавством спосіб.

До апеляційного суду в 2016 році надійшло 13 звернень на дії суддів місцевих судів, переважна кількість яких  пов’язана з постановленими по справах рішеннями, законність яких перевіряється у передбаченому чинним законодавством порядку.

При надходженні звернень, в яких ставилося питання про ініціювання питання про притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності, авторам звернень повідомлялося, що у зв’язку з набранням чинності Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010р. питання притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності не входить до компетенції голови апеляційного суду.

 Непоодинокі випадки, коли громадяни звертаються зі скаргами на дії суддів з проханням вплинути на суддів та взяти під контроль розгляд справ, що є неприпустимим. На такі звернення додатково повідомлялося про те, що всі питання, які виникають в процесі розгляду справи вирішуються судом, який її розглядає. Також повідомлялось, що відповідно до принципів судочинства, визначених Конституцією України, Кримінальним процесуальним кодексом України, Цивільним процесуальним кодексом України, Законом України «Про судоустрій і статус суддів», апеляційний суд не наділений повноваженням втручатися в хід розгляду справ судом першої інстанції, здійснювати контроль та вплив на роботу суддів місцевого суду.

 

         За 2016 р. до апеляційного суду надійшло 183 звернень громадян (в порівнянні з 2015 р. - 185 звернення) щодо роботи апеляційного суду Дніпропетровської області, розгляду яких приділялась окрема увага.

 

                                     Звернення надходили з наступних питань:            

                                                                                                     

 

З проведеного аналізу 183 звернень громадян, що надійшли до відділу (канцелярії) діловодства, прийому та обліку звернень громадян апеляційного суду Дніпропетровської області на дії суддів і працівників апарату апеляційного суду, несвоєчасної видачі судових рішень та з інших питань за 2016 року, можна зробити висновок про зменшення звернень щодо роботи апеляційного суду (в  2015 року - 185).

Скарги щодо невидачі та несвоєчасної видачі копій судових рішень  зумовлені об’єктивними причинами, а саме завантаженістю суддів судової палати з розгляду цивільних справ та секретарів судових засідань. Про надходження звернень такої категорії повідомлялося голові судової палати з розгляду цивільних справ, керівнику апарату, були вжиті необхідні заходи задля усунення таких порушень.

 

  Іншими причинами звернень громадян до апеляційного суду залишаються:

 

Кожна зі скарг, що надходить до апеляційного суду, ретельно перевіряється та знаходить відповідне реагування з боку голови апеляційного суду.

          

     Звернення стосовно тривалого розгляду кримінальних та цивільних справ.

 

Однією з причин надходження до апеляційного суду звернень є тривалий розгляд судами першої інстанції кримінальних та цивільних справ. Це в значній мірі пояснюється великим навантаженням суддів.  

До апеляційного суду Дніпропетровської області 2016 році надійшло 2 звернення громадян (0,69%) щодо тривалого розгляду (не розгляду) справ місцевими судами (7 звернень – в 2015 році (2,57%); ).

 

Слід зазначити, що поява скарг та заяв, що надходять до суду, на тривалий розгляд справ та тяганину пояснюється тим, що учасники судового процесу не завжди з’являються до суду на виклики, в зв’язку з чим у першому судовому засіданні не завжди є можливість розглянути цивільну справу по суті. Основними причинами не розгляду справ у строк є, також, відкладення розгляду справи, у зв’язку з клопотаннями учасників судового процесу, зайнятістю адвокатів у інших справах, тривалістю строку проведення експертиз; направлення доручень іншим судам  про допит відповідачів.

Також причиною порушення строків підготовки справи до розгляду являється та обставина, що іноді суддями витребуються документи, необхідні для розгляду справи, які надходять до суду через декілька тижнів чи місяців, якщо відповідач проживає в іншому місті. У разі витребування необхідних документі, суд вимушений оголошувати перерву чи відкладати розгляд справ, чим порушуються процесуальні строки їх розгляду.

