flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

АНАЛІЗ СТАНУ РОБОТИ ЗА ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН ЗА ПЕРШЕ ПІВРІЧЧЯ 2016 РОКУ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ГРОМАДЯНАМИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА НА ЗВЕРНЕННЯ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН»

                                      АНАЛІЗ

СТАНУ РОБОТИ ЗА ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН ЗА ПЕРШЕ ПІВРІЧЧЯ 2016 РОКУ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ГРОМАДЯНАМИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА НА ЗВЕРНЕННЯ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН»

 

В апеляційному суді Дніпропетровської області робота зі зверненнями громадян організована та ведеться на підставі Конституції України, Законів України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р. зі змінами та доповненнями, «Про інформацію» від 02.12.1992р. зі змінами і доповненнями, "Про доступ до публічної інформації" зі змінами і доповненнями, Інструкції з діловодства по зверненням громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях, незалежно від форм власності, у засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України №348 від 14.04.1997р., діючої Інструкції з діловодства у місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, апеляційному суді Автономної республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ (далі - Інструкція), затвердженої Наказом Державної судової адміністрації України від 17 грудня 2013 року N173 (погодженого Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ листом від 17 грудня 2013 року №11-2038/0/4-13) в частині, яка не суперечить вищевказаній Інструкції з діловодства по зверненням.

Розгляд пропозицій (зауважень), заяв (клопотань), скарг та особистий прийом громадян є одним із важливих напрямків діяльності апеляційного суду Дніпропетровської області, спрямований на захист конституційних прав і свобод людини і громадянина, зміцнення законності і правопорядку, засобом отримання інформації про недоліки в роботі його структурних підрозділів.

Згідно зі ст. 40 Конституції України, усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися  до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, які зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.        

Відповідно до змісту запитуваної інформації і предмету регулювання правовідносин, про які ідеться мова у зверненнях, їх перевірка і розгляд проводиться згідно з Законами України "Про звернення громадян", "Про інформацію", "Про доступ до публічної інформації".

Викладені у письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) та скарги громадян, що не підлягають розгляду відповідно до цивільного, кримінального судочинства,  розглядаються в порядку визначеному Законом України „Про звернення громадян ”.

По фактах, наведених у зверненнях  громадян, проводиться ретельна перевірка, про результати якої заявникам надаються мотивовані відповіді, роз’яснюються  положення чинного законодавства. Усі звернення громадян були вчасно перевірені та результати перевірки письмово повідомлені особисто громадянам. Порушення строків надання відповіді заявникам, встановлених чинним законодавством, протягом першого півріччя 2016 року не допускались.

Особистий прийом громадян та представників юридичних осіб відповідно до графіку в суді ведеться головою апеляційного суду.

За звітний період прийнято особисто головою апеляційного суду 29 громадян та представників юридичних осіб.  Разом з цим, працівниками суду вживаються всі необхідні заходи для врегулювання поставлених питань негайно, на стадії звернення із проханням про запис на особистий прийом, або безпосередньо під час реалізації громадянами своїх прав, передбачених Законом. Тому кількість прийнятих громадян є невеликою, що ніяким чином не обмежує зазначене право, а свідчить про оперативність роботи апарату апеляційного суду.

Протягом січня - червня 2016 року до відділу (канцелярії) діловодства прийому та обліку звернень громадян апеляційного суду Дніпропетровської області надійшло 123 звернень громадян та представників юридичних осіб, проти 156 у першому півріччі 2015 року, проти 186 – у першому півріччі 2014 року та проти 220 - у першому півріччі 2013 року, що свідчить про зменшення кількості надходження звернень на 21,15% за аналогічні періоди в порівнянні з 2016 роком. Така динаміка є безумовно позитивною та свідчить, перш за все, про те, що зусилля керівництва суду, суддівського корпусу і апарату суду, направлені на  упорядкування, налагодження роботи суду та підвищення рівня реалізації громадянами своїх прав і свобод, дають позитивні результати.

Крім того, у І півріччі 2016 року до апеляційного суду надійшло 53 звернення (заяв, скарг, клопотань) громадян та представників юридичних осіб щодо дій працівників апаратів та суддів судів І інстанції, з яких до судів загальної юрисдикції було направлено за належністю 33 заяви та клопотання (у І півріччі 2015 року направлено 49 заяв, що на 16 заяв або 48,48 % менше), що вирішуються в процесуальному або організаційному порядку. Всього надано 20 відповідей (у 2015 році – 19 відповідей) в порядку листування (тобто більше на 1 шт. або 5,26 % за той же період 2015 року), а також опрацьовано 10 листів (це на 2 листа або на 25 % більше ніж у 2015 році - 8 листів), що надійшли в порядку інформування..

