Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Вища рада правосуддя постійно вживає заходів задля вирішення нагальних питань судової влади

08 квітня 2021, 19:06

Запорукою зміцнення незалежності судової влади та здійснення ефективного правосуддя є створення належних умов функціонування судів та діяльності суддів, гарантованих Конституцією України. Міцним підґрунтям для цього має бути створення якісної законодавчої бази сфери правосуддя.

На цьому Вища рада правосуддя вкотре наголосила у листі до Верховної Ради України із проханням посприяти якнайшвидшому вирішенню на законодавчому рівні питань стосовно:

  • врахування мінімальної потреби видатків споживання та видатків розвитку для місцевих та апеляційних судів;
  • функціонування Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;
  • врегулювання правового статусу Верховного Суду України та суддів цього суду, а також питання офіційного призначення суддів вищих спеціалізованих судів України.

Верховна Рада України, у свою чергу, у відповідь на лист ВРП повідомила про стадії розгляду Парламентом відповідних законодавчих ініціатив, спрямованих на подолання кадрового дефіциту в судах, а також зазначила, що звернення в частині врахування мінімальної потреби видатків споживання та видатків розвитку для місцевих та апеляційних судів направлено до Кабінету Міністрів України для розгляду в межах повноважень.

Недофінансування судової влади є прямим втручанням у її незалежність

До Вищої ради правосуддя щодня надходять численні звернення судів з усіх регіонів України про неналежне фінансування, зокрема щодо критичного стану оплати праці працівників апаратів судів, що призводить до масового звільнення досвідчених і кваліфікованих кадрів, а також щодо дефіциту коштів для матеріально-технічного забезпечення правосуддя, зокрема вимушеного припинення судами надсилання поштової кореспонденції.

Нагадаємо, що на офіційному сайті ВРП розміщена інтерактивна онлайн-мапа звернень щодо проблем фінансування судів, яка наочно демонструє кількість та суть таких листів.

Наслідком кадрового голоду у судах є зниження рівня доступу громадян до правосуддя

Ще однією нагальною проблемою судової системи України є дефіцит суддівських кадрів, що призводить до надмірного навантаження суддів місцевих та апеляційних судів. Така ситуація спричиняє затягування розгляду справ та, як наслідок, порушує права громадян на доступ до правосуддя і підриває авторитет судової влади в Україні.

Рада зауважує, що повноцінне вирішення кадрової проблеми в судах можливе лише після формування повноважного складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Як зазначає Міжнародне товариство прав людини у звіті за 2020 рік «Право на справедливий суд в Україні», одним з факторів порушень принципу розумності строків судового процесу є, безумовно, гостра нестача суддів. Адже судді просто фізично не в змозі оперативно розглядати таку кількість справ, що надходять. Очевидним кроком на шляху до вирішення цієї проблеми є збільшення числа суддів або хоча б доведення кількості діючих суддів до встановленої норми.


Нагадаємо, відтепер консультативні висновки Вищої ради правосуддя будуть розміщуватись в електронній формі справ законопроєктів на сайті Парламенту.

Відповідно до чинного законодавства, одним з основних повноважень ВРП є надання обов’язкових до розгляду консультативних висновків щодо законопроєктів з питань утворення, реорганізації чи ліквідації судів, судоустрою і статусу суддів.

Оприлюднення консультативних висновків ВРП забезпечить можливість врахування позицій суддівської спільноти під час ухвалення законів про судоустрій і статус суддів та сприятиме діалогу між трьома гілками влади.

Вища рада правосуддя