Необхідно також зазначити, що деякі справи знаходяться в провадженні суддів понад встановлені строки ще й тому, що їх неможливо розглянути до вирішення по суті іншої цивільної чи кримінальної справи.

Звернення громадян щодо тривалого розгляду цивільних справ направлялися за належністю до відповідних судів для перевірки доводів, викладених у зверненнях, та вжиття необхідних заходів для оперативного, у відповідності з законом, розгляду справ.

 

Звернення щодо тривалого розгляду справ надходили на такі суди:   

Жовтоводський міський суд (1)

Ленінський районний суд м. Дніпропетровська (1)

 

Найрозповсюдженішою причиною, що тягне за собою скарги громадян на тривалий розгляд справ, залишається стабільно високе навантаження на суддів.

Велика кількість справ в провадженні одного судді робить вкрай важким дотримання встановлених законом строків розгляду судових справ. Ситуація, коли суддя при оголошенні перерви в слуханні цивільної справи змушений призначати чергове судове засідання через 20 - 30 днів і більше, є типовою, оскільки призначенню чергового засідання перешкоджає призначення в цей строк судових засідань по іншим судовим справам.

 

Звернення громадян щодо ненаправлення протягом тривалого часу до апеляційної інстанції справ разом з апеляційними скаргами.

 

         У 2016 році до апеляційного суду надійшло 2 звернення (0,69%) (у 2015 р. – 8 звернень (2,94%) стосовно не направлення протягом тривалого часу до апеляційної інстанції справ разом з апеляційними скаргами.

Скарги надходили щодо ненаправлення справ разом з апеляційними скаргами до апеляційної інстанції таким судом:

 Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська (2)

 

 

Як вбачається з проведеного аналізу, у 2016 році  зменшилась кількість звернень на 1,1% в порівнянні з 2015 роком.

Звернення, які надійшли до апеляційного суду в 2016 року є в своїй більшості необґрунтованими.

  В багатьох випадках до апеляційного суду звертаються з питаннями, вирішення яких не входить до компетенції апеляційного суду. Це і звернення щодо заявлення відводів суддям, і питання, пов’язані з розглядом справ у судах першої  інстанції, видачею копій документів зі справ, що знаходяться в судах першої інстанції та інші.      

 

Проаналізувавши звернення та скарги громадян, можливо зробити висновок, що в деяких випадках громадяни звертаються до судових органів з питаннями, вирішення яких не належить до компетенції як місцевих судів, так і апеляційного суду, що часом породжує необґрунтовані скарги та звернення.     

 

         Враховуючи викладене, для усунення недоліків в роботі  щодо  надходження звернень та скарг громадян, необхідно:

 

  1. Продовжити аналізувати роботу зі зверненнями громадян у судах кожне півріччя.
  2. Усі скарги, що є обґрунтованими і вказують на недоліки роботи, обговорювати на оперативних нарадах суддів та працівників апарату суду, проводити роботу із працівниками суду для усунення тих чи інших недоліків у майбутньому.
  3. Судам області, до яких надходять скарги громадян на факти тяганини по судовим справам, в аналізі за півріччя та рік надавати конкретні дані щодо результатів розгляду скарг та  висвітлювати  причини, що їх викликали.
  4. Задля усунення причин, що сприяють виникненню тяганини при розгляді судових справ, а відповідно і скарг, головам місцевих судів Дніпропетровської області необхідно вживати заходи, направлені на підвищення оперативності правосуддя, такі як: робочі наради, методична допомога, постійний облік справ, що розглядаються з порушенням передбачених законодавством строків.
  5. Головам місцевих судів Дніпропетровської області необхідно приділити особливу увагу питанню направлення справ разом з апеляційними скаргами для розгляду до апеляційного суду в строки, передбачені чинним законодавством.

 

Заступник начальника відділу (канцелярії) діловодства,

прийому та обліку звернень громадян

апеляційного суду Дніпропетровської області                                             Л.С. Яковенко

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

23 січня 2017 року