         З Вищої кваліфікаційної комісії суддів України надійшло 17 запитів, а з Вищої Ради юстиції 2 запити за скаргами громадян та представників юридичних осіб, по яких суддями апеляційного суду Дніпропетровської області надані пояснення.

         Також у звітному періоді надійшло 8 повідомлень з Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про прийняття рішень про відмову у відкритті дисциплінарних проваджень відносно суддів апеляційного суду.

            У першому півріччі 2016 року до апеляційного суду Дніпропетровської області в порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації», надійшло  63  письмових запитів на інформацію проти 124 запитів у той же період 2015 року (тобто на 61 запит або на 49,19 % менше ніж у 2015 році), в тому числі :  

- отримано поштою7 (у січні – червні 2015 року було 5 запитів);

- надійшло електронною поштою42 (у І півріччі 2015 року - 111 запитів);

- зареєстровано через приймальню громадян14 (у І півріччі 2015 року - 8 запитів).

         Усі запити своєчасно розглянуто, в межах компетенції апеляційного суду надано ґрунтовні відповіді по суті всім запитувачам інформації. Нерозглянутих запитів про надання публічної інформації за вказаний звітний період немає.

         Питання, порушені громадянами у запитах на публічну інформацію, стосувалися переважно інформації про рух справ в апеляційному суді та даних з декларацій суддів за 2015 рік.   

         Крім того, у звітному періоді відділом (канцелярією) діловодства, обліку звернень громадян задоволено 8438 усних запитів щодо надання інформації (по телефону), що на 6492 запити (або на 43,48 %) менше ніж за той же період 2015 року (14930 запитів про надання інформації за телефоном).

            СХЕМАТИЧНА ДІАГРАММА (перше півріччя 2013 - 2016 років)

 

          

 

Як вбачається з наведеної діаграми за 1 півріччя 2013 – 2016 років кількість звернень, що надходять до апеляційного суду з кожним роком зменшується.

Так,  у першому півріччі 2013 р. надійшло 220 звернень,

         у першому півріччі 2014 р. надійшло 186 звернень,

         у першому півріччі 2015 р. надійшло 156 звернень,

       у першому півріччі 2016 р. надійшло 123 звернень.

 

За змістом звернення:

- скарги  становили -  61 одиниць 49,59% від загальної кількості звернень);       

- заяви становили - 47 одиниць (38,21 % від загальної кількості звернень);

- звернення становили - 14 одиниць (11,38% від загальної кількості звернень);

- клопотання становили – 1 одиниці (0,81% від загальної кількості звернень);

- телеграма – 1 одиниця (0,81% від загальної кількості звернень);

- пропозиція – 0;

- запит – 0.

Переважна більшість звернень 111 (в порівнянні з аналогічним періодом у першому півріччі 2015 року - 135 звернення) або 17,78% від загальної кількості звернень надійшла безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області.

Разом з цим звернення надходили з:

       - Апеляційний суд Дніпропетровської області (м. Кривий Ріг) - 2 (1,62%);

- Дніпропетровського слідчого ізолятору – 2 (1,62%);

- Головного ТУ юстиції в Дніпропетровській області – 1 (0,81%);

- Прокуратури  – 1 (0,81%);

- Президента України – 1 (0,81%);

- Дніпропетровського адміністративного апеляційного суду – 1 (0,81%);

- Верховної Ради України – 2 (1,62%);

- Криворізької УВП № 3 – 1 (0,81%);

- Дніпропетровської УВП № 4 – 1 (0,81%).

 

Залишок не розглянутих на 01.07.2016 року становить 1 звернення, яке надійшло до апеляційного суду Дніпропетровської області 23.06.2016 року (0,81%).

 

Серед 123 звернень громадян, що надійшли до апеляційного суду Дніпропетровської області, безпосередньо апеляційним судом було вирішено 89 звернень, що складає 72,35% від загальної кількості розглянутих звернень. Цю кількість складають скарги на дії суддів, питання пов'язані з оскарженням рішень в апеляційному порядку, питання щодо незгоди з судовими рішеннями, питання щодо розгляду справ в апеляційній інстанції, видачі копій документів та інші. Решту звернень було надіслано для вирішення питань, відповідно до вимог чинного законодавства, до районних, міських та міськрайонних судів Дніпропетровської області.

