flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Оцінювання роботи суду за модулем "Задоволеність роботою суду учасниками проваджень" 2016 рік

Опитування за модулем

« Задоволеність роботою суду учасниками проваджень»

Період виконання дослідження: 01 серпня – 01 вересня 2016 року

Звітний період: 1 півріччя 2016 року

Виконавці дослідження:

Організація дослідження та формування вибірки:

Кількість респондентів

113 осіб

Розподіл за віковими характеристиками

 

18-25 років

10%

26-39 років

44%

40-59 років

38%

60 років і старше

8%

Розподіл за статтю

 

чоловіча

56%

жіноча

44%

Географічний розподіл

  

В населеному пункті , де розташований цей суд

63%

В іншому населеному пункті

37%

Розподіл за матеріальними статками

 

Бідним

6%

Нижче середнього статку

37%

Середнього статку

48%

Заможним

4%

Багатим

3%

КН (код невідповіді)

3%

Рівень освіти

 

Середня та неповна середня

7%

Базова вища

16%

Повна вища

70%

Інше

7%

Наявність вищої юридичної освіти

 

Так

53%

Ні

47%

Розподіл за роллю в судовому процесі(позивач,свідок,потерпілий і т.д.)

 

є позивачем/ відповідачем/свідком /потерпілим

48%

Інша особа(є адвокатом, юрист-консультантом)

46%

Інше

6%

Розподіл за судовим процесом

 

Цивільний процес

55%

Кримінальний процес

35%

Справа про адміністративні правопорушення

10%

Розподіл за стадією розгляду

 

Розгляд справи ще не розпочато

13%

Справа перебуває в процесі розгляду

46%

Розгляд справи завершено (винесено судове рішення)

23%

інше

18%

 

     Відповідно до аналізу результатів опитування задоволеністю роботою суду громадян-учасників процесу можна зробити висновки, що в цілому роботу апеляційного суду Дніпропетровської області респонденти оцінили в 4 бали (61%- відсоток громадян, які оцінили роботу суду на «добре» та «відмінно»), тобто загалом середній рівень задоволеності громадян, але він потребує спеціальних заходів щодо покращення роботи суду.

     Оцінювання проводилось за 5- бальною шкалою, де (1-цілком ні, 2- швидше ні, 3- більш-менш(варіант: і так, і ні ), 4- швидше так, 5- цілком так, 9- КН).

     Так, щодо доступності суду, в цілому надано оцінку «3».Задовільно респондентами оцінено зручність діставатися до будівлі суду громадським транспортом, зручність паркування автомобіля (достатність паркувальних місць) біля будівлі суду, можливість безперешкодно потрапити до приміщення суду і користуватися послугами суду людей з обмеженими можливості, а також можливість респондента у разі необхідності дозволити собі витрати на послугу адвоката(юриста-консультанта). Хоча у відповідях на питання, які стосуються безпосередньої роботи суду: «Чи завжди вдавалось додзвонитись та отримати потрібну інформацію?», «Чи графік роботи канцелярії суду давав можливість вчасно та безперешкодно вирішувати справи у суді (подати документи, ознайомитися з матеріалами справи, отримати судове рішення», респонденти поставили оцінку «добре». Також слід відзначити, що у питанні щодо доступу до приміщень суду через обмеження охорони 89 % опитаних повідомили про відсутність будь-яких перешкод.

     Зручність та комфортність перебування у суді відвідувачами суду в цілому було оцінено на «4» . Треба відмітити, що ті показники, які так чи інакше потребують фінансування, а саме достатність зручних місць для очікування, оформлення документів, підготовки до засідання, достатність освітлення оцінили   в чотири бали, а оцінка такого критерію, я чистота та прибраність приміщень, яка в більшій мірі залежить від працівників, була оцінена на відмінно.

     Повноту та якість таких показників, як задоволеність наявністю інформації щодо справ, призначених до розгляду та зразків документів (заяв,клопотань, тощо) були оцінено на відмінно. Зручність розташування у суді інформаційних стендів та дошок об’яв, задоволеність наявністю інформації щодо розташування кабінетів, залів судових засідань, інших приміщень, наявністю інформації щодо правил допуску в суд та перебування в ньому, задоволеність наявністю інформації щодо порядку сплати судових зборів та мита, реквізити та розміри платежів, респонденти оцінили на «4». Також 61 % опитаних - учасників проваджень користувалися сторінкою суду в мережі Інтернет, наявність потрібної інформації на веб-сайті суду оцінили в 4 бали. Загальний індекс повноти та якості інформації склав 4 бали.

       Сприйняття роботи працівників апарату суду, що включало в себе такі показники, як старанність працівників апарату суду та відсутність помилок, які призводили б до перероблення документів та порушення строків, виявлення працівниками апарату суду доброзичливості, поваги, бажання допомогти виявлення працівниками апарату суду професіоналізму, знання своєї справи, за всіма показниками окремо і в цілому було оцінено респондентами на 4 бали.

     Щодо дотримання строків судового розгляду, такі показники, як вчасний (відповідно до графіка) початок судового засідання по справі та врахування побажання учасника судового провадження при призначенні дня та часу засідання учасники судових проваджень оцінили як задовільні. За такими критеріями, як вчасне отримання повістки та повідомлення про розгляд справи, обґрунтованість затримки/перенесення слухань у розгляді справи, та в цілому було оцінено на 4 бали.

       Сприйняття роботи судді за всіма 5 показниками (неупередженість та незалежність (суддя не піддавався зовнішньому тиску, якщо такий був), коректність, доброзичливість, ввічливість, належна підготовка до справи та знання справи, надання можливості сторонам обґрунтовувати свою позицію,   дотримання процедури розгляду) було оцінено на 4 бали.

     Респонденти, чиї справи вже завершено, оцінювали винесене судове рішення за відносними,кількісними та інтегральними показниками.          

       На питання « Чи рішення на користь респондента» з наданих відповідей 47 % відповіли «Так», 37 % - «Ні», 16 % не надали відповідь.

     Щодо оскарженні винесеного по справі рішення про наміри його оскарження повідомили 32 % , 51 % - таких намірів не мали, 17% не надали відповідь на дане питання.    

       67 % вказали, що текст судового рішення отримали, 22%- не отримали, 11% не відповіли.

       Повний текст рішення по справі вчасно отримали 73%, 23% на дане питання відповіли «ні», 4% не відповіли.

         На 4 бали респонденти оцінили легкість та доступність для розуміння мови викладення рішення, а також сприйняття обґрунтованості рішення( чи було рішення добре обґрунтоване?)

     Найменшу кількість судових засідань по справі учасники процесу, по справах, судовий розгляд у яких завершено зазначили 1, найбільше – 5.

     Середня кількість судових засідань, що не відбулися через неналежну організацію роботи суду, відмічені респондентами від 2 до 6.

       В середньому кількість візитів до суду, що не були пов’язані з судовими засіданнями від 1 до 8.

 

           Виходячи з вищезазначених висновків апеляційному суду Дніпропетровської області необхідно робити напрацювання у таких напрямках, як доступність до суду комфортність перебування в ньому, повнота та якість наповнення інформацією, належного виконання свої обов’язків працівниками апарату, дотримання строків судового розгляду, покращення показників, які впливають на сприйняття роботи суддів, своєчасного отримання судових рішень, та інше.

 

     Зважаючи на те, що на даний час у суспільстві дуже занижений рівень довіри до судової системи, і аналізуючи дані проведеного анкетування можна зробити висновок, що в цілому суд отримав позитивну оцінку.

 

Щиро вдячні всім, хто приймав участь в опитуванні!