 

          У першому півріччі 2016 року надійшли звернення та були надіслані на розгляд до таких місцевих судів Дніпропетровської області:

 

 

Назва суду

 

Кількість скарг

 

Перше півріччя 2016 року

 

Перше півріччя 2015 року

Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

2

4

Нікопольський міськрайонний суд

-

3

Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

8

2

Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу 

-

2

Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська

2

1

Красногвардійський районний суд

-

1

Новомосковський міськрайонний суд

1

1

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

3

1

Апостолівський районний суд

-

1

Широківський районний суд

-

1

Павлоградський міськрайонний суд

1

1

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

-

1

Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

-

1

Ленінський  районний суд м. Дніпропетровська

1

1

Верхньодніпровський районний суд                                                         

-

1

Магдалинівський районний  суд

-

1

Дніпровський районний суд м. Дніпродзержинська

1

-

Тернівський районний суд м. Кривого Рогу

1

-

Центрально-міський районний суд м. Кривого Рогу

9

-

Дніпропетровський районний суд

1

-

Першотравенський міський суд

1

-

Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

2

 

         

 

            

За змістом звернення громадян були з наступних питань:

            

 

 

Кількість скарг

 

Перше півріччя 2016 року

 

Перше півріччя 2015 року

на дії суддів (незгода з прийнятими рішеннями, прохання притягти до дисциплінарної відповідальності)

24

(45,28%)

10

(6,41%)

щодо організації роботи місцевих судів області, невидача копій судових рішень та документів з матеріалів справ, не ознайомлення з матеріалами справ, ненадання відповідей) 

9

(16,98%)

9

(5,77%)

щодо тривалого розгляду (не розгляду)  справ

 

5

(9,43%)

   4

(2,56%)

Щодо розгляду справ  місцевими судами

 

-----------------------------------------------------------------------

Щодо несвоєчасного направлення справ разом з апеляційними скаргами на розгляд до апеляційної інстанції

5

(9,43%)

_ _ _ _ _ _ _ _

9

(16,98%)

  5

(3,21%)

------------

  6

(3,85%)

Інші питання

-

  7

(4,89%)

          

        У першому півріччі 2016 року до апеляційного суду надходили звернення громадян, оформлені належним чином, проти 2 звернення, що надійшли в першому півріччі 2015 року, які були оформлені без дотримання вимог ст. 7 Закону України «Про звернення громадян», які повернуті з роз’ясненням права повторного звернення після належного їх оформлення.

          

Звернення громадян, що надходили до апеляційного суду протягом першого півріччя 2016 року, були розглянуті у такі строки: 

 

до 15 днів

 

до 30 днів

 

до 45 днів

 

більше 45 днів

 

Перше півріччя 2016 року

 

Перше півріччя 2015 року

 

Перше півріччя

2016 року

 

Перше півріччя

2015року

 

Перше півріччя

2016 року

 

Перше півріччя

2015 року

 

Перше півріччя

2016 року

 

Перше півріччя 2015 року

 

             

     121

(98,37%)

  

140

(89,74%)

 

 

    

2

(1,62%)

     

11

(7,05%)

     

      

-

  

      

-

 

      

 

        

-

 

         

 

      

-

 

       

 

Слід зазначити, що 87 звернень (70,73%) розглянуто в строк до 5 днів, 27 звернень (21,95%) розглянуто в строк до 10 днів, що свідчить про оперативність розгляду звернень громадян в апеляційному суді Дніпропетровської області.  До цієї кількості також входять звернення, які надсилалися для розгляду за належністю до місцевих судів з причини неможливості надання відповідей, оскільки громадяни зверталися з питаннями, які не входять до компетенції апеляційного суду.

Як вбачається з вищенаведеної порівняльної таблиці значна кількість  звернень розглядається в 15-ти денний строк.

 

Аналізуючи звернення, що надійшли у першому півріччі 2016 року, слід відмітити, що однією з категорій скарг є звернення, в яких фактично висловлюється незгода з процесуальними рішеннями та містяться доводи по суті справ, що розглядаються судами.  Заявникам роз’яснюється порядок оскарження згідно з чинним  законодавством рішень, з якими вони не згодні.  Викладене свідчить про те, що заявники часто, не знаючи передбаченого порядку оскаржень процесуальних рішень, намагаються домогтися їх скасування у непередбачений законодавством спосіб.

До апеляційного суду в першому півріччі 2016 року надійшло 17 звернень на дії суддів, переважна кількість яких  пов’язана з постановленими по справах рішеннями, законність яких перевіряється у передбаченому чинним законодавством порядку.

При надходженні звернень, в яких ставилося питання про ініціювання питання про притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності, авторам звернень повідомлялося, що Законом України «Про судоустрій і статус суддів» питання притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності не входить до компетенції голови апеляційного суду.

 Непоодинокі випадки, коли громадяни звертаються зі скаргами на дії суддів з проханням вплинути на суддів та взяти під контроль розгляд справ, що є неприпустимим. На такі звернення додатково повідомлялося про те, що всі питання, які виникають в процесі розгляду справи вирішуються судом, який її розглядає. Також повідомлялось, що відповідно до принципів судочинства, визначених Конституцією України, Кримінальним процесуальним кодексом України, Цивільним процесуальним кодексом України, Законом України «Про судоустрій і статус суддів», апеляційний суд не наділений повноваженням втручатися в хід розгляду справ судом першої інстанції, здійснювати контроль та вплив на роботу суддів місцевого суду.

 

         За перше півріччя 2016 року до апеляційного суду надійшло 70 звернень громадян (в порівнянні з першим півріччям 2015 р. - 105 звернень) щодо роботи апеляційного суду Дніпропетровської області, розгляду яких приділялося окремої уваги.

                  Звернення надходили з наступних питань:                                                                                

 

З проведеного аналізу 70 звернень громадян, що надійшли до відділу (канцелярії) діловодства, прийому та обліку звернень громадян апеляційного суду Дніпропетровської області на дії суддів і працівників апарату апеляційного суду, несвоєчасної видачі судових рішень та з інших питань за перше півріччя 2016 року, можна зробити висновок про зменшення звернень щодо роботи апеляційного суду (105 – в першому півріччі 2015 року, 80 - в першому півріччі 2014 року, 91 – в першому півріччі 2013 року).

Скарги щодо невидачі та несвоєчасної видачі копій судових рішень  зумовлені об’єктивними причинами, а саме завантаженістю суддів судової палати з розгляду цивільних справ. Про надходження звернень такої категорії повідомлялося голові судової палати з розгляду цивільних справ, керівнику апарату, були вжиті необхідні заходи задля усунення таких порушень.

 

  Іншими причинами звернень громадян до апеляційного суду залишаються:

 

Кожна зі скарг, що надходить до апеляційного суду, ретельно перевіряється та знаходить відповідне реагування з боку голови апеляційного суду.

          

     Звернення стосовно тривалого розгляду кримінальних та цивільних справ.

 

Однією з причин надходження до апеляційного суду звернень є тривалий розгляд судами першої інстанції кримінальних та цивільних справ. Це в значній мірі пояснюється великим навантаженням суддів.  

До апеляційного суду Дніпропетровської області у першому півріччі 2016 року надійшло 5 звернень громадян щодо тривалого розгляду (нерозгляду) справ місцевими судами, що становить 9,43% від загальної кількості звернень. В першому півріччі 2015 року надійшло 4 звернення громадян (7,54%) щодо тривалого розгляду (не розгляду) справ місцевими судами (11 звернень – в першому півріччі 2014 року (5,91%).

 

Слід зазначити, що поява скарг та заяв, що надходить у суд, на тривалий розгляд справ та тяганину при цьому, пояснюється тим, що учасники судового процесу не завжди з’являються в суд на виклики, в зв’язку з чим у першому судовому засіданні не завжди є можливість розглянути цивільну справу по суті. Основними причинами не розгляду справ у строк є, також, відкладення розгляду справи, у зв’язку з клопотаннями учасників судового процесу, зайнятістю адвокатів у інших справах, тривалістю строку проведення експертиз; направлення доручень іншим судам  про допит відповідачів.

Також причиною порушення строків підготовки справи до розгляду являється та обставина, що іноді суддями витребуються документи, необхідні для розгляду справи, які надходять до суду через декілька тижнів чи місяців, якщо відповідач знаходиться у іншому місті. У разі витребування необхідних документів, суд вимушений оголошувати перерву чи відкладати розгляд справ, чим порушуються процесуальні строки їх розгляду.

Необхідно також зазначити, що деякі справи знаходяться в провадженні суддів понад встановлені строки ще й тому, що їх неможливо розглянути до вирішення по суті іншої цивільної чи кримінальної справи.

Звернення громадян щодо тривалого розгляду цивільних справ направлялися за належністю до відповідних судів для перевірки доводів, викладених у зверненнях, та вжиття необхідних заходів для оперативного, у відповідності з законом, розгляду справ.

 

Звернення щодо тривалого розгляду справ надходили на такі суди:   

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська (1)

Центрально-міський районний суд м. Кривого Рогу (3)

Тернівський районний суд м. Кривого Рогу (1)

 

Найрозповсюдженішою причиною, що тягне за собою скарги громадян на тривалий розгляд справ, залишається стабільно високе навантаження на суддів.

Велика кількість справ в провадженні одного судді робить вкрай важким дотримання встановлених законом строків розгляду судових справ. Ситуація, коли суддя при оголошенні перерви в слуханні цивільної справи змушений призначати чергове судове засідання через 20 - 30 днів і більше, є типовою, оскільки призначенню чергового засідання перешкоджає призначення в цей строк судових засідань по іншим судовим справам.

 

Звернення громадян щодо ненаправлення протягом тривалого часу до апеляційної інстанції справ разом з апеляційними скаргами.

 

         У першому півріччі 2016 року до апеляційного суду Дніпропетровської області надійшло 9 звернень стосовно тривалого не направлення до апеляційного суду справ з апеляційними скаргами, що становить 16,98% від загальної кількості звернеь. В першому півріччі 2015 року до апеляційного суду надійшло 6 звернень (3,85%) (у першому півріччі 2014 р. – 18 звернень (9,68%) стосовно не направлення протягом тривалого часу до апеляційної інстанції справ разом з апеляційними скаргами.

Скарги надходили щодо не направлення справ разом з апеляційними скаргами до апеляційної інстанції такими судами:

 Ленінський районний суд м. Дніпропетровська (1)

 Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська (3)

 Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська (1)

 Дніпропетровський районний суд  Дніпропетровської області (2)

 Заводський  районний суд м. Дніпродзержинська (1)

 Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська (1).

  

Як вбачається з проведеного аналізу, у першому півріччі 2016 року  зменшилась кількість звернень на 8,88% в порівнянні з першим півріччям 2015 року.

Звернення, які надійшли до апеляційного суду в першому півріччі 2016 року є в своїй більшості необґрунтованими.

  В багатьох випадках до апеляційного суду звертаються з питаннями, вирішення яких не входить до компетенції апеляційного суду. Це звернення щодо заявлення відводів суддям, і питання, пов’язані з розглядом справ у судах першої  інстанції, видачею копій документів зі справ, що знаходяться в судах першої інстанції та інші.      

 

Проаналізувавши звернення та скарги громадян, можна зробити висновок, що в деяких випадках громадяни звертаються до судових органів з питаннями, вирішення яких не належить до компетенції як місцевих судів, так і апеляційного суду, що часом породжує необґрунтовані скарги та звернення.     

 

         Враховуючи викладене для усунення недоліків в роботі  щодо  надходження звернень та скарг громадян необхідно:

 

  1. Продовжити аналізувати роботу зі зверненнями громадян у судах кожне півріччя.
  2. Усі скарги, що є обґрунтованими і вказують на недоліки роботи обговорювати на оперативних нарадах суддів та працівників апарату суду, проводити роботу із працівниками суду для усунення тих чи інших недоліків у майбутньому.
  3. Судам області, до яких надходять скарги громадян на факти тяганини по судовим справам в аналізі за півріччя та рік надавати конкретні дані щодо результатів розгляду скарг та  висвітлювати  причини, що їх викликали.
  4. Задля усунення причин, що сприяють виникненню тяганини при розгляді судових справ, а значить і скарг, головам місцевих судів Дніпропетровської області необхідно вживати заходи, направлені на підвищення оперативності правосуддя, такі як: робочі наради, методична допомога, постійний облік справ, що розглядаються з порушенням передбачених законодавством строків.
  5. Головам місцевих судів Дніпропетровської області необхідно приділити особливої уваги питанню направлення справ разом з апеляційними скаргами для розгляду до апеляційного суду в строки, передбачені чинним законодавством.

 

Заступник начальника відділу (канцелярії) діловодства,

прийому та обліку звернень громадян

апеляційного суду Дніпропетровської області                                            Л.С. Яковенко

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         8 8 липня 2016 року